І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Головне меню

XVIII Міжнародна науково-технічна конференція «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ» (AIIS'2018)

18–19 жовтня 2018 року на базі Факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка тривала XVIIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Штучний інтелект та інтелектуальні системи» (AIIS’2018). Захід присвячений 100-річчю заснування НАН України.

Організатори заходу - Інститут проблем штучного інтелекту (ІПШІ) НАН України та МОН, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Факультет комп’ютерних наук та кібернетики), Білоруський державний університет (Науково-дослідний інститут прикладних проблем математики та інформатики), Брестський державний технічний університет (Білорусь), Університет «Люблінська політехніка» (Польща), компанія «soft Xpansion GmbH & Co. KG.» (м. Бохум, Німеччина), Інститут інформаційних і обчислювальних технологій Комітету науки Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан.

Представники 23 наукових установ, закладів вищої освіти, комерційних організацій, промислових підприємств України, Білорусі, Польщі, Чехії, Німеччини, Казахстану, Південної Кореї й інших країн світу залучилися до міжнародного наукового заходу (3 академіки НАН України, 4 члени-кореспонденти НАН України, 22 доктори наук, 26 кандидатів наук, 35 аспірантів та молодих учених).  

В рамках конференції проведено пленарне та секційні засідання, дискусії, круглий стіл «Штучний інтелект: мультидисциплінарні аспекти» та Міжнародна молодіжна наукова школа «Системи та засоби штучного інтелекту».

Голова Програмного комітету конференції чл.-кор.НАН України А.І. Шевченко, у вітальному слові зазначив, що саме напрям штучного інтелекту визначений як пріоритетний у розвитку світової економіки. Але до цього часу триває обговорення та дискусії щодо формалізації понять штучного інтелекту, визначенню кола задач наукового напряму. Також зазначено, що незважаючи на велику кількість прикладних задач, що вирішуються за допомогою засобів і методів штучного інтелекту, відсутні фундаментальні відкриття у цій галузі.

 

 

У виступі академіка НАН України О.В. Палагіна основний акцент зроблено на розвиток новітніх напрямів штучного інтелекту  в рамках трансдисциплінарних досліджень: побудова картини світу для штучного інтелекту, дослідження та побудова глобальної системи знань, моделювання діяльності суспільства. 

 

 

Велику зацікавленість викликала доповідь декана факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка чл.-кор. НАН України А.В. Анісімова «Алгоритми. Криптографія. Блокчейн. Ретроспективний огляд», що присвячувалася найсучаснішим напрямам розвитку ІТ та дозволили зробити висновки, що алгоритмічні парадигми були еволюціонізовані і призвели до появи нових парадигм у криптографії; технологія Blockchain та пов'язані напрями є рушійною силою сучасної криптографії; майбутнє блокчейна вимагає пошуку нових математичних описів.

 

 

Виступ представника Республіки Білорусь (професор М.К. Буза ) дали можливість учасникам ознайомитися з основними результатами роботи вчених Білоруського державного університету у напрямі програмно-апаратного прискорення обчислень.

 

 

Доповідь  Кнопов П.С., Горбачук В.М., Кирилюк В.С., Атоєв К.Л., Дунаєвський М.С., Сирку А.А. «Інтелектуальні засоби поквартального оцінювання економічної ефективності й цільової структури експорту у 2017–2018 рр. на прикладі Київщини» зробив Горбачук  В.М., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник Інституту кібернетики ім.В.М. Глушкова НАН України.

 

 

Представник компанії САМСУНГ, яка є лідером у розробках, пов’язаних з розвитком основним напрямів штучного інтелекту, Директор департаменту з розробок та інвестицій представництва компанії САМСУНГ в Україні, к.ф.-м.н. А.Л. Фісуненко в доповіді «On planning Advances in Machine Learning» представив парадигму залучення молодих учених до наукових досліджень світового рівня.

 

 

Учасники конференції у своїх виступах акцентували на тому, що саме вирішення багатьох задач медичної діагностики, моделювання конфліктних ситуацій, економіки, транспорту, розроблення інноваційної військової техніки, неможливе без застосування методів та засобів штучного інтелекту.

У підсумках заходу відзначено високий науковий, методичний та організаційний рівень, обговорено та прийнято Рішення конференції, нагороджено авторів найкращих доповідей і найкращих доповідачів серед молодих учених, урочисто вручено сертифікати.

 

Наступну конференцію за рішенням міжнародної наукової спільноти буде проведено на факультеті комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка та присвячено ювілею факультету.

 

За підсумками конференції доповіді у вигляді статей будуть опубліковані у фаховому виданні «Штучний інтелект», за підсумками роботи Міжнародної молодіжної наукової школи  «Системи та засоби штучного інтелекту» буде видано збірку матеріалів школи.

Матеріали Міжнародної молодіжної наукової школи  «Системи та засоби штучного інтелекту» та доповнене та погоджене Рішення конференції буде опубліковано на сайті ІПШІ.

До зустрічі на AIIS-2019!

 

Категорія: