І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Головне меню

Взяти участь у конференції AIIS '2021

 

 

XXI Міжнародна науково-технічна конференція

 

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTELLEGENT SYSTEMS

(AIIS’2021)

 

Міжнародна наукова молодіжна школа

СИСТЕМИ ТА ЗАСОБИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

 

26-27 листопада 2021 р., м. Київ, Україна

 

ОРГАНІЗАТОРИ


Програма конференції

Участь у конференції за посиланням

https://us02web.zoom.us/j/85018868224?pwd=TlQ4QmM1cXJmS3VLelZZUmhKejVNZz09

Ідентифікатор конференції: 850 1886 8224
Код доступу: 443812

 


Від України                                                                               

 • Міністерство освіти і науки України
 • Національна академія наук України
 • Інститут проблем штучного інтелекту (ІПШІ)
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ),  Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

Від Білорусі                                                                               

 • Білоруський державний університет (БДУ), НДІ прикладних проблем математики та інформатики БДУ  
 • Брестський державний технічний університет (БрДТУ)

Від Польщі                                                                                

 • «Люблінська політехніка», Люблін, Польща

Від Німеччини                                                                           

 • Firma “soft Xpansion GmbH & Co. KG.”, Bochum, Germany

Від Республіки Казахстан

 • Институт информационных и вычислительных технологий Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо взяти участь у роботі Міжнародної науково-технічної конференції «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ» (AIIS’2021), що відбудеться 26-27 листопада в м. Київ на факультеті комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

В рамках конференції проводиться Міжнародна наукова молодіжна школа «СИСТЕМИ ТА ЗАСОБИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ».

З метою виконання протиепідеміологічних заходів щодо запобігання поширенню COVID-19 на території України усім учасникам, що проживають поза межами м. Києва, пропонується участь в онлайн форматі. Онлайн-доповіді із презентаціями будуть заслухані учасниками згідно з програмою конференції (за допомогою програмного забезпечення Zoom).


 

МЕТА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Налагодження контактів, об'єднання зусиль учених у розвитку досліджень і розробок у галузі штучного інтелекту, пріоритетних напрямів розвитку інтелектуальних інформаційних систем, інформаційно-комунікаційних технологій та їх практичної реалізації в різних сферах діяльності. Надання молодим вченим можливості апробації наукових результатів.

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, англійська, російська.

Матеріали для публікації приймаються англійською мовою.

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ AIIS’2021

Шевченко А.І.

чл.-кор. НАН України (Київ, Україна) – голова

Анісімов А.В.

чл.-кор. НАН України (Київ, Україна) – заступник голови

Вуйчек Вальдемар

д.т.н., професор (Люблін, Польща) – заступник голови

Терещенко В.М.

д.ф.-м.н., професор (Київ, Україна) – заступник голови

Juri Stern

PhD (Bochum, Germany)

Viktor Berbyuk

Professor (Gothenburg, Sweden)

Yoshihiko Okabe

Professor (Коbе, Japan)

Ахметшина Л.Г.

д.т.н., професор (Дніпро, Україна)

Буза М.К.

д.т.н., професор (Мінськ, Білорусь)

Головко В.А.

д.т.н., професор  (Брест, Білорусь)

Задірака В.К.

академік НАН України ( Київ, Україна)

Керол Бейлі

віце-президент корпорації Motorola (1965-1978), (США)

Калімолдаєв М.Н.

академік НАН Республіки Казахстан (Алмати, Республіка Казахстан)

Ковалевський С.В.

д.т.н., професор (Краматорськ, Україна)

Колодій Р.С. 

к.т.н., доцент (Львів, Україна)

Литвиненко В. І. 

д.т.н., професор (Херсон, Україна)

Нікітченко М.С.

д.ф.-м.н., професор (Київ, Україна)

Палагін О.В.

академік НАН України (Київ, Україна)

Харін Ю.С.

чл.-кор. НАН Білорусі (Мінськ, Білорусь)

Хіміч О.М.

чл.-кор. НАН України (Київ, Україна)

Шаховська Н.Б.

д.т.н., професор (Львів, Україна)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Єрошенко Т.В.

к.філос.н. (Київ, Україна) – голова

Немцевич А.І.

(Київ, Україна)

Клименко М.С.

(Київ, Україна)

Шуть В.М.

к.т.н., доц. (Брест, Білорусь)

 

НАПРЯМИ РОБОТИ

1. Концептуальні, філософські та методологічні проблеми створення систем штучного інтелекту.

2. Стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні. Штучна особистість зі штучним інтелектом.

3. Людино-машинні інтерфейси.

4. Знання-орієнтовані системи підтримки прийняття рішень.

5. Інтелектуальні робототехнічні  та транспортні системи.

6. Технології e-learning.

7. Нейронні мережі та нейромережеві технології. Проблеми безпеки інформаційних систем.

8. Кіберфізичні системи.

9. Алгоритмічне та програмне забезпечення інтелектуальних систем.

 

ОСНОВНІ ДАТИ

 • Подання заявок на участь – до 09.11.2021 р.  до 21.11.2021 р. (включно)

 • Подання текстів доповідей – до 15.11.2021 р.  до 21.11.2021 р. (включно)

 • Розсилання запрошень (за вимогою) – до 17.11.2021 р.


 

ПУБЛІКАЦІЇ

Матеріали конференції AIIS’2021 у вигляді статей, відібраних Програмним комітетом та погоджених з редколегією публікуються в журналі «Штучний інтелект» (фахове видання України з фізико-математичних і технічних наук) на безоплатній основі.

Матеріали Міжнародної наукової молодіжної школи будуть видані у вигляді збірки матеріалів.

Подати заявку на участь в конференції або молодіжній школі і текст статті/тез можна на e-mail: aiis2015b@gmail.com .

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Стаття обсягом до 15 сторінок, підготовлена в текстовому редакторі Microsoft Word Office у форматі .doc (.docx), подається в електронному варіанті. Формули, а також окремі елементи формул в Microsoft Equation Editor 3.0; таблиці, рисунки та графіки розташовуються у порядку згадування в тексті;  рисунки – згруповані, у чорно-білому варіанті.

Шаблон назви файлу статті: прізвище першого автора латиною_AIIS_2021.docЗразок оформлення статті можна завантажити тут.

До статті додаються (для учасників з України):

 1. Супровідний лист від організації з рекомендацією до публікації.

 2. Рецензія фахівця – доктора наук у відповідній галузі, завірена печаткою.

 3. Відомості про автора (-ів) (П.І.Б., вчений ступінь, наукове звання, місце роботи, посада, адреса, телефон, електронна пошта).

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
МІЖНАРОДНА НАУКОВА МОЛОДІЖНА ШКОЛА «СИСТЕМИ ТА ЗАСОБИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ»

Тези обсягом до 3 сторінок, в редакторі Microsoft Word Office (формат .doc, .docx), подаються на папері формату А5 і в електронному варіанті. Поля сторінки усі – 2,5 см. Шрифт - TimesNewRomanСyr – 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і абзацним відступом 1. Шаблон назви файлу: прізвище першого автора латиною _AIIS_M.docЗразок оформлення тез можна завантажити тут.

До тез додаються:

 1. Рекомендація  наукового керівника, завірена на факультеті.
 2. Відомості про автора (-ів) (П.І.Б., ВНЗ, факультет, адреса, телефон, електронна пошта).

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ ТА МОЛОДІЖНІЙ ШКОЛІ БЕЗКОШТОВНА

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

Україна, 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 11/5 офіс 5, ІПШІ

Телефони для довідок:   

Клименко Микита Сергійович - тел.+380-93-705-80-51

Єрошенко Тетяна Вікторівна - тел.+380-50-071-01-20

E-mail: aiis2015b@gmail.com