І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Мови

Головне меню

Відділ теоретичних досліджень у галузі штучного інтелекту

Відділ створено  у 1992 році за ініціативи директора ІПШІ професора Шевченка А.І. для визначення перспективних сучасних напрямів досліджень у галузі штучного інтелекту з кінцевою метою створення інтелектуальних програмно-технічних засобів рівня людини.

Незмінним науковим керівником відділу є член-кореспондент НАН України А.І. Шевченко. В результаті досліджень за наукового керівництва та консультування члена-кор.НАН України Шевченка  А.І. отримані наступні фундаментальні результати:

- запропонована теоретична схема функціонування штучного інтелекту, розроблено визначення «штучний інтелект»;

- винайдено формалізований доказ можливостей створення штучних систем з штучним мисленням і можливостями фізико-механічного руху;

- запропоновано нове рішення задачі пошуку закономірностей, складовою якої є класична задача навчання розпізнаванню образів. Вперше описані ідеї та підходи до навчання розпізнаванню образів на підставі теорії редукції, розроблені методи навчання розпізнаванню образів та їх застосування до рішення прикладних задач, особливо для вирішення задач пошуку закономірностей;

- розроблено нові методи керування крокуючими електронно-механічними роботами на базі інтелектуальних інформаційно-вимірювальних систем і сучасних засобів телекомунікацій;

- розроблено науково-теоретичні засади створення інтелектуальних комп’ютерних систем розпізнавання мовно-зорових образів з елементами семантичного сприйняття;

- розширено концепцію пофонемного розпізнавання послідовності окремо вимовлених слів,  вдосконалено розробку автоматичної системи розпізнавання фонограм музичних творів;

- розроблено методи моделювання нестаціонарних нелінійних процесів довільної природи із невизначеностями структурного, статистичного і параметричного характеру. Запропоновано критерії для встановлення наявності нелінійностей і нестаціонарностей різних типів. Введено поняття структури моделі об’єкта, вибір кращої моделі із множини оцінених кандидатів виконується за допомогою множини статистичних параметрів якості моделі та запропонованих експертних правил;

- розроблено нові методи створення інтелектуальних комп’ютерних систем розпізнавання мовно-зорових образів з елементами семантичного сприйняття інформаційних текстів.

 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 • Визначення фундаментальних дефініцій в галузі штучного інтелекту та удосконалення понятійно – термінологічного апарату та створення сучасного глосарію в галузі ШІ;
 • Розроблення концепції і створення теорії вітчизняного інтелектуального комп'ютера нового покоління на основі знань про функціонування мозку людини;
 • Створення теоретичних основ архітектури персонального комп‘ютера із функціями штучного інтелекту;
 • Створення методів, методик аналізу та розпізнавання образів в задачах діагностики технічних і біологічних об’єктів системами штучного інтелекту;
 • Розроблення і удосконалення концептуального і понятійного базису філософії штучного інтелекту;
 • Розроблення науково-теоретичних засад створення роботизованих комп’ютерно-апаратно-механічних комплексів широкого призначення;
 • Розроблення і удосконалення концептуального і понятійного базису штучної свідомості;
 • Розроблення і удосконалення концептуального і понятійного базису штучної особистості;
 • Дослідження і моделювання когнітивних процесів мислення;
 • Теорія і методи дослідження та побудови інтелектуальних інформаційних систем;
 • Розроблення концепцій робототехнічних систем нового покоління з вадами свідомості і особистості.

 

Перелік публікацій співробітників відділу