І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Головне меню

Анатолій Іванович Шевченко

Анатолій Іванович Шевченко

засновник і керівник Інституту проблем штучного інтелекту
Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України,
заслужений діяч науки і техніки України,
член-кореспондент НАН України,
доктор технічних наук, доктор богослов'я, професор

  Перелік публікацій Профіль автора у Scopus

Шевченко Анатолій Іванович народився 17 травня 1948 року в Брянській області у родині відомого в минулому козака села Кожани Стародубського полку Чернiгiвської губернії Власа Шевченка. Ще в дитинстві бабуся Василиса, дідусь Яків Шевченки та мати Марія Яківна Шевченко показали сільському хлопцю – своєму синові і онукові Анатолію – шлях до Бога.

Рух цим шляхом у подальшому визначив основну мету і сенс усього життя Анатолія Шевченка. Ще з дитинства почали формуватися основні риси його характеру: жертовність заради людей, любов до Бога, відкритість і сміливість у розв’язанні життєвих проблем, чуйне ставлення до друзів.

Одружений, дружина – Світлана Яківна, 1953 року народження; доньки:  Елла , 1974 року народження, Олена, 1986 року народження.

Анатолій Шевченко понад двадцять років перебував на дiйснiй вiйськовiй службі в органах КДБ (СБУ). З них 5 років служив офіцером діючого резерву. Звільнений у запас у званні підполковника.

У 2003 році наказом голови Служби безпеки України Анатолію Івановичу Шевченку присвоєно чергове військове звання – полковник.

Анатолій Іванович закінчив фізичний факультет ДонДУ за фахом «Радiофiзика та електроніка».

У 1985 році захистив кандидатську дисертацію, а в 1990 році – докторську дисертацію, здобувши науковий ступінь – кандидата, а потім – доктора технічних наук.

У 1991 році з ініціативи Анатолія Шевченка був створений науково-дослідний Інститут проблем штучного інтелекту, підпорядкований Міністерству освіти і науки України та Національній академії наук України. Анатолія Івановича було призначено директором цього інституту.

Анатолій Шевченко є автором 157 наукових праць, 10 запатентованих винаходів і 15 навчально-методичних посібників для шкіл і вищих навчальних закладів.

У 1996 році спільно з Вiддiленням інформатики НАН України він заснував міжнародний науково-теоретичний журнал «Штучний інтелект» i був призначений його головним редактором.

У 1997 році з його ініціативи Кабінет Міністрів України на базі науково-дослідного Інституту проблем штучного інтелекту створив вищий навчальний заклад – Донецький державний інститут штучного інтелекту. Наказом міністра освіти і науки України Анатолій Шевченко був призначений ректором створеного інституту.

За не тривалий час свого існування інститут перетворився на науковий і навчальний осередок духовності. Результатами наукових досліджень інституту є високі комп’ютерні технології, на які сьогодні існує попит з боку навчальних і наукових закладів, фірм США, Німеччини, Англії, Франції, Росії тощо.

У 1997 році з ініціативи Анатолія Івановича Шевченка був заснований науковий журнал «Наука. Релігія. Суспільство». Професор Анатолій Шевченко був призначений головним редактором цього журналу.

Указом Президента України «...за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, впровадження сучасних методів навчання й виховання молоді...» Анатолію Шевченку присвоєно звання Заслужений діяч науки i техніки України.

У 1999 році Указом Президента України він нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

У 2000 році з ініціативи Анатолія Шевченка та його однодумців створена Всеукраїнська партія духовності і патріотизму (ВПДП). Перший Всеукраїнський з’їзд ВПДП одностайно обрав його Головою партії. Через вказану громадсько-політичну організацію Анатолій Шевченко поширює серед людей принципи духовності, любові, добра та справедливості.

У 2000 році захистив докторську дисертацію з теми «Основи християнства: шлях до істини». Рішенням Ученої ради Київської духовної академії йому надано ступінь доктора богослов’я.

У 2001 році наказом міністра освіти і науки України Анатолій Шевченко призначений ректором Київського науково-навчального комплексу «Інтелект».

У 2002 році обраний членом Національної спілки журналістів України.

У цьому ж році вперше в незалежній Україні установча Велика Рада козацтва затвердила посаду Гетьмана Українського Реєстрового Козацтва. На цю посаду козаки одностайно обрали Анатолія Шевченка.

У 2004 році постановою Президії Національної академії наук України професор Анатолій Шевченко нагороджений премією ім. С.О. Лебедєва. Ця премія присуджується вченим за видатні наукові досягнення у створенні засобів інформатики та обчислювальної техніки.

У 2004 році Гетьман УРК Анатолій Шевченко обраний почесним громадянином села Кульчиці Львівської області, батьківщини Гетьмана Петра Сагайдачного.

У 2005 році обраний членом Ради Українського козацтва при Президентові України.

У 2006 році Європейська академія інформатизації (Бельгія, м. Брюссель) присвоїла Анатолію Івановичу Шевченку науковий ступінь доктора філософії за сукупністю його наукових праць, які мають практичне значення, наукову цінність і задовольняють вимогам Всесвітнього розподіленого університету інформації, що наділяє його правами, привілеями, почестями і знаками нагороди, які дає цей ступінь.

У 2006 році під час проведення Загальних зборів НАН України Анатолій Іванович Шевченко був обраний членом-кореспондентом Національної академії наук України за спеціальністю «Обчислювальні системи».

Рішенням Ради благодійного фонду «Меценати Батьківщини» у 2007 році за вагомий внесок у справу відродження та процвітання Світу, за велич душі та щирість Анатолій Шевченко нагороджений орденом «Рубіновий хрест».

За відродження духовності, патріотизму, позитивний досвід у справі покращення відносин між Україною і США в галузі науки, освіти, культури, бізнесу Анатолію Шевченку у 2007 році в конгресі штату Оклахома було вручено офіційну Грамоту почесного гостя США.

У 2007 році Президія Національної академії наук України присвоїла Анатолію Івановичу Шевченку звання «Винахідник року» з врученням свідоцтва за високі показники у винахідницькій та патентно-ліцензійній роботі.

Завдяки ініціативі А.І. Шевченка у 2007 році Кабінет Міністрів України реорганізував Донецький державний інститут штучного інтелекту в Державний університет інформатики і штучного інтелекту МОН України. Наказом міністра освіти і науки України А.І. Шевченко призначений ректором створеного університету.

У 2007 році Рішенням Лубенської міської ради Полтавської області за активну громадську діяльність, патріотичне виховання молодого покоління Анатолій Іванович Шевченко обраний Почесним громадянином м. Лубен, місця історичної битви гетьмана Северина Наливайка.

У 2007 році влада та громада села Руда Жидачівського району Львівської області ухвалили рішення про присвоєння Гетьману УРК, члену-кореспонденту НАН України Анатолію Шевченку звання «Почесний громадянин села Руда», де до цього часу зберігається родинний маєток гетьмана Івана Виговського.

Згідно з Указом Президента України у 2008 році нагороджений орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

У 2009 році за вагомий внесок у розвиток православ’я в Україні Гетьман УРК Анатолій Іванович Шевченко нагороджений орденом Рівноапостольного князя Володимира II ступеня. У цьому ж році нагороджений срібною медаллю Монгольського Червоного Хреста.

За вагомий внесок у розвиток філософської думки Анатолій Іванович Шевченко в 2010 році нагороджений Медаллю Австрійського товариства ім. Альберта Швейцера.

У 2010 році за заслуги у справі співпраці і зміцнення дружніх відносин і міжкультурних зв’язків між Україною і Японією А.І. Шевченко нагороджений унікальною Медаллю українсько-японської дружби.

У 2011 році, за рішенням колегії Об’єднаної академії бойових мистецтв Японії, Шевченку Анатолію Івановичу надано 9 дан карате-до. Цей дан надається людям, які досягли найвищого духовного рівня, який тільки може досягти людина за своє життя.

Упродовж усього свого життя Анатолій Іванович будує свої стосунки з людьми тільки за принципами духовності, правди і любові.

Проводить значну роботу щодо надання допомоги самотнім людям похилого віку. Особливо піклується про безпритульних дітей та повернення їх з вулиць у сім’ї, школи та інтернати.

Докладає багато зусиль для єднання народу України в єдине суспільство незалежно від соціального статусу людей та їх релігійних переконань. Професор Анатолій Шевченко офіційно запропонував Президенту України і Уряду України національну ідею України – «Бог. Народ. Україна», на основі якої створюється українська нація.

Патріот України.


Галерею дипломів і свідоцтв А.І. Шевченка, Ви можете побачити нижче.

 

Диплом виданий  А.І. Шевченко про присвоєння кваліфікації 'техніка-механіка'. Диплом виданий А.І. Шевченко про присвоєння кваліфікації "техніка-механіка".
Диплом виданий  А.І. Шевченко про присвоєння кваліфікації  'радіофізика'. Диплом виданий А.І. Шевченко про присвоєння кваліфікації "радіофізика".
Диплом виданий А.І. Шевченко про присудження вченого ступеня'кандітата<br />
технічних наук'. Диплом виданий А.І. Шевченко про присудження вченого ступеня "кандидата технічних наук".
Диплом виданий А.І. Шевченко про присудження вченого ступеня 'доктора<br />
технічних наук'. Диплом виданий А.І. Шевченко про присудження вченого ступеня "доктора технічних наук".
Атестат виданий А.І. Шевченко про присудження вченого звання<br />
'доцента' кафедри штучного інтелекту Донецького університету. Атестат виданий А.І. Шевченко про присудження вченого звання "доцента" кафедри штучного інтелекту Донецького університету.
Атестат виданий А.І. Шевченко про присудження вченого звання'доцента' кафедри штучного інтелекту Донецького університету. Атестат виданий А.І. Шевченко про присудження вченого звання "професора" кафедри штучного інтелекту Харківського державного технічного університету радіоелектроніки.
Указ Президента України про присвоєння Почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Указ Президента України про присвоєння Почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
Диплом виданий А.І. Шевченко про присудження вченого ступеня 'доктора богословія'. Диплом виданий А.І. Шевченко про присудження вченого ступеня "доктора богословія".
Диплом Президії Національної академії наук про присудження премії<br />
імені С.О. Лебедєва А.І. Шевченко. Диплом Президії Національної академії наук про присудження премії імені С.О. Лебедєва А.І. Шевченко.
Решение о присвоении звания 'Почетного гражданина села Кульчицы' Шевченко Анатолию Ивановичу. Рішення про присвоєння звання "Почесного громадянина села Кульчиці" А.І. Шевченко.

Диплом Президії Національної академії наук про присудження преміїімені С.О. Лебедєва А.І. Шевченко.

Рішення про обрання А.І. Шевченка членом-кореспондентом Національної академії наук України.
Свідоцтво про присвоєння звання 'Винахідник року Національної академії наук України' А.І. Шевченко. Свідоцтво про присвоєння звання "Винахідник року Національної академії наук України" А.І. Шевченко.
Розпорядження Голови Верховної Ради України. Розпорядження Голови Верховної Ради України.
Грамота за заслуги перед Українським народом. Грамота за заслуги перед Українським народом.
 Грамота львівської обласної ради за вагомий внесок у розвиток Українського козацтва. Грамота львівської обласної ради за вагомий внесок у розвиток Українського козацтва.