І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Мови

Головне меню

Відділ комп’ютерно-інформаційних технологій

Відділ комп'ютерно-інформаційних технологій (далі – ВКІТ)  є структурним підрозділом ІПШІ.

У своїй діяльності ВКІТ керується Законами України «Про освіту», «Про науково-технічну діяльність», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та іншими законами і нормативними актами в галузі науки та інформаційних технологій, Кодексом законів про працю України, вимогами «Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин (ДСанПіН 3.3.2.007-98)», Статутом ІПШІ, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами та розпорядженнями керівництва ІПШІ, рішеннями Науково-технічної ради ІПШІ.

Основні напрямки роботи:

Впровадження інформаційних технологій і супровід інформаційних систем:

 • адміністрування та підтримка КТ;
 • проведення обліку наданих інформаційних послуг;

Адміністрування автоматизованих робочих місць (АРМ) і серверів:

 • адміністрування сайтів  ІПШІ, наукових видань ІПШІ;
 • забезпечення працездатності електронних поштових скриньок  та зв’язку з Інтернет;
 • адміністрування комп’ютерної мережі та АРМ;
 • облік наявного комп’ютерного та апаратного забезпечення;
 • організація замовлення нового комп’ютерного та апаратного забезпечення, поточного ремонту.

Організація управління в комп’ютерних мережах, експлуатації комп’ютерів, доступу до онлайнових науково-інформаційних ресурсів:

 • організація впровадження сучасних програмних засобів, пакетів прикладних програм, комп'ютерних інформаційних технологій, в тому числі Web-сторінок, електронної пошти, комп'ютерної телефонії тощо.

Організація підготовки, зберігання та доступу до довідкової, наукової і рекламної інформації.

 • встановлення та налаштування комп’ютерного та програмного забезпечення для доступу до онлайнових науково-інформаційних ресурсів;
 • захист мережі та ресурсів від несанкціонованого доступу, в тому числі з інших мереж;
 • інформаційний супровід доступу до онлайнових науково-інформаційних ресурсів.

Координація діяльності та надання технічної і методичної допомоги структурним підрозділам ІПШІ  з питань інформатизації:

 • підготовка методичних матеріалів з питань формування та використання електронних ресурсів;
 • вивчення, узагальнення та впровадження інноваційного досвіду інформатизації у роботі ІПШІ.
 • впровадження нових онлайн сервісів у діяльність підрозділів ІПШІ.

Підготовка комп'ютерних засобів до використання у заходах тимчасового спрямування (семінарах, конференціях, рекламних заходах тощо).

Організація співробітництва з відповідними вітчизняними і міжнародними установами з метою підвищення ефективності використання комп'ютерних засобів.

Проведення семінарів, тренінгів, конференцій з питань інформатизації.