І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Мови

Головне меню

Відділ інтелектуальних робототехнічних систем

 

Відділ інтелектуальних робототехнічних систем створений у 1994 році.

Основне призначення відділу: створення апаратної бази автономних мобільних роботів, розроблення та технічна реалізація інтелектуальних робототехнічних систем з підсистемами зв’язку, орієнтації у  3D середовищі,  рухового апарату, бінаурального слуху, технічного зору, систем управління та  виконання.

Основними завданнями відділу є:

 • Проведення фундаментальних і прикладних досліджень  щодо процесів моделювання процесів руху.
 • Проведення фундаментальних і прикладних досліджень щодо систем керування роботами та навігаційного забезпечення систем керування робототехнічними пристроями.  
 • Створення математичного та інформаційного забезпечення  для вирішення  прикладних задач.  
 • Координація досліджень з проблем розроблення інтелектуальних мобільних роботів. 
 • Розробка високоефективних людино-машинних інтерфейсів для керування мобільними роботами та групами.
 •  Розроблення та дослідження систем технічного зору.
 • Створення та дослідження  програмного забезпечення для систем зв’язку, інших телекомунікаційних систем.
 • Розроблення інтелектуальних систем управління мобільними роботами. 
 • Розробка технологій і програмно-апаратних рішень, що дозволяють реалізувати методи керування мобільними роботами за конкретними їх призначеннями та адаптацією до конкретних зовнішніх умов.

        

Реалізовано прикладні розробки:

 • датчики охоронної сигналізації з комп’ютерним розпізнаванням акустичних сигналів;
 • прилад для викриття прихованих джерел радіовипроміню­вання «ІНТЕЛЕКТ-8М»;
 • система бінаурального слуху робота;
 • малогабаритний маневрений робот «ІНТЕЛЕКТ-9»;
 • автономний робот «ІНТЕЛЕКТ-2000»;
 • маневрений робот «ІНТЕЛЕКТ-12»;
 • крокуючий робот;
 • багатофункціональний робот;
 • система технічного зору робота «NEURO ROBOT»;
 • мобільні пристрої GSM-сигналізації «Майстер-авто»;    «Ультразвукова система для охорони приміщень»,  «Інфрачервона система охоронної сигналізації».