І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Головне меню

Анатолій Іванович Шевченко

Анатолій Іванович Шевченко

засновник і науковий керівник Інституту проблем штучного інтелекту
Міністерства освіти і науки України, заслужений діяч науки і техніки України,
НАН України, член-кореспондент НАН України,
доктор технічних наук, доктор богослов'я, професор

  Перелік публікацій

Шевченко Анатолій Іванович народився 17 травня 1948 року в Брянській області у родині відомого в минулому козака села Кожани Стародубського полку Чернiгiвської губернії Власа Шевченка. Ще в дитинстві бабуся Василиса, дідусь Яків Шевченки та мати Марія Яківна Шевченко показали сільському хлопцю – своєму синові і онукові Анатолію – шлях до Бога.

Рух цим шляхом у подальшому визначив основну мету і сенс усього життя Анатолія Шевченка. Ще з дитинства почали формуватися основні риси його характеру: жертовність заради людей, любов до Бога, відкритість і сміливість у розв’язанні життєвих проблем, чуйне ставлення до друзів.

Одружений, дружина – Світлана Яківна, 1953 року народження; доньки:  Елла , 1974 року народження, Олена, 1986 року народження.

Анатолій Шевченко понад двадцять років перебував на дiйснiй вiйськовiй службі в органах КДБ (СБУ). З них 5 років служив офіцером діючого резерву. Звільнений у запас у званні підполковника.

У 2003 році наказом голови Служби безпеки України Анатолію Івановичу Шевченку присвоєно чергове військове звання – полковник.

Анатолій Іванович закінчив фізичний факультет ДонДУ за фахом «Радiофiзика та електроніка».

У 1985 році захистив кандидатську дисертацію, а в 1990 році – докторську дисертацію, здобувши науковий ступінь – кандидата, а потім – доктора технічних наук.

У 1991 році з ініціативи Анатолія Шевченка був створений науково-дослідний Інститут проблем штучного інтелекту, підпорядкований Міністерству освіти і науки України та Національній академії наук України. Анатолія Івановича було призначено директором цього інституту.

Анатолій Шевченко є автором 157 наукових праць, 10 запатентованих винаходів і 15 навчально-методичних посібників для шкіл і вищих навчальних закладів.

У 1996 році спільно з Вiддiленням інформатики НАН України він заснував міжнародний науково-теоретичний журнал «Штучний інтелект» i був призначений його головним редактором.

У 1997 році з його ініціативи Кабінет Міністрів України на базі науково-дослідного Інституту проблем штучного інтелекту створив вищий навчальний заклад – Донецький державний інститут штучного інтелекту. Наказом міністра освіти і науки України Анатолій Шевченко був призначений ректором створеного інституту.

За не тривалий час свого існування інститут перетворився на науковий і навчальний осередок духовності. Результатами наукових досліджень інституту є високі комп’ютерні технології, на які сьогодні існує попит з боку навчальних і наукових закладів, фірм США, Німеччини, Англії, Франції, Росії тощо.

У 1997 році з ініціативи Анатолія Івановича Шевченка був заснований науковий журнал «Наука. Релігія. Суспільство». Професор Анатолій Шевченко був призначений головним редактором цього журналу.

Указом Президента України «...за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, впровадження сучасних методів навчання й виховання молоді...» Анатолію Шевченку присвоєно звання Заслужений діяч науки i техніки України.

У 1999 році Указом Президента України він нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

У 2000 році з ініціативи Анатолія Шевченка та його однодумців створена Всеукраїнська партія духовності і патріотизму (ВПДП). Перший Всеукраїнський з’їзд ВПДП одностайно обрав його Головою партії. Через вказану громадсько-політичну організацію Анатолій Шевченко поширює серед людей принципи духовності, любові, добра та справедливості.

У 2000 році захистив докторську дисертацію з теми «Основи християнства: шлях до істини». Рішенням Ученої ради Київської духовної академії йому надано ступінь доктора богослов’я.

У 2001 році наказом міністра освіти і науки України Анатолій Шевченко призначений ректором Київського науково-навчального комплексу «Інтелект».

У 2002 році обраний членом Національної спілки журналістів України.

У цьому ж році вперше в незалежній Україні установча Велика Рада козацтва затвердила посаду Гетьмана Українського Реєстрового Козацтва. На цю посаду козаки одностайно обрали Анатолія Шевченка.

У 2004 році постановою Президії Національної академії наук України професор Анатолій Шевченко нагороджений премією ім. С.О. Лебедєва. Ця премія присуджується вченим за видатні наукові досягнення у створенні засобів інформатики та обчислювальної техніки.

У 2004 році Гетьман УРК Анатолій Шевченко обраний почесним громадянином села Кульчиці Львівської області, батьківщини Гетьмана Петра Сагайдачного.

У 2005 році обраний членом Ради Українського козацтва при Президентові України.

У 2006 році Європейська академія інформатизації (Бельгія, м. Брюссель) присвоїла Анатолію Івановичу Шевченку науковий ступінь доктора філософії за сукупністю його наукових праць, які мають практичне значення, наукову цінність і задовольняють вимогам Всесвітнього розподіленого університету інформації, що наділяє його правами, привілеями, почестями і знаками нагороди, які дає цей ступінь.

У 2006 році під час проведення Загальних зборів НАН України Анатолій Іванович Шевченко був обраний членом-кореспондентом Національної академії наук України за спеціальністю «Обчислювальні системи».

Рішенням Ради благодійного фонду «Меценати Батьківщини» у 2007 році за вагомий внесок у справу відродження та процвітання Світу, за велич душі та щирість Анатолій Шевченко нагороджений орденом «Рубіновий хрест».

За відродження духовності, патріотизму, позитивний досвід у справі покращення відносин між Україною і США в галузі науки, освіти, культури, бізнесу Анатолію Шевченку у 2007 році в конгресі штату Оклахома було вручено офіційну Грамоту почесного гостя США.

У 2007 році Президія Національної академії наук України присвоїла Анатолію Івановичу Шевченку звання «Винахідник року» з врученням свідоцтва за високі показники у винахідницькій та патентно-ліцензійній роботі.

Завдяки ініціативі А.І. Шевченка у 2007 році Кабінет Міністрів України реорганізував Донецький державний інститут штучного інтелекту в Державний університет інформатики і штучного інтелекту МОН України. Наказом міністра освіти і науки України А.І. Шевченко призначений ректором створеного університету.

У 2007 році Рішенням Лубенської міської ради Полтавської області за активну громадську діяльність, патріотичне виховання молодого покоління Анатолій Іванович Шевченко обраний Почесним громадянином м. Лубен, місця історичної битви гетьмана Северина Наливайка.

У 2007 році влада та громада села Руда Жидачівського району Львівської області ухвалили рішення про присвоєння Гетьману УРК, члену-кореспонденту НАН України Анатолію Шевченку звання «Почесний громадянин села Руда», де до цього часу зберігається родинний маєток гетьмана Івана Виговського.

Згідно з Указом Президента України у 2008 році нагороджений орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

У 2009 році за вагомий внесок у розвиток православ’я в Україні Гетьман УРК Анатолій Іванович Шевченко нагороджений орденом Рівноапостольного князя Володимира II ступеня. У цьому ж році нагороджений срібною медаллю Монгольського Червоного Хреста.

За вагомий внесок у розвиток філософської думки Анатолій Іванович Шевченко в 2010 році нагороджений Медаллю Австрійського товариства ім. Альберта Швейцера.

У 2010 році за заслуги у справі співпраці і зміцнення дружніх відносин і міжкультурних зв’язків між Україною і Японією А.І. Шевченко нагороджений унікальною Медаллю українсько-японської дружби.

У 2011 році, за рішенням колегії Об’єднаної академії бойових мистецтв Японії, Шевченку Анатолію Івановичу надано 9 дан карате-до. Цей дан надається людям, які досягли найвищого духовного рівня, який тільки може досягти людина за своє життя.

Упродовж усього свого життя Анатолій Іванович будує свої стосунки з людьми тільки за принципами духовності, правди і любові.

Проводить значну роботу щодо надання допомоги самотнім людям похилого віку. Особливо піклується про безпритульних дітей та повернення їх з вулиць у сім’ї, школи та інтернати.

Докладає багато зусиль для єднання народу України в єдине суспільство незалежно від соціального статусу людей та їх релігійних переконань. Професор Анатолій Шевченко офіційно запропонував Президенту України і Уряду України національну ідею України – «Бог. Народ. Україна», на основі якої створюється українська нація.

Патріот України.


Галерею дипломів і свідоцтв А.І. Шевченка, Ви зможете побачити нижче.

 

 • Диплом виданий А.І. Шевченко про присвоєння кваліфікації 'техніка-механіка'.
Диплом виданий А.І. Шевченко про присвоєння кваліфікації "техніка-механіка".
 • Диплом виданий А.І. Шевченко про присвоєння кваліфікації 'радіофізика'.
Диплом виданий А.І. Шевченко про присвоєння кваліфікації "радіофізика".
 • Диплом виданий А.І. Шевченко про присудження вченого ступеня'кандітата<br />
технічних наук'.
Диплом виданий А.І. Шевченко про присудження вченого ступеня "кандітата технічних наук".
 • Диплом виданий А.І. Шевченко про присудження вченого ступеня 'доктора<br />
технічних наук'.
Диплом виданий А.І. Шевченко про присудження вченого ступеня "доктора технічних наук".
 • Атестат виданий А.І. Шевченко про присудження вченого звання<br />
'доцента' кафедри штучного інтелекту Донецького університету.
Атестат виданий А.І. Шевченко про присудження вченого звання "доцента" кафедри штучного інтелекту Донецького університету.
 • Диплом виданий А.І. Шевченко про присудження вченого ступеня 'доктора богословія'.
Диплом виданий А.І. Шевченко про присудження вченого ступеня "доктора богословія".
 • Диплом Президії Національної академії наук про присудження премії<br />
імені С.О. Лебедєва А.І. Шевченко.
Диплом Президії Національної академії наук про присудження премії імені С.О. Лебедєва А.І. Шевченко.
 • Решение о присвоении звания 'Почетного гражданина села Кульчицы' Шевченко Анатолию Ивановичу.
Рішення про присвоєння звання "Почесного громадянина села Кульчиці" А.І. Шевченко.
 • Свідоцтво про присвоєння звання 'Винахідник року Національної академії наук України' А.І. Шевченко.
Свідоцтво про присвоєння звання "Винахідник року Національної академії наук України" А.І. Шевченко.
 • Розпорядження Голови Верховної Ради України.
Розпорядження Голови Верховної Ради України.
 • Грамота за заслуги перед Українським народом.
Грамота за заслуги перед Українським народом.
 • Указ Президента України про присвоєння Почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
Указ Президента України про присвоєння Почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України».