І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Мови

Головне меню

Перелік публікацій А.І. Шевченка

 

Монографії, підручники, навчальні посібники, навчально-методичні матеріали

 

No.
n/n

Назва

Характер
роботи

Вихiднi данi

Обсяг

Спiвавтори

1

Проблеми штучного інтелекту. Аналіз та синтез комунікаційної інформації

Друк.

Монографія. – /ІПШІ МОН України і НАН України/. –  Донецьк. ІПШІ «Наука і освіта», 2014. – 212 с. (13,4). – Тираж 300. – ISBN  978-966-7829-70-4.

212

Агарков А.В., Азаренко Д.С., Герасімов І.Г., Дорохіна Г.В., Іванова С.Б., Ніценко А.В., Шелепов В.Ю

2

Антропоморфні та робото технічні системи з функціями штучного інтелекту

Друк.

Монографія. ІПШІ «Наука і освіта»,  Донецьк 2013 г. – 244 с.

244

Сальников І.С. та ін.

3

Разностные представления в обнаружении изменений внешнего облика наземных объектов разновременной космической съемки оптического диапазона

Друк.

Монографія. ІПШІ «Наука і освіта»,  Донецьк 2013 г. – 436

436

Белозерский Л.А., Мурашко Н.И., Орешкина Л.В.

4

Ионно-молекулярная модель памяти

Друк.

 Монографія. ІПШІ «Наука і освіта»,  Донецьк 2013 г.- 164с

164

Герасимов И.Г.

5

Бог

друк.

Монографія. ІПШІ «Наука і освіта» м. Донецк, 2012 р.

300

 

6

Мультимедиа-математика (учебное пособие)

ел.

Гриф МОНМСУ № 1/11-947 від 26.01.12, ДонНТУ, Донецьк, 2012.

СD-диск

Миненко А.С.

7

Методы исследования нелинейных математических моделей

друк.

Монографія. ІПШІ «Наука і освіта», Донецьк 2012 г.

132

Миненко А.С.

8

Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об’єктів

друк.

Монографія. ІПШІ «Наука і освіта» м. Донецк, 2011 р.

480

Грицик В.В,
Кисельова Н.М.

9

Бог. Философские аспекты искусственного интеллекта.

друк.

Монографія. ІПШІ «Наука і освіта», г. Київ, 2011

196

 

10

Христос: учебное пособие – (4 е издание)

друк.

ИПИИ «Наука і освіта», г. Киев, 2011 – 264 с.

264

 

11

«Принцип редукции в задачах обнаружения закономерностей»

друк.

Монография. - Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта», 2010. – 340 с

340

Васильев В.И. ,
Эш С.Н.

12

Розумова діяльність людини

друк.

Монографія.– Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта», 2007. – 280 с.

280

Полєхін В.Д.

13

«Анализ и обработка априорной информации в конструировании систем автоматического распознавания (САРС)

друк.

Учебник. -Д.: ІПШІ «Наука і освіта», 2007. – 180 с.

180

Белозерский Л.А.

14

Христос

друк.

Монография. – Киев: ИПИИ НАНУ и МОНУ "Наука і освіта", 2006. – 264 с.

264

 

15

Христос

друк.

Монографія. – Київ: ІПШІ НАНУ і МОНУ "Наука і освіта", 2004. – 236 с.

236

 

16

Актуальные проблемы теории искусственного интеллекта

друк.

Монографія. – Київ: ІПШІ "Наука і освіта", 2003. – 226 с

226

 

17

Інформатика в Україні (навчальний посібник)

ел.

CD-ROM. - Донецк, 2001

1300 эк.стр.
470 Мб

Сергiєнко I.В.

18

Основи християнства: шлях до iстини

друк.

Навчальний посібник. - Донецьк: ДонДІШІ, 2000. - 246 с., іл.45

246

 

19

Основы христианства: путь к истине

друк.

Учебное пособие.- Д.:ДонГИИИ,2000. - 256c., ил.43 256

256

 

20

Тест Общего уровня развития интеллекта человека (рус. и укр. версии).

ел.

CD-ROM. - Киев, 1999.

 

Полехин В.Д.

21

Математика (учебное пособие для технических вузов)

ел.

CD-ROM. - Донецк, 1999

1800 эк.стр.
4 книги
600 Mб

Миненко А.С.

22

Тест "Полстар" (рус. и укр. версии).

ел.

CD-ROM. - Киев, 1998.

 

Полехин В.Д.

23

Алгоритмічні алгебри

друк.

Навчальний посiбник. - К.: ВІПОЛ, 1997

343/34

Ющенко К.Л.,
Суржко С.В.,
Цейтлин Г.О.

24

Анатомия компьютера (учебное пособие для 9-10 класса)

ел.

CD-ROM. - Донецк: OOO "Медиаплюс", 1996

350 эк.стр.
300 Мб

 

25

Компьютерное тестирование интеллекта

друк.

Труды III Междунар. конф. "Компьютерные программы учебного назначения". - Донецк: ДонГУ, 1996

1/1

Полехин В.Д.

26

Штучний iнтелект i новi комп'ютернi технологiї в навчаючих системах

друк.

Праці наук.-метод. конф. "Програмно-тех. засоби інформатизації освіти". - К.: УСДО, 1995

1/1

Нор О.П.

27

Вопросы тестирования памяти обучаемого

друк.

Труды II Междунар. конф. "Компьютерные программы учеб. назначения". - Донецк: ДонГУ, 1994

1/1

Нор А.П.

28

Методические указания к самостоятельной работе по курсу "Информационная модель высшей нервной системы человека"

друк.

Донецк: ДонГУ, 1994

28

 

29

Пути повышения эффективности механизмов адаптации в компьютерных обучающих системах

друк.

Труды II Междунар. конф. "Компьютерные программы учеб. назначения". - Донецк: ДонГУ, 1994

1/1

Нор А.П.

30

Методические указания к самостоятельной работе по курсу "Биофизика"

друк.

Донецк: ДонГУ, 1994

15

 

 

 

Патенти та авторськi права

 

No.
n/n

Назва

Характер
роботи

Вихiднi данi

Обсяг

Спiвавтори

1 Функціональна схема формування штучної особистості Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Свідоцтво № 99417 від 02.09.2020 р. 1  
2 Інтелектуальний шолом анти-стрес Отримано патент України на винахід Заявка № a 2019 09542 від 30.08.2019 1  
3 Інтелектуальний шолом анти-стрес Отримано патент України на корисну модель №144465 від 12.10.2020 1  

4

Клавіатура системи тестування

Свідоцтво про держ. реєстрацію прав автора на витвір

Патент на корисну модель, № 76011, 25.12.2012

1

Звенигородський А.С.

5

Синфазна система шумозаглушення

Отримано патент України №87510 у 2009 р.

а 2007 01913 Заявлено 23.02.2007

1

Полівцев С.О.

6

Система контролю і керування рухливими та стаціонарними об'єктами

Отримано патент України № 77063 у 2006 р.

20040907535; Заявлено 15.09.2004; Опубл. 12.07.2006.

1

Полівцев С.О.

7

Крокуючий рушій малогабаритного робота

Отримано патент України №75991 в 2006 р.

20040604331; Заявлено 04.06.2004; Опубл. 24.02.2006.

1

Полівцев С.О.

8

Спосіб подрібнювання і змішування матеріалу та подрібнювально-змішувальна установка для його реалізації

Право власності на винахід передано авторам за рішенням ДДІВ №2102 від 30.12.2005

2003065227 від 06.06.2003 пат № 65134 А

1

Кравченко O.O.,
Влахно В.М.

9

Спосіб розпізнавання мовленнєвих одиниць

Закінчився термін дії в 2008 р.

61248А, 7 G10L5/06, 7/06; Заявлено 07.11.2002; Опубл. 17.11.2003

1

Шелєпов В.Ю.,
Старушко Д.Г.

10

Комп'ютерний тест загального рiвня iнтелекту людини

Свідоцтво про держ. реєстрацію прав автора на витвір

ПА No.1336; Заявлено 06.08.98; Опубл. 26.10.1998

1

Полєхін В.Д.,
Старушко Д.Г.

11

Майбутнє штучного iнтелекту - майбутнє людства (збiрка наукових статей i доповiдей)

Свідоцтво про держ. реєстрацію прав автора на витвір

ПА No.1420; Заявлено 08.09.98; Опубл. 09.10.1998

1

 

12

Вимiрювач випромiнювання комп'ютера

Патент на винахiд

23638 А, 6 G01R 29/08, 96124572; Заявлено 06.12.96; Опубл. 02.06.98

1

Мащенко С.В.

 

 

 

Наукові статті

No.
n/n

Назва

Характер
роботи

Вихiднi данi

Обсяг

Спiвавтори

1.

Meta-Theories and Scientific Reformation

[переглянути]

Онлайн 15th CHAOS proceedings,14-17 June 2022 (CMSIM). - p. 517-549. 32 Alexander V. Sosnitsky
2.

The Universe Multiphase Meta-Reduction: The Harmon (Mandala), Continuum (Prana), Discretization, Formalization, Knowledge, Cognition, Condensation and Absolute Nothing

[переглянути]

Друк.

Chaotic Modeling and Simulation Jornal (CMSIM)

ISSN 2241-0503 

12 Sosnitsky A.V.
3.

Universalization of knowledge as mental health and psychological well being

[переглянути]

Online Proceedings of International Conference on Primary and Healthcare and Pain Management, June 29-30, 2020 / Journal of Psychology and Cognition, Vlolume 5, June 2020, Volume 3 1 Sosnitsky A.V.
4.

The Universe multiphase meta-reduction: The Harmon (Mandala), continuum (Prana), discretization, formalization, knowledge, cognition, condensation and Absolute Nothing

[переглянути]

Online Book of Abstract, 13th CHAOS2020 Virtual Conference, 9-12 June 2020 2 Sosnitsky A.V.
5.

Universal Meta-Definition of Intelligence

[переглянути]

Друк.

Proceedings of 11th IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT 2020, Kyiv, Ukraine, May 14-18, 2020. IEEE 2020, ISBN 978-1-7281-9957-3

DOI: 10.1109/DESSERT50317.2020.9124997

7 Sosnitsky A.V.
6.

Natural Human Intelligence - the Object of Research for Artificial Intelligence Creation

[посилання]

Online 2019 IEEE 14th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT). – Lviv, Ukraine. – 2019 4 -
7.

The Chaotic Universe’s Cosmogony: the Universe’s Perpetuum Mobile, Multivariance of the Universe and the “Boiling” Universe Hypothesis.

[анотація]

Друк. Journal of Applied Mathematics and Computation. - 2018. - 2(3). - P. 84-92. 8 Sosnitsky A.V.

8.

Ноосферна парадигма розвитку науки та штучний інтелект

[анотація]

Друк.

Кібернетика и системний аналіз. - 2017. - Т. 53. - №4. - С. 12 - 21.

9

Палагін О.В., Кургаєв О.П.

9.

К вопросу о создании искусственного интеллекта

[переглянути]

Друк. Штучний інтелект. – 2016 – № 1. – С. 7 – 15 8  

10.

Построение ER- модели молекулярного состава клетки как основа функционирования биокомпьютера (цитокомпьютера)

Друк.

Искусственный интеллект. – 2014 – № 1. – С. 37 – 46

11

Герасимов И.Г., Терещенко С.Е.

11.

Распознавание аккордов на основе метода скелетного распознавания

Друк.

Искусственный интеллект. – 2014 – № 1. – С. 187 – 192.

6

Азаренко Д.С., Герасимов И.Г.,

12.

Биокомпьютер – цитокомпьютер: основные положения

Друк.

Искусственный интеллект. – 2014 – № 2. – С. 134 – 140.

7

Герасимов И.Г.,

13.

Алгоритм внесения роботизированным компьютером информации из бумажных документов в электронные базы данных

Друк.

Искусственный интеллект. – 2014 – № 3. – С. 129 – 137

9

Сальников И.С., Терещенко С.В.

14.

Совершенствование изделий с использованием обучения, формирующего их «интеллект» в форме понятий о ситуациях

Друк.

Искусственный интеллект. - № 4. – 2013 г – С.  78-89..

11

Гладун Г.С., Захариков Б.Г., Сальников И.С., Субботин В.Ю.

15.

Определение классов состояний динамической социальной сети по трафикам ее мониторинга

друк.

Искусственный интеллект. - № 4. – 2013 г. – С.26-35

9

Савельев О.О.

16.

Кластерный анализ состояний динамического графа

друк.

Материалы Международной научной школы. – «Наука і освіта» - 2013.  – С.123-125.

3

Савельев О.О.

17.

Эффективность использования иерархического структурирования моделей в задачах текстонезависимого распознавания диктора

Друк.

// Системы и средства искусственного интеллекта ССИИ-2014: Материалы Международной научной молодежной школы // ІПШІ «Наука і освіта». – 2014. – №4. – С. 124–127.

3

Н. С. Клименко.

18.

Зв’язок методів науки нового часу і християнської теології

друк.

Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості : матеріали ХХХІ Міжнародної науково-практичної конференції (Донецьк 27 квітня 2012 року).– Донецьк : ІПШІ «Наука і освіта», 2012. С. 26-29.

3

Єрошенко Т.В.

19.

Фильтрация искажений биомедицинских сигналов на основе EMD и LMS алгоритмов

друк.

Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы ИИ-2012 : материалы Международной научно-технической конференции (пос. Кацивели, АР Крым, 1 – 5 октября 2012 года). Донецьк : ІПШІ «Наука і освіта», 2012. – C. 157-161.

4

Дроботько Д.В.,
Дроботько В.Ф.,
Качур И.В.

20.

Трансляция естественно-языковых запросов к базе данных в SQL-запросы

друк.

Искусственный интеллект. – № 4. – 2012. – С. 148-153.

5

Звенигородский А.С.

15.

Концепция экспертной системы цветовых решений для проектировании разделов электронного учебника

друк.

Искусственный интеллект. – № 3. – 2012. – С. 396-401.

5

Звенигородский А.С.,
Коломыйцев О.А.

16.

Адаптивное фильтрование дрейфа базовой линии нестационарных и нелинейных сигналов на основе метода эмпирического разложения

друк.

Искусственный интеллект. – № 3. – 2012. – С. 385-395

10

Дроботько Д.В.,
Дроботько В.Ф.,
Качур И.В.

17.

Роботизовані комп’ютерно-апаратні комплекси широкого призначення: необхідність і проблеми створення

друк.

Искусственный интеллект. – № 2. – 2012. – С. 69-79

10

Сальников I.С.,
Сальников Р.І.,
Цапко Е.В.

18.

Критерий оценки графического интерфейса на основе Гештальт принципов

друк.

Искусственный интеллект. – № 2. – 2012. – С. 40-45

5

Звенигородский А.С.,
Коломыйцев О.А.

19.

Аксиомы программирования и некоторые вопросы Дистанционного Обучения

друк.

Искусственный интеллект. – № 1. – 2012. – С. 251-258

7

Курилов М.А.,
Сыпченко А.П.,
Барашко А.С.

 1.  

Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості

друк.

Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості : матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної конференції (Донецьк 9 грудня 2011 року).– Донецьк : ІПШІ «Наука і освіта», 2011. С. 13-16.

3

 

 1.  

Духовно-моральні інперетиви як необхідна складова людського інтелекту

друк.

Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості : матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Донецьк 20 травня 2011 року).– Донецьк : ІПШІ «Наука і освіта», 2011. С. 5-7.

2

 

 1.  

От личности к искусственному интеллекту

друк.

Искусственный интеллект. – № 4. – 2011. – С. 24-35

11

Ященко В.А.

 1.  

Корпусные модели построения антропоморфных роботов

друк.

Искусственный интеллект. – № 3. – 2011. – С. 94-106.

10

Сальников И.С.,
Сальников Р.И.,
Цапко Е.В.

 1.  

От личности к искусственному интеллекту

друк.

Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы ИИ-2011 : материалы Международной научно-технической конференции (пос. Кацивели, АР Крым, 19-23 сентября 2011 года). ? Донецьк : ІПШІ «Наука і освіта», 2011. – C. 26-34.

8

Ященко В.А.

 1.  

Біблія – програма життя людини

друк.

Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості : матеріали ХХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Донецьк 26 листопада 2010 року).– Донецьк : ІПШІ «Наука і освіта», 2011. С. 5-7.

2

 

 1.  

Пошук істини – це пошук Бога

друк.

Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості : матеріали ХХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Донецьк 21 травня 2010 року).– Донецьк : ІПШІ «Наука і освіта», 2010. С. 5-8

3

 

 1.  

Акіда в сунітськіх та щиїтськіх традиціях: теологічні розбіжності

друк.

Наука. Релігія.Суспільство. – №4. – 2010. – С. 154–159

5

Ісмагілов С.В.

 1.  

Особливості віроврочення щиїтів-імаїтів

друк.

Наука. Релігія.Суспільство. – №2. – 2010. – С. 262–267

5

Ісмагілов С.В.

 1.  

Нейроподобные многосвязные растущие сети. Теория и практика

друк.

Искусственный интеллект. – № 4. – 2010. – С. 634-643

9

Ященко В.А.

 1.  

Нейроподобные многосвязные растущие сети. Теория и практика

друк.

Искусственный интеллект. Интелектуальные системы ИИ-2010: материалы Международной научно-технической конференции (пос. Кацивели, АР Крым, 20 - 24 сентября 2010 года). – Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта», 2010. – C. 295-303

8

Ященко В.А.

 1.  

Акіда в сунітській та шиїтській традиціях: теологічні розбіжності

друк.

Наука. Релігія. Суспільство. – № 4. – 2010. – С. 154-159

5

Ісмагілов С.В.

 1.  

О принципах построения искусственного интеллекта в антропоморфных системах

друк.

Искусственный интеллект. – № 4. – 2010. – С. 4-19

15

Сальников И.С.,
Сальников Р.И.

 1.  

Контентные особенности формирования научных понятий «искусственный интеллект» и «естественный интеллект» студентами-информантами в творческом эксперименте

друк.

Искусственный интеллект. – № 3. – 2010. – С. 6-12

6

Сальников И.С.,
Дьяченко А.В.

 1.  

Проектирование системы мониторинга учебного процесса дистанционного образования на базе технологий искусственного интеллекта

друк.

Искусственный интеллект. – № 1. – 2010. – С. 6-15

9

Гудаев О.А.,
Некрашевич С.П.

 1.  

Многоуровневая система построения маршрута в сети дистанционного обучения

друк.

ISSN 1028-9763. Математичні машини і системи, 2010, № 1

8

Ольшевский А.И.

 1.  

Принцип редукции в задачах обнаружения закономерностей

друк.

Донецк: ІПШІ «Наука і освіта», 2009. – 326 с.

326

Васильев В.И. ,
Еш С.Н.

 1.  

Философия компьютерной диагностики

друк.

Донецк: ІПШІ «Наука і освіта», 2009. – 252 с.

252

Димитр Шишков

 1.  

Генетическая связь методов науки Нового времени и христианской теологии

друк.

//Наука. Релiгiя. Суспiльство. – 2009. – №4. - С.3-10

7

Ерошенко Т.В.

 1.  

О некоторых особенностях и результатах интеллектуальной обработки экспериментальной информации о творческих процессах человеческой личности.

друк.

Материалы Международной научной школы "Системы и средства искусственного интеллекта". Донецк, "Наука і освіта", 2009. С. 7-14.

7

Сальников И.С.,
Сальников Р.И.

 1.  

От искусственного интеллекта к искусственной личности

друк.

//Искусственный интеллект – 2009 . – № 3. – С. 492-505.

13

Ященко В.А.

 1.  

Экспериментальные исследования творческих возможностей студентов при эскизном конструировании интеллектуально-механических роботов с различным функциональным предназначением и формами исполнения

друк.

//Искусственный интеллект – 2009 . – № 3. – С. 317-328.

11

Сальников И.С.,
Дьяченко А.В.

 1.  

Разработка интеллектуальной системы поддержки принятия управленческих решений на уровне деканата

друк.

// Искусственный интеллект – 2009 . – № 2. – С. 4-14.

10

Ольшевский А.И.

 1.  

Алгоритмы диагностики и интенсивной терапии внутричерепной гипертензии при полиэтиологическом поражении центральной нервной системы методами искусственного интеллекта

друк.

Донецк: ІПШІ «Наука і освіта», 2009. – 252 c.

252

Черний В.И.,
Городник Г.А. ,
Колесников А.Н.

 1.  

Об одной проблеме Стефана

друк.

// Доповіді НАН України. – 2008. - № 1 – С. 26-30.

4

Миненко А.С.

 1.  

Особливості досліджень і екологічного моніторингу радіологічного забруднення деяких акваторій Азовського і Чорного морів

друк.

// Проблемы, методы и средства исследования мирового океана. Сборник докладов. – Запорожье. 2008

16

Сальніков І.С.,
Куліков П.П.

 1.  

Машинный интеллект: имитационные модели процессов стихосложения

друк.

//Системи та засоби штучного інтелекту. Тези доповідей. Міжнародної наукової молодіжної школи. – Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта». – 2008. – 180 с.

5

Сальников И.С.,
Сальников Р.И.

 1.  

Задачи и вопросы экспериментального поиска алгоритмов интеллектуального творческого процесса человека как прототипа машинного интеллекта

друк.

//Искусственный интеллект – 2008 . – № 3. – С. 6-17.

12

Сальников И.С.,
Сальников Р.И.

 1.  

Алгоритми оцінювання частоти основного тону сигналу в задачі розпізнавання музичних творів

друк.

// Праці міжнародної конференції. 50 років Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. – Київ, 2008. – С. 280 – 284

4

Жук О.В.

 1.  

Сучасні наукові дослідження і розробки в галузі штучного інтелекту

друк.

// Праці міжнародної конференції. 50 років Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. – Київ, 2008. – С. 100 – 106

7

 

 1.  

Мир – це Злагода і Любов

друк.

Україна козацька. 2003-2006 роки: Збірник  статей / Упорядник С.Ф. Чорна. – Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта», 2007. – С. 27 - 29

3

 

 1.  

Об одной проблеме минимума со свободной границей

друк.

// Доповіді НАН України. – 2007. - № 11 – С. 29-33.

5

Миненко А.С.

 1.  

Исследование конвективного теплопереноса в одной пространственной задаче теплопроводности

друк.

// Доповіді НАН України. – 2007. - № 9. – С. 25-29.

5

Миненко А.С.

 1.  

Приближенный анализ одной пространственной, конвективной задачи теплопроводности

друк.

// Доповіді НАН України. – 2007. - № 7 – С. 22-27.

5

Миненко А.С.

 1.  

Особливості історичного розвитку і віровчення маніхейства. Передумови виникнення перших єретичних течій

друк.

// Наука. Релігія. Суспільство. - ДонДІШІ. - 2007. - № 3. - С. 3-9.

7

Єрошенко Т.В.

 1.  

Искусственный интеллект и сознание, думающие машины и человекоподобные роботы

друк.

// Материалы Международной научной молодежной школы 24-29 сентября 2007: "Системы и средства искусственного интеллекта". Донецк: - ИПИИ МОН и НАН Украины "Наука і освіта", 2007. С. 123-130.

8

Сальников И.С.,
Сальников Р.И.

 1.  

Новітні наукові та програмно-технічні розробки з розпізнавання мовлення та зображень

друк.

Праці міжнародної наукової конференції «Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та розбудова інформаційного суспільства в Україні». - К.: "ЗВ'ЯЗОК" , 2007. - С. 132 - 134.

3

 

 1.  

Ідея «Соборності» у філософії О.С. Хомякова: соціально-філософський аспект

друк.

// Ноосфера i цивілізація. Випуск 5 (8). – Донецьк: ДонНТУ, 2007. – С. 29–32.

4

Нікульчев М.О.

 1.  

Разработка и построение комплексной компьютерной системы психофизиологического диагностирования, интеллектуально-духовной реабилитации безмедикаментозной терапии

друк.

Искусственный интеллект. – 2007. – № 3

11

Сальников И.С.,
Сальников Р.И.,
Дьяченко А.В.

 1.  

Антропоморфно-гуманоидные роботы: эволюция, проблемы, перспективы

друк.

Искусственный интеллект. – 2006. – № 3. – С. 39-46

8

Сальников И.С.,
Сальников Р.И.

 1.  

Модель обучения объектно-ориентированному программированию

друк.

Искусственный интеллект. – 2005. – № 4

9

Иванова С.Б.,
Курилов М.А.

 1.  

Может ли компьютер мыслить?

друк.

Искусственный интеллект. – 2005. – № 4

16

Ященко В.А.

 1.  

Проблемы и гипотезы интеллектуально-творческих процессов в системных исследованиях по искусственному интеллекту

друк.

Искусственный интеллект. – 2005. – № 3

19

Сальников И.С.,
Сальников Р.И.

 1.  

Алгоритм діагностики реактивності ЦНС методами штучного інтелекту

друк.

Монографія. - Донецьк: ІПШІ МОНУ і НАНУ "Наука і освіта", 2004. - 180 с.

180

Острова Т.В.,
Чернiй В.I.

 1.  

Українське Реєстрове Козацтво у світлі Переяславської Ради: історія і сучасність.

друк.

Переяславська рада 1654 р: історичне знання та політичні наслідки: Збірник наукових статей / - Переяслав - Хмельницький, 2004. - 350 c.

6

 

 1.  

Коллективные решения в задачах идентификации

друк.

Искусственный интеллект. – 2004. – № 3. – С. 417-427.

10

Васильев В.И.

 1.  

Развитие представлений и взглядов на природу естественного и искусственного сознания как основы интеллектуальности человека и машин

друк.

Искусственный интеллект. – 2004. – № 3. – С. 16-36.

20

Сальников И.С.

 1.  

Компьютер: задачи и возможности современных компьютерных технологий

друк.

// Связь. – 2003. – № 5(7). – С. 32-33.

2

Поливцев С.А.

 1.  

Моделирование основных психологических функций

друк.

X-th International Conference “Knowledge-Dialog-Solution” – Varna, 2003. – C.53-58

5

Ященко В.А.

 1.  

Новые концепции и технологии актуализации проблем искусственного интеллекта

друк.

Искусственный интеллект. – 2003. – № 4. – С. 297-316

20

Сальников И.С.

 1.  

Восстановление пропущенных данных в эмпирических таблицах

друк.

Искусственный интеллект. – 2003. – № 3. – С. 317-324

10

Васильев В.И.

 1.  

Асимптотическое поведение вычислительной системы с вероятностным алгоритмом в условиях большой загрузки

друк.

Материалы ХХХ Юбилейной Международной конференции и I Международной конференции молодых ученых "Информационные технологии в социологии, экономике, образовании и бизнесе". – Ялта – Гурзуф. – 2003. – С. 43-46

4

 

 1.  

Деякі елементи Боговтілення, що відображені в Біблії

друк.

Наука. Релігія. Суспільство. – 2003. – № 1. – С. 3-11

8

 

 1.  

Образный компьютер: задачи и возможности современных компьютерных технологий

друк.

Связь. – 2003. – № 5(7). – С. 32-33

2

Поливцев С.А.

 1.  

Гипотеза сознания или нейроинформационные системы

друк.

Искусственный интеллект. – 2003. – № 1. – С. 248-265.

17

 

 1.  

Компьютерная система автоматического распознавания зон ультразвуковой эхогенности как составляющая часть АРМа врача УЗИ-диагностики

друк.

Автоматизированное место врача: Сборник докладов Международной научно-практической конференции, 15 октября 2002 г. / Под ред. д.м.н. Б.А. Ковринского, к.ф.-м.н.  Ю.А. Прокопчука, к.б.н.  О.А. Харченко. – Днепропетровск: ИПК ИнКомЦентра УГХТУ. – 2002. – С. 158-160

3

 

 1.  

Разработка естественно-языкового интерфейса интеллектуальной медицинской системы

друк.

Автоматизированное место врача: Сборник докладов Международной науч.-пр. конф., 15 октября 2002г. / Под ред. д.м.н. Б.А. Ковринского, к.ф.-м.н. Ю.А. Прокопчука, к.б.н. О.А. Харченко/. – Днепропетровск: ИПК ИнКомЦентра УГХТУ, 2002. – С.161-166

6

Федоров Е.Е.

 1.  

Десять лет по пути создания систем искусственного интеллекта

друк.

Материалы Междунар. науч.-технич. конф. "Искусственный интеллект-2002". - Т.1. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2002. - С.16-39

24

Сальников И.С.

 1.  

Комбинированный алгоритм оптимальной сложности

друк.

Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Искусственный интеллект-2002". – Т. 1. – Таганрог: Изд-во ТРТУ. – 2002. – С. 308-309

2

Васильев В.И.

 1.  

Мобильный робот "Интеллект-12"

друк.

Искусственный интеллект. – 2002. – № 4. – С. 380-387

8

Мащенко С.В.

 1.  

Комбинированный алгоритм оптимальной сложности

друк.

Искусственный интеллект. – 2002. – № 3. – С. 504-509

5

Васильев В.И.

 1.  

Десять лет по пути создания систем искусственного интеллекта

друк.

Искусственный интеллект. – 2002. – № 3. – С. 5-24

20

 

 1.  

Микророботы против подводных лодок

друк.

Математичнi машини i системи. – 2002. – № 2. – С. 193-204

12

Ященко В.А.

 1.  

Software Problems of Functional Possibilities Intelligent-Mechanical Robots

друк.

Сборник Международной конференции, посвященной 65-летию со дня рождения Б.Н. Пшеничного. Тезисы докладов. – Киев: Изда-во НТУУ «КПИ». – 2002. – С. 91

1

 

 1.  

Системы искусственного интеллекта в современных научных исследованиях

друк.

Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "СуперЭВМ и многопроцессорные вычислительные системы". – Таганрог: Изд-во ТРТУ. – 2002. – С. 273-286

14

 

 1.  

Системы искусственного интеллекта новых формаций: проблемы и перспективы

друк.

Материалы Междунар. науч.-технич. конф. "СуперЭВМ и многопроцессорные вычислительные системы". - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2002. - С.287-291

5

Сальников И.С.

 1.  

Некоторые особенности диагностики отека-набухания головного мозга

друк.

Сборник докладов Международной научно-практической конференции "Современные информационные технологии в диагностических исследованиях" (15.03.2002 г.) / Под ред. д.м.н. О.Ю. Майорова, к.ф.-м.н. Ю.А. Прокопчука, к.б.н. О.А. Харченко. – Днепропетровск: ПОРОГИ, 2002. – С. 204-207

4

 

 1.  

Система регистрации и поиска персонала в условиях угольной шахты

друк.

Горные машины и автоматика. – 2002. – № 2. – С. 17-19

3

 

 1.  

Дистантне навчання і проблеми безперервної професійної освіти

друк.

Збірник наукових праць "Неперервна професійна освіта: теорія і практика" / За редакцією І.А.Зязюна та Н.Г.Ничкало. - У двох частинах. - Ч.2. - К., 2001. - С.45-54

10

Іванова С.Б.

 1.  

Сучасні методи досліджень в багатофункціональному роботі з елементами штучного інтелекту

друк.

Искусственный интеллект. – 2001. – № 3. – С. 4-11

8

 

 1.  

Теоретичні основи створення інтелектуальної системи для розпізнавання мови

друк.

Праці конф. ПОО-XXX "Комп'ютерна математика. Оптимізація обчислень" (Україна, Кацивелі). - Збірник наук. праць. - Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ, 2001. - Т.2. - С.431-456

16

 

 1.  

Интеллектуальные агенты в диалоговой интернет-системе

друк.

Искусственный интеллект. – 2001. – № 4. – С. 18-21

4

Вермизов Р.В.

 1.  

Нравственные критерии современных технологий

друк.

Труды Междунар. симп.(16-23 апреля, Ялта) "Человек и Христианское мировоззрение". - Симферополь. - 2001. - Вып.6 - С.236-238

3

 

 1.  

Выявление и моделирование сходства, равенства и порядка

друк.

Искусственный интеллект. – 2001. – № 3. – С. 26-39

14

Васильев В.И. ,
Ланге Т.И.

 1.  

Определение категории "Искусственный интеллект"

друк.

Труды XXVIII IT+SE'2001 Междунар. конф. "Информ. технологии в науке, образовании, телекоммуникации, бизнесе" (Украина, Крым, Ялта-Гурзуф, 20-29 мая 2001 г.). - Запорожье: ЗГУ, 2001. - С.107-112

6

 

 1.  

Oтдельные вопросы теории систем искусственного интеллекта

друк.

Искусственный интеллект. – 2001. – № 1. – С. 130-142

13

Звенигородский А.С.,
Сальников И.С.

 1.  

Программное обеспечение интеллектуально-механических мобильных роботов

друк.

Программные продукты и cистемы. – Тверь. – 2000. – № 1. – С. 46-47

2

 

 1.  

Экспериментальные исследования нейрональной активности мозга в терминальных состояниях

друк.

Вестник новых медицинских технологий. – Тула. – 2000. – № 3-4, Т. VII. – С.46-47

1

 

 1.  

Головний мозок при термiнальному станi

друк.

Монографiя. - Донецьк: Наука i освiта, 2000. - 220с.

220

Городник Г.А. ,
Чернiй В.I.

 1.  

Формирование и распознавание образов (серия "Искусственный интеллект")

друк.

Монографiя. - Видання друге, допрацьоване, доповнене.- Донецьк: ДонДIШI, 2000. - 360с.

360

Васильев В.И.

 1.  

Aлгоритм пiзнання шляху, iстини i життя

друк.

Наука. Релiгiя. Суспiльство. – 2000. – № 2

6

 

 1.  

Функциональная схема формирования искусственного интеллекта

друк.

Искусственный интеллект. – 2000. – № 3

10

 

 1.  

Проблемы сегментации речевого сообщения при построении систем автоматического распознавания речи

друк.

Труды Междунар. сем. "Диалог'2000" по компьютерной лингвистикеи ее приложениям. - Т.2: Прикладные проблемы/Под ред. А.С. Нариньяни. - Протвино (Россия).- 2000.- С.370-373

4

 

 1.  

Интеллектуальные системы принятия решений (мобильных роботов)

друк.

Сб. науч. тр. "Научная сессия МИФИ-2000". - Т.3. - М., - 2000

1

 

 1.  

Оценка необратимых изменений в функции головного мозга при острой церебральной недостаточности в клинике терминальных состояний

друк.

Искусственный интеллект. – 2000. – № 1

8

Городник Г.А. ,
Черний В.И.

 1.  

Использование методов объектно-ориентированного анализа для построения систем управления нижнего уровня дистанционно-управляемыми агрегатами

друк.

// Труды IX конф. "Экстремальная робототехника". - СПб., 1999.

5

Звенигородский А.С.,
Поливцев С.А.

 1.  

Система съема и обработки информации с датчиков поворота мобильного робота

друк.

// Искусственный интеллект. - 1999. - No.1.

 

Вермизов Р.В.,
Поливцев С.А.

 1.  

Інтелектуальна система нового покоління

друк.

Щорічник "Україна. Наука і культура". - Вип.30. - 1999. - С.122-126

5

 

 1.  

Системы искусственного интеллекта в роботостроении

друк.

Труды I Междунар. сем. "Компьютеризация естественных языков" - "Информационное обслуживание" - АД, София (Болгария), 1999

14

 

 1.  

Влияние внутренних и внешних факторов на развитие интеллектуальных способностей человека

друк.

Искусственный интеллект-2'99, спец. выпуск - труды VIII Междунар. науч.-пр. конф. "Знание-Диалог-Решение", Кацивели, Крым. - 1999. - С.119-128

10

Полехин В.Д.

 1.  

Концептуальная модель самодвижущегося робота с элементами искусственного интеллекта

друк.

Труды VIII Междунар. конф. KDS-99 "Знания-Диалог-Решение", (13-18.09.99, Крым, Кацивели) //Искусственный интеллект. - 1999. - No.2

17

 

 1.  

Системы искусственного интеллекта в роботостроении

друк.

Сб. науч. тр. "Новые технологии - путь в будущее"/ НАН Украины. Ин-т экономики промышленности. - Донецк, 1999

14

 

 1.  

Общество и религия: о предварительных итогах социологического опроса граждан в Донецком регионе

друк.

Працi VI наук.-пр. конф. "Наука. Релiгiя. Суспiльство". - Донецьк, 1999

3

 

 1.  

Любовь, согласие и толерантность - путь истинный, предначертанный в "Вечных книгах"

друк.

Працi V наук.-пр. конф. "Наука. Релiгiя. Суспiльство". - Донецьк, 1999

2

 

 1.  

Малогабаритный интеллектуально-механический мобильный робот

друк.

Труды Междунар. конф. "Интеллектуальные многопроцессорные системы", Таганрог, (Россия): НИИ Выч. систем ТРТУ, 1999

2

Мащенко С.В.

 1.  

Компьютерные роботы в системах естественноязыкового энциклопедирования информации

друк.

Труды I Междунар. сем. "Компьютеризация естественных языков" - "Информационное обслуживание" - АД, София (Болгария), 1999

8

 

 1.  

Будущее искусственного интеллекта - будущее человечества

друк.

Журнал "Все". – Донецк. – 1998, янв.

3

 

 1.  

Iдентифiкацiя диктофонiв за параметрами спрацьовування системи активацiї

друк.

Праці IV ВМК "УКРОБРАЗ-98", (19-23).10.1998, Київ: ІК НАНУ

3

Старушко Д.Г.

 1.  

Синтез цифрового частотного детектора

друк.

Искусственный интеллект. – 1998. – № 1

8

Старушко Д.Г.

 1.  

Духовность ученого - основа научного прогресса

друк.

Працi IV наук.-пр. конф. "Наука. Релiгiя. Суспiльство". - Донецьк, 1998

3

 

 1.  

Искусственный интеллект на пороге третьего тысячелетия

друк.

Искусственный интеллект. – 1998. – № 2

12

 

 1.  

Познание истины начинается с веры

друк.

Працi III наук.-пр. конф. "Наука. Релiгiя.Суспiльство". - Донецьк, 1998

7

 

 1.  

Христианство - историческая закономерность

друк.

Монография. - Донецк: ДонГИИИ, 1998. - 152с.

152

 

 1.  

Использование компьютерных технологий для снижения профессионального риска при выполнении аварийно-спасательных работ в шахтах

друк.

Искусственный интеллект. – 1998. – № 1

3

Трухан Л.Н.

 1.  

Проблеми загальної теорiї систем штучного iнтелекту

друк.

Труды Междунар. конф. "Знания-Диалог-Решение". Ялта, 1997

10

Сальников I.С.

 1.  

Вплив штучного iнтелекту на рiвень морального розвитку людини

друк.

Праці II наук.-пр. конф. "Наука. Релігія. Суспільство". - Донецьк, 1997

9

 

 1.  

Искусственный интеллект: проблема обучения опознаванию образов

друк.

Монография "Проблема трех О". - Донецк: ИПИИ, 1997.- 280с.

280/118

Васильев В.И.

 1.  

Наука и религия - два способа познания мира

друк.

Працi I наук.-пр. конф. "Наука. Релiгiя. Суспiльство". - Донецьк, 1997

11

 

 1.  

Измеритель электромагнитного излучения мониторов

друк.

Искусственный интеллект. – 1996. – № 1

3/2

Мащенко С.В.

 1.  

Интеллектуальная система нового поколения

друк.

Искусственный интеллект. – 1996. – № 1

4

 

 1.  

К определению понятия "интеллект"

друк.

Труды III Междунар. конф. "Компьютерные программы учебного назначения". - Донецк: ДонГУ, 1996

1/1

Полехин В.Д.

 1.  

From intelligent interface to virtual assistant

друк.

Special Сollection on the ITA'96 abstracts. Bulgaria: Troyan&Sofia

1/1

Nor A.P.

 1.  

Информационная объемная стохастическая сеть

друк.

Труды Междунар. конф. "Знания-Диалог-Решение". - Ялта, 1995

8/7

Шульга Ю.Н.

 1.  

Вычислительная сеть с циклическим обслуживанием терминалов

друк.

Труды Междунар. конф. "Знания-Диалог-Решение". - Ялта, 1995

10/10

Шульга Ю.Н.

 1.  

Теоретические предпосылки построения систем искусственного интеллекта

друк.

Труды Междунар. конф. "Знания-Диалог-Решение". - Ялта, 1995

6

 

 1.  

Теоретическое обоснование метода передачи информации на радужную оболочку глаза человека

друк.

Сб. науч. труд. - Донецк: Ин-т проблем искусственного интеллекта, 1994

7

 

 1.  

Система регистрации и обработки акустических и электрических сигналов, регистрируемых на теле человека

друк.

Сб. науч. труд. - Донецк: Ин-т проблем искусственного интеллекта, 1994

2/2

Звенигородский А.С.,
Мащенко С.В.

 1.  

Моделирование информационных потоков нейронной сети человека

друк.

Сб. науч. труд. - Донецк: Ин-т проблем искусственного интеллекта, 1994

4/4

Шульга Ю.Н.

 1.  

Некоторые вопросы построения систем медицинской диагностики с распределенным интеллектом

друк.

Межвед. темат. науч. сб. "Медицинские информационные системы". - Таганрог: ТРИ, 1993

2/1

Нор А.П.

 1.  

Система регистрации и обработки инфразвуковых волн, излучаемых биологическими объектами

друк.

Межвед. темат. науч. сб. "Медицинские информационные системы". - Таганрог: ТРИ, 1993

5/2

Звенигородский А.С.

 1.  

Устройство для регистрации электрического поля биологических объектов

друк.

Межвед. темат. науч. сб. "Медицинские информационные системы". - Таганрог: ТРИ, 1993

3/2

Поливцев С.А.

 1.  

Информационно-емкие характеристики биофизических полей человека и их использование в диагностике

друк.

Mежвед. темат. науч. сб. "Медицинские информационные системы".- Таганрог: ТРИ, 1993

7/3

Первушин Ю.В.

 1.  

Автоматизированные системы иридодиагностики

друк.

Mежвед. темат. науч. сб. - Таганрог: ТРИ, 1993

5/2

Семенюк М.П.

 1.  

Использование метода компьютерной иридодиагностики при определении групп риска и раннем выявлении новообразований толстого кишечника

друк.

Сб. науч. тр. - Донецк: Ин-т проблем искусственного интеллекта, 1993

7/3

Попов В.В.,
Семенюк М.П.

 1.  

Системный подход к иридодиагностике

друк.

Сб. науч. тр. - Донецк: Ин-т проблем искусственного интеллекта, 1993

3/2

Семенюк М.П.

 1.  

Интегральный проекционный анализ топографических зон радужной оболочки глаза

друк.

Сб. науч. тр. - Донецк: Ин-т проблем искусственного интеллекта, 1993

3/2

Фищук Н.Н.

 1.  

Информационная модель высшей нервной системы человека

друк.

Сб. науч. тр. - Донецк: Ин-т проблем искусственного интеллекта, 1993

7

 

 1.  

Выделения фрагментов амплитудно-временного представления звуковых волн, являющихся результатом функционирования шумового турбулентного источника

друк.

Сб. науч. тр. - Донецк: Ин-т проблем искусственного интеллекта, 1993

5/2

Доценко А.В.,
Мышко С.В.,
Храмцов М.В.

 1.  

Особенности измерения сверхслабых магнитных полей биологических объектов

друк.

Труды Науч. семинара "Физика магнитных явлений". - Донецк, 1993

1

Поливцев С.А.,
Первушин Ю.В.

 1.  

Диагностика новообразований прямой кишки методом иридоскопии

друк.

Донецк: ДонГУ, 1991. - Деп. в УкрНИИНТИ 26.09.91, No.1295-УК

8/3

Семенюк М.П.,
Фищук Н.Н.

 1.  

Типизация однородных отделимых структур

друк.

Донецк: ДонГУ, 1991. - Деп. в УкрНИИНТИ 12.02.91, No.241-УК 9

6/2

Блохин С.В.,
Мышко Н.В.,
Мышко С.В.,
Украинцева Н.Э.

 1.  

Интегральный проекционный анализ в иридодиагностике патологии лимфатической системы

друк.

Донецк: ДонГУ, 1991. - Деп. в УкрНИИНТИ 12.02.91, No.240-УК 91

4/2

Сухина И.В.,
Фищук Н.Н.

 1.  

Интерактивная система исследования звуковых волн

друк.

Донецк: ДонГУ, 1991. - Деп. в УкрНИИНТИ 12.02.91, No.239-УК 91

6/4

Звенигородский А.С.

 1.  

Функционально значимые информационные элементы как отделимые структуры речевых волн

друк.

Кибернетика. - 1989. - No.6. - C.124-125

2/1

Мышко С.В.

 1.  

Проблема выбора текущего объекта исследования при автоматическом распознавании речевых волн

друк.

Кибернетика. - 1989. - No.6. - C.123-124

2

 

152-175

Научные труды по спецтематике

друк.

Донецк, 1988-1989