І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Головне меню

Взяти участь у конференції AIIS '19

 

 

XIX Міжнародна науково-технічна конференція

 

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTELLEGENT SYSTEMS

(AIIS’2019)

 

Міжнародна наукова молодіжна школа

СИСТЕМИ ТА ЗАСОБИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

 

15 – 18 жовтня 2019 р., м. Київ, Україна

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ 50-РІЧЧЮ ФАКУЛЬТЕТУ
КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА КІБЕРНЕТИКИ КИЇВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

ОРГАНІЗАТОРИ


Онлайн заявка на участь у конференції Онлайн заявка на участь у молодіжній школі

Від України                                                                               

 • Інститут проблем штучного інтелекту (ІПШІ)
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ),  Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

Від Білорусі                                                                               

 • Білоруський державний університет (БДУ), НДІ прикладних проблем математики та інформатики БДУ  
 • Брестський державний технічний університет (БрДТУ)

Від Польщі                                                                                

 • «Люблінська політехніка», Люблін, Польща

Від Німеччини                                                                           

 • Firma “soft Xpansion GmbH & Co. KG.”, Bochum, Germany

Від Республіки Казахстан

 • Институт информационных и вычислительных технологий Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо взяти участь у роботі Міжнародної науково-технічної конференції «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ» (AIIS’2019), що  відбудеться 15-18 жовтня в м. Київ на факультеті комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

В рамках конференції проводяться: Міжнародна наукова молодіжна школа «СИСТЕМИ ТА ЗАСОБИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ», круглий стіл.


 

МЕТА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Налагодження контактів, об'єднання зусиль вчених у розвитку досліджень і розробок у галузі штучного інтелекту, пріоритетних напрямів розвитку інтелектуальних інформаційних систем, інформаційно-комунікаційних технологій та їх практичної реалізації в різних сферах діяльності. Надання молодим вченим можливості апробації наукових результатів.

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, англійська, російська

Бажано надсилати матеріали англійською мовою. Публікації мовою оригіналу.


 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ AIIS’2019

 

Шевченко А.І.

чл.-кор. НАН України (Київ, Україна) – голова

Анісімов А.В.

чл.-кор. НАН України (Київ, Україна) – заступник голови

Вуйчек Вальдемар

д.т.н., професор (Люблін, Польща) – заступник голови

Крак Ю.В.

чл.-кор. НАН України (Київ, Україна) – заступник голови

Juri Stern

PhD (Bochum, Germany)

Viktor Berbyuk

Professor (Gothenburg, Sweden)

Yoshihiko Okabe

Professor (Коbе, Japan)

Ахметшина Л.Г.

д.т.н., професор (Дніпро, Україна)

Буза М.К.

д.т.н., професор (Мінськ, Білорусь)

Головко В.А.

д.т.н., професор  (Брест, Білорусь)

Задірака В.К.

академік НАН України ( Київ, Україна)

Керол Бейлі

віце-президент корпорації Motorola (1965-1978), (США)

Калімолдаєв М.Н.

академік НАН Республіки Казахстан (Алмати, Республіка Казахстан)

Ковалевський С.В.

д.т.н., професор (Краматорськ, Україна)

Коваленко І.М.

академік НАН України ( Київ, Україна)

Литвиненко В. І. 

д.т.н., професор (Херсон, Україна)

Нікітченко М.С.

д.ф.-м.н., професор (Київ, Україна)

Палагін О.В.

академік НАН України (Київ, Україна)

Харін Ю.С.

чл.-кор. НАН Білорусі (Мінськ, Білорусь)

Хіміч О.М.

чл.-кор. НАН України (Київ, Україна)

Шаріпбай А.А. 

д.т.н., професор (Астана, Республіка Казахстан)

Шаховська Н.Б.

д.т.н., професор (Львів, Україна)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Польовик С.В.

(Київ, Україна) – голова

Вольчина І.І.

(Київ, Україна)

Гаркуша Н.І.

к.е.н.(Київ, Україна)

Касьянюк В.С.

к.ф.-м.н. (Київ, Україна)

Клименко М.С.

(Київ, Україна)

Шуть В.М.

к.т.н., доц. (Брест, Білорусь)

 

НАПРЯМИ РОБОТИ

1.    Концептуальні, філософські та методологічні проблеми створення систем штучного інтелекту.

2.    Алгоритмічне та програмне забезпечення інтелектуальних систем.

3.    Людино-машинні інтерфейси.

4.    Знання-орієнтовані системи підтримки прийняття рішень.

5.    Інтелектуальні робототехнічні  та транспортні системи.

6.    Технології e-learning.

7.    Нейронні мережі і нейромережеві технології. Проблеми безпеки інформаційних систем.

8.    Кіберфізичні системи.

 

 

ОСНОВНІ ДАТИ

 • Подання заявок та доповідей – до 15.09.2019 р.  подовжено до 20.09.2019 р.

 • Повідомлення учасників про прийняття доповідей – до 25.09.2019 р.

 • Оплата організаційного внеску – до 27.09.2019 р.

 • Розсилання запрошень (за вимогою) – до 10.10.2019 р.


 

ПУБЛІКАЦІЇ

Матеріали конференції AIIS’2019 у вигляді статей, відібраних Програмним комітетом та погоджених з редколегією публікуються в журналі «Штучний інтелект» (фахове видання України з фізико-математичних і технічних наук).

Матеріали Міжнародної наукової молодіжної школи будуть видані у вигляді збірки матеріалів.

Подати заявку на участь в конференції або молодіжній школі і текст статті/тез можна на e-mail: aiis2015b@gmail.com або через реєстраційну форму.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Стаття обсягом до 15 сторінок, підготовлена в текстовому редакторі Microsoft Word Office у форматі .doc, подається на папері формату А4 і в електронному варіанті. Поля сторінки А4 усі – 3 см. Шрифт - TimesNewRomanСyr – 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і абзацним відступом 1.

Шаблон назви файлу статті: прізвище першого автора латиною_AIIS_2019.docЗразок оформлення статті можна завантажити тут.

До статті додаються (для учасників з України):

 1. Супровідний лист від організації з рекомендацією до публікації.

 2. Рецензія фахівця – доктора наук у відповідній галузі, завірена печаткою.

 3. Відомості про автора (-ів) (П.І.Б., вчений ступінь, наукове звання, місце роботи, посада, адреса, телефон, електронна пошта).

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
МІЖНАРОДНА НАУКОВА МОЛОДІЖНА ШКОЛА «СИСТЕМИ ТА ЗАСОБИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ»

Тези обсягом до 3 сторінок, в редакторі Microsoft Word Office (формат .doc), подаються на папері формату А5 і в електронному варіанті. Поля сторінки усі – 2,5 см. Шрифт - TimesNewRomanСyr – 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і абзацним відступом 1. Шаблон назви файлу: прізвище першого автора латиною _AIIS_M.docЗразок оформлення тез можна завантажити тут.

До тез додаються:

 1. Рекомендація  наукового керівника, завірена на факультеті.
 2. Відомості про автора (-ів) (П.І.Б., ВНЗ, факультет, адреса, телефон, електронна пошта).

 

ФІНАНСОВІ УМОВИ

I. ОЧНА УЧАСТЬ

Організаційний внесок

   250 грн з ПДВ

 

Публікація статті в журналі «Штучний інтелект»

   60 грн – одна сторінка

II. ДИСТАНЦІЙНА УЧАСТЬ

Публікація статті в журналі «Штучний інтелект»

   60 грн – одна сторінка

IІІ. УЧАСТЬ У НАУКОВІЙ МОЛОДІЖНІЙ ШКОЛІ

Організаційний внесок

   150 грн

Участь у конференції можлива без доповідей з оплатою організаційного внеску.

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:

Реквізити для сплати організаційного внеску: Інститут проблем штучного інтелекту

Адреса: 03680, м. Київ, пр.-т Академіка Глушкова, 40

Код ЄДРПОУ: 02095826

Р/р 31251206100986

Банк: ГДКСУ, у м. Києві,   МФО: 820172

Неприбуткова організація Свідоцтво №07736885, ІПН: 020958205643

 

Прохання подбати про квитки заздалегідь самостійно та повідомити про необхідність бронювання готелю або гуртожитку.

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

Україна, 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 11/5 офіс 5, ІПШІ

Телефон для довідок:    +38(044) 248-06-23       +38(044) 278-37-59              Факс: +38(044) 278-37-59

E-mail: aiis2015b@gmail.com                        Сайт: http://www.ipai.net.ua

Контактні телефони:    Польовик Сергій Володимирович - тел.+380-99-380-27-11