І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Головне меню

Електронні засоби навчання

Одна з галузей наукових досліджень, де ІПШІ має великий досвід та доробок, це створення електронних засобів навчання та їх дослідження.

Проводяться розробки з німецько-українською фірмою «Soft Xpansion GmbH&Co.KG». Розроб­лено мультимедійні засоби навчання з географії та історії ‒ «Енциклопедія катастроф» і «Навколо світу за 80 днів».

Розробка електронного підручника «Multimedia Mathematic» виконувалась спільно з німецькою фірмою TEDATA (м. Бохум) для навчальних закладів Німеччини. Електронний підручник декілька разів було відтиражовано у Німеччині, Franzis Verlag Poing.

Науковцями розроблено і впроваджено наступні мультимедiйні навчальнi програми:

 •  «English for children» – навчальна програма для дiтей вiд 3 до 7 рокiв;
 • «Анатомiя комп’ютера» – програмний продукт для вивчення структури i функцiонування комп’ютера;
 • «Математичнi iгри для молодших школярiв» – навчальна програма;
 • «Таблиця множення» – iгрова навчальна програма для дiтей
 • «Мiфи народiв свiту» – програмний продукт про мiфи та мiфологiю;
 • «Енциклопедiя катастроф» – електронний каталог свiтових катастроф;
 • «Навколо свiту за 80 днiв» – навчальна програма з географiї;
 • «Терра iнкогнiта» – мультимедiа-програма для вiдпочинку та розваги;
 • «3D-анатомія» – мультимедійна програма про фізіологію людини, структу­ру її тіла та функції її органів;
 • «Streetball» – гра в баскетбол, учасником якої є сам гравець, а не керований ним персонаж;
 • «Voice Equation» – набір математичних формул за допомогою голосу без використання клавіатури й миші;
 • «Інформатика в Україні» – підручник з інформатики.