І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Мови

Головне меню

XI Міжнародна науково-технічна конференція «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ» (AIIS'2010)

Міжнародна
науково-
технічна

КОНФЕРЕНЦІЯ

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ.

ШІ-2010


ІПШІ

ПФУ

БДУ


 

20 – 24 вересня 2010, сел. Кацивелі,

АР Крим, Україна

Посвідчення УкрІНТІ № 190 від 15 квітня 2010 року

ОРГАНІЗАТОРИ

Від України
 • Національна академія наук України

 • Міністерство освіти і науки України

 • Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова

 • Інститут проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України

 • Державний університет інформатики і штучного інтелекту МОН України

 • Журнал «Штучний інтелект»

Від Росії
 • Російська академія наук

 • Міністерство освіти і науки Російської Федерації

 • Південний федеральний університет

Від Білорусі
 • Національна академія наук Білорусі

 • Міністерство освіти республіки Білорусь

 • Білоруський державний університет

 • НДІ прикладних проблем математики і інформатики БДУ

 

МЕТА ПРОВЕДЕННЯ

Об’єднання зусиль вчених різних країн у розвитку фундаментальних досліджень і прикладних розробок у галузі штучного інтелекту, пріоритетних напрямів розвитку інтелектуальних систем, інформаційно-комп’ютерних технологій та їх практичної реалізації у різних сферах людської діяльності.

ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

Міжнародна конференція ШІ-2010 проводиться з 20 по 24 вересня у селищі Кацивелі, розташованому на Кримському півострові в Україні. Селище Кацивелі знаходиться між мисом Форос і Алупкою біля підніжжя гори Кішка. Це одне з небагатьох місць кримського узбережжя, де сучасні пляжі поєднуються з незайманою цивілізацією природною прибережною смугою.

 

ПРЕЗИДІУМ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ ШІ-2010

Шевченко А.І.

чл.-кор. НАНУ (ІПШІ НАНУ і МОНУ, ДУІ і ШІ, Донецьк, Україна) – голова

Абламейко С.В.

академік НАН Білорусі (БДУ, Мінськ, Білорусь)

Кривонос Ю.Г.

академік НАНУ (ІК ім. В.М. Глушкова НАНУ, Київ, Україна)

Курейчик В.М.

академік РАПН (ТТІ ПФУ, Таганрог, Росія)

ПОЧЕСНІ ЧЛЕНИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ ШІ-2010

Мікаелян А.Л.

академік РАН (НДІСД РАН, Москва, Росія)

Сергієнко І.В.

академік НАНУ (ІК ім. В.М. Глушкова НАНУ, Київ, Україна)

Скуріхін В.І.

академік НАНУ (МННЦ ІТС НАНУ и МОНУ, Київ, Україна)

ПРОГРАМНИЙ КОМіТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ ШІ-2010

Акінфієв Т.С.

професор (ІПА, Мадрид, Іспанія)

Боюн В.П.

чл.-кор. НАНУ (ІК ім. В.М. Глушкова НАНУ, Київ, Україна)

Бугайов О.С.

академік РАН (МФТІ, Москва, Росія)

Буза М.К.

професор (БДУ, Мінськ, Білорусь)

Гладун В.П.

професор (ІК ім. В.М. Глушкова НАНУ, Київ, Україна)

Дейнека В.С.

академік НАНУ (ІК ім. В.М. Глушкова НАНУ, Київ, Україна)

Задирака В.К.

чл.-кор. НАНУ (ІК ім. В.М. Глушкова НАНУ, Київ, Україна)

Іванов В.А.

академік НАНУ (МДІ АР Крим, Україна)

Коваленко І.Н.

академік НАНУ (ІК ім. В.М. Глушкова НАНУ, Київ, Україна)

Крак Ю.В.

професор (КНУ ім. Т. Шевченка, Київ, Україна)

Крижановський Б.В.

чл.-кор. РАН (ЦОНТ НДІСД РАН, Москва, Росія)

Кузнецов О.С.

професор (ЕО МГІ, АР Крим, Україна)

Кузнецов Н.О.

академік РАН (ІРЕ РАН, Москва, Росія)

Кунцевич В.М.

академік НАНУ (ІКД НАНУ і НКАУ, Київ, Україна)

Молчанов І.М.

професор (ІК НАН України, Київ, Україна)

Павловський В.Є.

професор (МДУ, Москва, Росія)

Палагін О.В.

академік НАНУ (ІК ім. В.М. Глушкова НАНУ, Київ, Україна)

Сігов О.С.

чл.-кор. РАН (МІРЕА, Москва, Росія)

Совпель І.В.

професор (БДУ, Мінськ, Білорусь)

Сидоренко В.І.

к.ф.-м.н. (Президіум НАНУ, Київ, Україна)

Федунов Б.Є.

професор (ДержНДІАС, Москва, Росія)

Фінн В.К.

професор (ВІНІТІ РАН, Москва, Росія)

Харін Ю.С.

чл.-кор. НАНБ (БДУ, Мінськ, Білорусь)

Хіміч О.М.

професор (ІК ім. В.М. Глушкова НАНУ, Київ, Україна)

Хорошевський В.Г.

чл.-кор. РАН (ІФП СО РАН, Новосибірськ, Росія)

Шелєпов В.Ю.

професор (ІПШІ НАНУ і МОНУ, Донецьк, Україна)

Юревич Є.І.

професор (ДНЦ РФЦНДІ РТК, Санкт-Петербург, Росія)

НАПРЯМКИ РОБОТИ

 1. Концептуальні проблеми створення систем штучного інтелекту

 2. Алгоритмічне та програмне забезпечення паралельних обчислювальних інтелектуальних систем

 3. Інтелектуальні мовленнєві технології. Комп’ютерна обробка природно-мовних текстів та семантичний пошук

 4. Інтелектуальні інтерфейси та розпізнавання образів. Системи цифрової обробки зображень

 5. Інтелектуальні системи планування, управління, моделювання та прийняття рішень

 6. Інтелектуальні робототехнічні системи

 7. Навчальні та експертні системи

 8. Нейронні мережі та нейромережні технології. Інформаційна безпека ІС

У рамках конференції буде проведена Міжнародна наукова молодіжна школа «Системи та засоби штучного інтелекту», планується засідання Круглого столу «Проблеми штучного інтелекту» і проведення дискусій, присвячених питанням мислення, сприйняття, свідомості, творчості, філософським аспектам штучного інтелекту.

МІЖНАРОДНА НАУКОВА МОЛОДІЖНА ШКОЛА «СИСТЕМИ ТА ЗАСОБИ ШІ»

«СЗШІ-2010»

Організатори

 • Національна академія наук України

 • Міністерство освіти і науки України

 • Інститут проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України

 • Російська академія наук

 • Південний федеральний університет

 • Білоруський державний університет

МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ШКОЛИ

 • Концентрація і координація зусиль молодих дослідників у розвитку нових інформаційних комп’ютерних технологій, створенні інтелектуальних систем.

 • Передача накопиченого сучасною наукою досвіду і знань науковій молоді, яка проводить дослідження в галузі штучного інтелекту.

 • Вироблення рекомендацій щодо підвищення рівня підготовки спеціалістів у галузі ШІ, стимулювання розробок нових методичних матеріалів.

НАПРЯМКИ РОБОТИ НАУКОВОЇ МОЛОДІЖНОЇ ШКОЛИ «СИСТЕМИ ТА ЗАСОБИ ШІ»

 • Розробка теоретичних основ створення і застосування систем штучного інтелекту різного призначення.

 • Теоретичні основи і прикладні проблеми створення інтелектуалізованих робототехнічних систем.

 • Моделювання інтелектуальної діяльності людини та його застосування в системах штучного інтелекту.

 • Розробка алгоритмів і програмно-апаратних засобів для систем комп’ютерного розпізнавання і відтворення (синтезу) мовних і зорових образів.

 • Створення навчальних програм і віртуальних середовищ з елементами штучного інтелекту.

 • Створення математичних моделей за принципами нечіткої логіки для застосування в системах штучного інтелекту.

 • Розробка принципів, методів й архітектурних рішень побудови баз знань і технологія їх експертування (експертні та багатоагентні системи).

 • Комп’ютерна лінгвістика і лексикографічні системи.

 • Розробка технологій застосування нейрокомп’ютерів, прикладні системи на основі нейронних мереж.

 

РЕШЕНИЕ

XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – 2010» 
(ИИ – 2010)20 – 24 сентября 2010 года

пос. Кацивели, АР Крым, Украина

 

Одиннадцатая Международная научно-техническая конференция «Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы-2010» (ИИ-2010) была проведена с 20 сентября по 24 сентября 2010 года в п. Кацивели, АР Крым, Украина. Конференция была организована по инициативе Института проблем искусственного интеллекта НАН Украины и МОН Украины, Государственного университета информатики и искусственного интеллекта МОН Украины, Института кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, Южного федерального университета, Белорусского государственного университета, НИИ прикладных проблем математики и информатики БГУ при поддержке Министерства образования и науки Украины, Отделения информатики НАН Украины, Министерства образования и науки России, Национальной академии наук Беларуси, Министерства образования республики Беларусь, журнала «Искусственный интеллект».

Работа конференции проходила в форме пленарных и секционных заседаний, дискуссий. Одновременно с конференцией проводилась Научная молодежная школа «Системы и средства искусственного интеллекта» (ССИИ-2010) и круглый стол «Проблемы искусственного интеллекта».
На конференции присутствовало 123 ученых, специалистов, аспирантов и студентов, представляющих 50 научных учреждений, высших учебных заведений и промышленных организаций из 25 городов России, Украины, Беларуси, Польши, США и других стран мира, в том числе 3 академика и члена-корреспондента, 24 доктора наук, 57 кандидатов наук, 39 аспирантов, студентов и магистров. Заочно в конференции приняли участие 245 человек. 
На пленарных и секционных заседаниях конференции был заслушан 121 доклад, затронуты многочисленные проблемы и вопросы современного состояния и перспектив развития информационно-компьютерных технологий и систем искусственного интеллекта. Работа конференции проходила по следующим научно-техническим направлениям:

 

1. Концептуальные проблемы создания систем искусственного интеллекта
2. Алгоритмическое и программное обеспечение параллельных вычислительных интеллектуальных систем
3. Интеллектуальные речевые технологии. Компьютерная обработка естественно-языковых текстов и семантический поиск
4. Интеллектуальные интерфейсы и распознавание образов. Системы цифровой обработки изображений
5. Интеллектуальные системы планирования, управления, моделирования и принятия решений
6. Интеллектуальные робототехнические системы
7. Обучающие и экспертные системы
8. Нейронные сети и нейросетевые технологии. Информационная безопасность ИС (информационных систем)

На пленарных и секционных заседаниях был обсужден широкий круг теоретических и прикладных проблем создания систем искусственного интеллекта, систем формирования и принятия решений, планирования и управления, интеллектуальных систем для работы с естественными языками, параллельных вычислений, нейросетевых, сетевых и мультиагентных технологий, систем цифровой обработки сигналов и изображений, анализа данных и распознавания образов, управления, информационного обеспечения и робототехнических систем. Конференция прошла при высокой активности и большой заинтересованности участников.

Труды и другие материалы конференции были предварительно изданы в издательстве ИПИИ «Наука і освіта» (Украина), в том числе в виде сборников материалов конференции «Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы-2010» (в двух томах, общим объемом 44,62 уч.-изд.л.). Статьи, подготовленные авторами в соответствии с международными требованиями и отобранные редколлегией, опубликованы в 3 и 4 номерах журнала «Искусственный интеллект» (157,05 уч.-изд.л.). Тезисы докладов молодых ученых, принявших участие в работе Международной научной молодежной школы «Системы и средства искусственного интеллекта», были опубликованы в одноименном сборнике трудов (7,08 уч.-изд.л.).

 

Участниками конференции было отмечено следующее:

 

1. Исследования и разработки в области перспективных информационно-компьютерных технологий и систем искусственного интеллекта являются чрезвычайно актуальными и в большой мере определяют основные направления развития современного мирового научного прогресса. 
2. В Украине, Российской Федерации и Беларуси накоплен большой опыт и выполнен значительный объем теоретических и прикладных исследований в области создания систем искусственного интеллекта различного назначения; сверхпроизводительных вычислительных и управляющих систем; нейросетевых технологий; цифровой обработки сигналов и изображений, распознавания образов; разработки и создания самообучающихся и обучаемых информационно-управляющих систем, решающих задачи на основе логического представления и обработки данных; создания робототехнических систем, их управления, информационного обеспечения и применения. Также имеется достаточное количество высококвалифицированных кадров ученых и специалистов, обладающих большим научным потенциалом, что позволяет при широком и эффективном вовлечении их в научные исследования создавать многопроцессорные вычислительные и управляющие системы, робототехнические системы, системы искусственного интеллекта, соответствующие современному уровню передовых западных разработок, а по ряду параметров даже превышающие их. 
3. Проведение конференции по рассмотренным, во многом взаимопроникающим, направлениям позволило значительно повысить уровень достигнутого научного результата, привело к генерации новых идей и созданию новых совместных проектов. Опыт междисциплинарного подхода при проведении совместной конференции показал высокую эффективность подобных научных мероприятий. 
4. Дополнения и Предложения участников к настоящему решению кон-ференции представлены в Приложениях А и Б. 

ПОСТАНОВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ 
Участники конференции приняли решение: 

1. Продолжать исследования в области проблем искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислительных и управляющих систем, робототехнических систем, систем искусственного интеллекта, интеллектуальных систем и регулярно обмениваться приобретенным опытом на совместных конференциях, симпозиумах, семинарах.
2. Программным и организационным комитетам следующих международных научно-технических конференций по рассмотренным направлениям продолжить работу по привлечению к участию в организации конференций предприятий и фирм, активно работающих в области информационно-компьютерных технологий и систем искусственного интеллекта.
3. Считать исследования в области информатики и искусственного интеллекта одними из приоритетных и актуальных. 
4. Отметить специальными грамотами лучшие доклады молодых ученых:

Д.А. Вятченина «Идентификация объектов посредством системы нечеткого вывода»;
П.І. Федорука «Інтелектуальний механізм побудови індивідуальної навчальної траєкторії в адаптивних системах дистанційного навчання»;
Е.Ю. Мелкумян «Применение робототехники для обследования шахты после обвала»;
А.П. Бень «Исследование теоретико-игровой модели для представления и анализа навигационных ситуаций в системе поддержки принятия решений судоводителя»;
О.Н. Ладошко «Аннотация и учет речевых сбоев в задаче автоматического распознавания спонтанной украинской речи».
5. По результатам конкурса лучших докладов, представленных на конференции и научной молодежной школе ССИИ-2010 молодыми учеными и аспирантами, наградить денежной премией в размере 200 грн. каждого следующего докладчика из трех стран-организаторов:
Панфилову Марину Алексеевну, ИПИИ, Донецк, Украина,
Мелех Ольгу Викторовну, ОИПИИ, Минск, Белоруссия,
Паклина Николая Борисовича, ГОУ ВПО, Рязань, Россия.
6. Следующую международную научно-техническую конференцию «Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы» (ИИ_2011) провести в Украине, АР Крым, пос. Кацивели, в сентябре 2011 года.
7. Выразить благодарность НИИ многопроцессорных вычислительных систем ЮФУ и его директору Каляеву Игорю Анатольевичу, чл.-корр. РАН, за значительный вклад в организацию и работу конференции в течение последних 10 лет.
8. Отметить высокий научный, методический и организационный уровень проведенной конференции.
 

Председатель Международного программного комитета, член-корреспондент НАНУ ИПИИ НАНУ и МОНУ, ГУИ и ИИ, Донецк, Украина А.И. Шевченко
Член Международного программного комитета, профессор, БГУ, Минск, Беларусь М.К. Буза
Член Международного программного комитета, ТТИ ЮФУ, профессор, Таганрог, Россия В.М. Курейчик
Ученый секретарь, к.т.н., Украина И.С. Сальников
Ученый секретарь, к.филос.н., Беларусь Д.А. Вятченин

 

ДОПОЛНЕНИЯ К РЕШЕНИЮ КОНФРЕНЦИИ ИИ-2010

Приложение А

1. С учетом новейших вызовов человеческому обществу (включая мировой финансовый экономический кризис 2008 – 2010 гг., угрозу резких изменений климата на Земле, растущую конфронтацию между странами богатыми и бедными, растущий дефицит продовольствия и питьевой воды) именно эта конференция по проблемам искусственного интеллекта и интеллектуальным системам способна и поэтому должна уделять специальное внимание использованию методов системного анализа и интеллектуального управления сложными системами при подготовке специальных докладов по проблематике и методам раннего предупреждения и возможной нейтрализации названных новых вызовов человеческому обществу. 
При этом уделить больше внимания междисциплинарным исследованиям с использованием технологий искусственного интеллекта и методам развития вычислительных комплексов сверхвысокой производительности, включая параллельные вычисления (проф В.Г. Писаренко, Киев, проф. И.Н. Молчанов, Киев). 
2. Уделить больше внимания исследованиям по бионике, междисциплинар-ным знаниям (проф. А.И. Тимофеев, Москва) по теории катастроф (В.И. Сидоренко), когнитивным вычислениям (доц. Ю.А. Прокопчук, Днепропетровск), улучшению интеллектуальных технологий представления информации на семантическом уровне (доц. Ю.И. Кисленко, Киев).

Приложение Б

I. Предложения участника конференции к.т.н, доцента Сосницкого А.В., (Бердянск, Украина) 
1. Конференция считает актуальным создание объединяющих моделей ИИ, совершенствование единой системы понятий в области ИИ, практическую на-правленность и активное внедрение и финансирование ведущихся разработок, развитие международного сотрудничества. 
2. Конференция предлагает НАН Украины и Кабинету Министров Украины разработать специальную программу по дополнительным мероприятиям и финансированию национальной науки и образования в области Искусственного интеллекта (ИИ). 
3. Конференция предлагает создать специальный комитет совместно с НАН Украины и МОН Украины для пересмотра учебных планов образовательных специальностей по информатике и компьютерным наукам с учетом новейших достижений в области ИИ. Для ускорения процессов реорганизации учебных дисциплин, связанных с введением ИИ, конференция предлагает создать на базе ИПИИ МОН Украины и НАН Украины Центр Дидактических Материалов (ЦДМ ИИ) по профилю Конференции. Обратиться в ВАК Украины с предложением: признать авторские разработки, входящие в банк ЦДМ ИИ, как удовлетворяющие диссертационным условиям и требованиям.

II. Предложения участника конференции к.ф.-м.н., доцента, с.н.с. Прокопчука Ю.А. (Институт технической механики НАНУ и НКАУ), доцента кафедры Специализированных компьютерных систем (Украинский государственный химико-технологический университет)

1. Преобразовать ассоциацию искусственного интеллекта НАН Украины (УАИИ), сформировав секции ИИ в каждом регионе. Координаторы: ИПИИ МОН Украины и НАН Украины (Донецк), Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины (Киев), ХНУРЭ (Харьков). 
2. Дополнить направления работы конференции секцией «ИИ в медицине».
3. Выделить Национальный проект «Создание Многоцелевого Банка Знаний в области клинической медицины» (МБкЗ). Модераторы: Институт проблем искусственного интеллекта (А.И. Шевченко, С.Б. Иванова), Институт технической механики НАНУ и НКАУ (Ю.А. Прокопчук), АМН. Подобные Банки Знаний необходимо создать для всех естественных предметных областей.
4. Провести зимой 2011 г. Рабочее Совещание по «Национальным проектам в области ИИ» в Карпатах (Высокий перевал).