І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Мови

Головне меню

Журнал "Наука. Релігія. Суспільство"

Науковий журнал
"Наука. Релігія. Суспільство"

ISSN 1728-3671
Видається 4 рази на рік з 1997 р.


 

Постановою президії ВАКу України від 11.04.2001 р. № 5-05/4 журнал «Наука. Релігія. Суспільство» 
внесено до переліку фахових наукових видань України з філософських наук
Постановою президії ВАКу України від 12.06.2002 р. № 1-05/6 журнал «Наука. Релігія. Суспільство» 
внесено до переліку фахових наукових видань України з історичних наук.

 

Контакти Архів випусків