І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Головне меню

Анатолій Іванович Шевченко

Анатолій Іванович Шевченко

засновник і керівник Інституту проблем штучного інтелекту
Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України,
заслужений діяч науки і техніки України,
член-кореспондент НАН України,
доктор технічних наук, доктор богослов'я, професор

  Перелік публікацій Профіль автора у Scopus

Шевченко Анатолій Іванович народився 17 травня 1948 року в Брянській області, в родині ві­домого у минулому козака села Кожани Стародубського пол­ку Чернігівської губернії Власа Шевченка. Ще в дитинстві бабуся Василина, дідусь Яків і мати Марія Яківна показали сільсько­му хлопцеві — своєму синові та онукові Анатолію шлях до Бога.

Спрямування цим шляхом у по­дальшому визначило основну мету і сенс усього життя Ана­толія Шевченка. Ще з дитинства почали формуватися основні риси його характеру: жертов­ність заради людей, любов до Бога, відкритість і сміливість у вирішенні життєвих проблем, чуйне ставлення до друзів.

Одружений, дружина — Світ­лана Яківна, (1953-2016); донь­ки: Елла (1974-2007), Олена, 1986 року народження.

Анатолій Шевченко по­над двадцять років пере­бував на дійсній військовій службі в органах КДБ (СБУ). З них 5 років служив офіцером діючого резерву. Звільнений у запас у званні підполковника. У 2003 році наказом Голови Служби безпеки України Шевченку А.І. присвоєно чергове військове звання - полковник.

Закінчив фізичний факультет Донецького державного університету за спеціальністю «Радіофізика і електроніка». У 1985 році захистив кандидатську дисертацію, а в 1990 році - докторську дисертацію, здобувши науковий ступінь кандидата, а потім - доктора технічних наук.

У 1991 році за його ініціативи був створений науково-дослідний Інститут проблем штучного інтелекту, підпорядкований Міністерству освіти і науки України та Національній академії наук України, де він був призначений директором.

Він є автором і співавтором 150-ти наукових робіт, 10-ти запатентованих винаходів та 15-ти навчально-методичних посібників для шкіл і вищих навчальних закладів

У 1996 році, спільно з відділенням інформатики НАН України, він започаткував між-народний науково-теоретичний журнал «Штучний інтелект» і був призначений його головним редактором.

У 1997 році, за його ініціативи, Кабінет Міністрів України на базі науково-дослідного Інституту проблем штучного інтелекту заснував вищий навчальний заклад - Донецький державний інститут штучного інтелекту. Наказом Міністра освіти і науки України Шевченко А.І. був призначений ректором створеного інституту.

За короткий час свого існування інститут перетворився на наукову та освітню цитадель духовності. Результатами наукових досліджень інституту стали високі комп’ютерні технології, на які сьогодні існує попит з боку вітчизняних освітніх і наукових установ, а також фірм США, Німеччини, Англії, Франції, Росії тощо.

У 1997 році, за ініціативи Шевченка А.І., було засновано журнал «Наука. Релігія. Суспільство», в якому він був призначений головним редактором.

Указом Президента України «... за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді ... » Шевченку А.І. присвоєно звання Заслуженого діяча науки і техніки України.

У 1999 році Указом Президента України № 1092 він нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

У 2000 році, за ініціативи Анатолія Шевченка та його однодумців, створено Всеукраїнську партію духовності і патріотизму (ВПДП). Перший Всеукраїнський з’їзд ВПДП одноголосно обрав його Головою партії. Через зазначену політичну організацію він поширює серед людей принципи духовності, любові, добра і справедливості.

У 2000 році захистив докторську дисертацію з теми «Основи християнства: шлях до істини». Рішенням Вченої ради Київської духовної академії йому присуджено науковий ступінь доктора богослов’я.

У 2001 році наказом Міністра освіти і науки України був призначений ректором Київського науково-навчального комплексу «Інтелект».

У 2002 році обраний членом Національної спілки журналістів України.

Цього ж року, вперше в незалежній Україні, установча Велика Рада козацтва затвердила посаду Гетьмана Українського Реєстрового Козацтва. На цю посаду козаки одноголосно обрали Анатолія Шевченка.

У 2004 році постановою Президії Національної академії наук України професор Шевченко А.І. нагороджений Премією імені С. О. Лебедєва. Ця премія присуджується вченим за видатні досягнення в галузі обчислювальної техніки, приладобудування й створення засобів і систем автоматизації та управління.

У 2004 році був обраний почесним громадянином села Кульчиці Львівської області, батьківщини гетьмана Петра Сагайдачного.

У 2005 році він обраний членом Ради Українського козацтва при Президентові України.

У 2006 році Європейська Академія Інформатизації (Бельгія, м. Брюссель) присвоїла Шевченку А.І. науковий ступінь доктора філософії за сукупність його наукових праць, які мають велике практичне значення, наукову цінність і відповідають вимогам Світового Розподіленого Університету, що наділяє його правами, привілеями, почестями і знаками нагороди, які дає цей ступінь.

У 2006 році, під час проведення Загальних зборів НАН України, Шевченко А.І. був обраний членом-кореспондентом Національної академії наук України за спеціальністю «Обчислювальні системи».

Рішенням Ради Міжнародного благодійного фонду «Меценати Батьківщини» у 2007 році, за вагомий внесок у справу відродження і процвітання миру, за велич душі та щирість нагороджений орденом «Рубіновий хрест».

За відродження духовності, патріотизму, позитивний досвід у справі поліпшення відносин між Україною та США в галузі науки, освіти, культури, бізнесу, Анатолію Шевченку 2007 року, в конгресі штату Оклахома була вручена офіційна Грамота почесного гостя США.

У 2007 році Президія Національної академії наук України присвоїла Шевченку А.І. звання «Винахідник року» з врученням свідоцтва за високі показники у винахідницькій і патентно-ліцензійній роботі.

Завдяки його ініціативі, у 2007 році Кабінет Міністрів України реорганізував Донецький державний інститут штучного інтелекту у Державний університет інформатики і штучного інтелекту МОН України. Наказом Міністра освіти і науки України А. І. Шевченка призначено ректором створеного університету.

У 2007 році рішенням Лубенської міської ради Полтавської області за активну громадську діяльність, патріотичне виховання молодого покоління Шевченко А.І. обраний Почесним громадянином міста Лубни, місця історичної битви гетьмана Северина Наливайка.

У 2007 році влада та громадськість села Руда Жидачівського району Львівської області, де до цього часу зберігається родинний маєток гетьмана Івана Виговського, прийняли рішення про присвоєння Гетьману УРК, члену-кореспонденту НАН України Анатолію Шевченку звання «Почесний громадянин села Руда».

Відповідно до Указу Президента України № 584 (26.06.2008), він нагороджений орденом «За заслуги» II ступеня.

У 2009 році, за вагомий внесок у розвиток православ’я в Україні, Гетьман УРК Анатолій Іванович Шевченко нагороджений Орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого, II ступеня. Цього ж року він нагороджений срібною медаллю Монгольського Червоного Хреста.

За вагомий внесок у розвиток філософської думки, від Європейської академії природничих    наук Шевченко А.І. у 2010 році нагороджений медаллю імені лауреата Нобелівської премії миру Альберта Швейцера «За гуманизм и служение народу».

У 2010 році за заслуги щодо співпраці та зміцнення дружніх відносин і міжкультурних зв’язків між Україною та Японією, А. І. Шевченка нагороджено унікальною медаллю «Українсько-японська дружба і співробітництво».

У 2011 році за рішенням колегії Об’єднаної академії бойових мистецтв Японії, Шевченку Анатолію Івановичу присвоєно 9 дан карате-до. Цей дан присвоюється людям, які досягли найвищого духовного рівня, якого тільки може досягти людина упродовж свого життя.

У 2015 році Шевченко А.І. наказом Міністра освіти і науки України Сергія Квіта та Президента Національної академії наук України, академіка НАН України Бориса Патона призначений директором Інституту проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України (м. Київ).

У 2019 році наказом Міністерства освіти і  науки України (за підписом Міністра Новосад Г.І.)  і Національної академії наук України (за підписом Президента Патона Б.Є.) № 575-К від 26.12.2019, Шевченко А. І. був призначений строком на п’ять років з 27.12.2019 по 26.12.2024 директором Інституту проблем штучного інтелекту як обраний за конкурсом, відповідно до статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» на умовах, викладених у контракті (протокол виборчої комісії з виборів керівника державної наукової установи Інституту проблем штучного інтелекту МОН і НАН України від 07.11.2019 № 8, довідка про результати спеціальної перевірки від 18.12.2019 № 5/4-74, контракт від 26.12.2019).

2 листопада 2019 року Велика Рада Українського Реєстрового Козацтва одноголосно переобрала Анатолія Шевченка, терміном на 5 років до 2025 року, на посаду Гетьмана Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво».

Відповідно до Указу Президента України № 236 (17.05.2019), він нагороджений орденом «За заслуги» І ступеня.

Протягом усього свого життя Анатолій Іванович будує свої відносини з людьми лише на засадах духовності, правди і любові. Проводить значну роботу з надання допомоги одиноким людям похилого віку. Особливу увагу приділяє турботі про безпритульних дітей і поверненню їх з вулиць у сім’ї, школи та інтернати.

Докладає багато зусиль для об’єднання народу України в єдине суспільство, незалежно від соціального статусу людей і їх релігійних переконань.

Професор Анатолій Шевченко офіційно запропонував Президенту України та Уряду України національну ідею України — «Бог. Народ. Україна», на основі якої створюється українська нація. Патріот України.


Галерею дипломів і свідоцтв А.І. Шевченка, Ви можете побачити нижче.

 

Диплом виданий  А.І. Шевченко про присвоєння кваліфікації 'техніка-механіка'. Диплом виданий А.І. Шевченко про присвоєння кваліфікації "техніка-механіка".
Диплом виданий  А.І. Шевченко про присвоєння кваліфікації  'радіофізика'. Диплом виданий А.І. Шевченко про присвоєння кваліфікації "радіофізика".
Диплом виданий А.І. Шевченко про присудження вченого ступеня'кандітата<br />
технічних наук'. Диплом виданий А.І. Шевченко про присудження вченого ступеня "кандидата технічних наук".
Диплом виданий А.І. Шевченко про присудження вченого ступеня 'доктора<br />
технічних наук'. Диплом виданий А.І. Шевченко про присудження вченого ступеня "доктора технічних наук".
Атестат виданий А.І. Шевченко про присудження вченого звання<br />
'доцента' кафедри штучного інтелекту Донецького університету. Атестат виданий А.І. Шевченко про присудження вченого звання "доцента" кафедри штучного інтелекту Донецького університету.
Атестат виданий А.І. Шевченко про присудження вченого звання'доцента' кафедри штучного інтелекту Донецького університету. Атестат виданий А.І. Шевченко про присудження вченого звання "професора" кафедри штучного інтелекту Харківського державного технічного університету радіоелектроніки.
Указ Президента України про присвоєння Почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Указ Президента України про присвоєння Почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
Диплом виданий А.І. Шевченко про присудження вченого ступеня 'доктора богословія'. Диплом виданий А.І. Шевченко про присудження вченого ступеня "доктора богословія".
Диплом Президії Національної академії наук про присудження премії<br />
імені С.О. Лебедєва А.І. Шевченко. Диплом Президії Національної академії наук про присудження премії імені С.О. Лебедєва А.І. Шевченко.
Решение о присвоении звания 'Почетного гражданина села Кульчицы' Шевченко Анатолию Ивановичу. Рішення про присвоєння звання "Почесного громадянина села Кульчиці" А.І. Шевченко.

Диплом Президії Національної академії наук про присудження преміїімені С.О. Лебедєва А.І. Шевченко.

Рішення про обрання А.І. Шевченка членом-кореспондентом Національної академії наук України.
Свідоцтво про присвоєння звання 'Винахідник року Національної академії наук України' А.І. Шевченко. Свідоцтво про присвоєння звання "Винахідник року Національної академії наук України" А.І. Шевченко.
Розпорядження Голови Верховної Ради України. Розпорядження Голови Верховної Ради України.
Грамота за заслуги перед Українським народом. Грамота за заслуги перед Українським народом.
 Грамота львівської обласної ради за вагомий внесок у розвиток Українського козацтва. Грамота львівської обласної ради за вагомий внесок у розвиток Українського козацтва.