І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Мови

Головне меню

Сектор з питань інтелектуальної власності та науково-технічної інформації

Сектор створений у 2006 році.

Є основною ланкою в управлінні та координації діяльності у сфері інтелектуальної власності, залучення інвестицій, співробітництва з підприємствами, суб’єктами наукової та науково-технічної діяльності України й інших держав з метою впровадження у різні галузі господарської діяльності наукоємних результатів, що отримані вченими Інституту.

Одне з головних завдань Сектору – забезпечення правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності, що створені в процесі наукової, науково-технічної та науково-дослідницької діяльності Інституту.

Основні функції Сектору:

 1. Забезпечення патентно-ліцензійної діяльності (допомога в оформленні та подані заявок на отримання права на патенти, ноу-хау, об’єкти авторського права й інших ОІВ в Україні та за її межами, сплаті необхідних зборів); 
 • Забезпечення інтересів ІПШІ щодо прав на ОІВ;
 • Ведення реєстру ОІВ, право на які належить ІПШІ; 
 • Робота з базами даних по об’єктах права інтелектуальної власності в мережі Інтернет;
 • Організація участі наукових колективів ІПШІ у виставках та інших заходах, направлених на популяризацію винахідницької діяльності. 
 1. Організація і технічний супровід виконання та завершення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок:
 • Супровід та облік грантів; 
 • Реєстрація та облік нових/завершених тем та їх етапів в УкрІНТЕІ; 
 • Підготовка та подання відповідної звітної документації щодо результатів наукових досліджень до  МОН України, Держстату України тощо. 
 1. Технічний супровід та облік результатів конференцій, що проводяться в ІПШІ.
 2. Проведення моніторингу та аналіз показників, що характеризують сучасний стан наукової та інноваційної діяльності в ІПШІ та Україні.