І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Мови

Головне меню

Відділ корекції функціональних станів людини в екстремальних умовах

В сучасних умовах на людину, що задіяна в контурах систем управління, постійно збільшується обсяг інформації для оперативного аналізу і обробки. Якість та ефективність рішень,  залежить від факторів, що діють на людину, що приймає рішення. 

На вирішення подібних проблем спрямовано два основні напрями досліджень, що проводяться у відділі:

  • Створення інтелектуальних систем діагностики та корекції психофізіологічного стану людини;
  • Створення біотехнічних систем, що здатні повністю або частково вивести людину з контуру управління складними та техногенно небезпечними об’єктами.

Біотехнічні системи здатні переробляти значно більші обсяги інформації та здійснювати підтримку прийняття рішень, вивільнивши людину з контуру управління, при цьому збільшується економічна, соціальна та екологічна ефективність застосування таких систем, в тому числі роботів і роботизованих пристроїв. Таким чином можна підвищити ефективність прогнозування станів, поведінки і управління соціальними групами в різних умовах, в тому числі у складних та надзвичайних ситуаціях.

Створення інтелектуальних систем управління біотехнічними системами (як складової кіберфізичних систем),  вивільняють людину від монотонної праці, сприяють розвитку людини, поліпшенню якості життя, збереженню здоров’я і є державним пріоритетом в наукових дослідженнях, спрямованих на розвиток суспільства в нових умовах.

 

 

Основні напрями роботи відділу:

Аналіз станів активації головного мозку, нейрофізіологічні кореляти й компоненти функціонального стану мозку.

Вивчення факторів, що впливають на функціональні стани людини, індивідуальні властивості нервової системи та індивідуально-типологічні особливості функціональних станів у процесі діяльності людини.

Розкриття механізмів оцінки функціональних та робочих станів людини і управління ними, а також методи оцінювання фізіологічних станів людини та корекції функціональних робочих станів.

Розроблення теоретичних положень та практичної реалізації засобів і методів оцінки та корекції функціональних станів людини в нормальних, екстремальних та надзвичайних ситуаціях та станах середовища, з використанням зворотних зв’язків та адаптаційних механізмів.

Створення методологічних засад психофізіологічної реабілітації людини після перебування в екстремальних умовах.

Побудова інтелектуальних  систем систем прогнозування, поведінки і прийняття рішень при управлінні біотехнічними системами на засадах одночасного цілісного розпізнавання, сприйняття і обробки множини послідовностей образів з різних каналів інформації, в тому числі притаманних людині, обробки подій та станів довкілля як різновиду образів.

Розроблення експертних систем і баз даних психофізіологічних станів, психофізіологічної діагностики та корекції.

 

Прикладні розробки: «Інтелектуальний шолом для психофізіологічної реабілітації» 

Демонстрація шолому для корегування психофізичних станів людини (відео)

Шолом-антистрес (стаття журналу "Військо України")

 

Публікації співробітників відділу