І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Мови

Головне меню

XVII Міжнародна науково-технічна конференція «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ» (AIIS'2017)

17-18 жовтня 2017 року в м. Києві на Факультеті комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка  проходила XVIІ Міжнародна науково-технічна конференція «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ» (AIIS'2017).

Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України  та партнери-організатори: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ),  Факультет комп’ютерних наук та кібернетики, Білоруський державний університет (БДУ), НДІ прикладних проблем математики та інформатики БДУ, Брестський державний технічний університет (БрДТУ), «Люблінська політехніка», Люблін, Польща, Firma “soft Xpansion GmbH & Co. KG.”, Bochum, Germany, Институт информационных и вычислительных технологий Комитета науки Министерства образования и науки  Республики Казахстан, KeyTerra Limited Liability Company, MountainView, California, USA, черговий раз зустріли науковців – однодумців щодо штучного інтелекту.

У роботі наукового заходу взяли участь 3 академіка НАН України, 5 член-кореспондентів НАН України, 10 докторів наук, 17 кандидатів наук, 11 аспірантів, студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка; представлено 21 наукових установ, вищих навчальних закладів та промислових організацій з 13 міст України, Білорусі, Польщі, Чехії, Німеччини, США, Казахстану та інших країн світу. Заочно в конференції взяли участь 35 осіб. Було заявлено 56 доповідей та 53 тези учасників Міжнародної молодіжної наукової школи.

З науковими доповідями виступили науковці з України, США, Польщі, Білорусі, Німеччини.

Робота конференції проходила за наступними науковими напрямами:

  1. Концептуальні, філософські та методологічні проблеми створення систем штучного інтелекту.
  2. Алгоритмічне та програмне забезпечення інтелектуальних систем.
  3. Людино-машинна взаємодія.
  4. Знання-орієнтовані системи підтримки прийняття рішень.
  5. Нейронні мережі і нейромережеві технології. Проблеми безпеки інформаційних систем.
  6. E-learning.
  7. Кіберфізичні системи.

Конференція  проходила у формі пленарного та секційних засідань, дискусій, круглого стола «Штучний інтелект: мультидисциплінарні аспекти», Молодіжної міжнародної наукової школи «Системи та засоби штучного інтелекту».

У доповідях розглядались філософські, математичні, біологічні й технічні напрями сучасних наукових досліджень щодо створення інтелектуальних мобільних роботів і систем, зокрема: потрібно впроваджувати у системи цих роботів, такі людські якості як самонавчання, свідомість, право на помилку тощо. Потрібно передбачати ситуацію коли робот зі штучним інтелектом ідентифікує людину як свого ворога, чи ні?

Директор відомого у світі Інституту проблем штучного інтелекту МОН і НАН України, професор Анатолій Шевченко запропонував також розглянути зворотну задачу: тобто, людина передбачає в роботах зі штучним інтелектом, своїх друзів й помічників, але потрібно штучному інтелекту надавати можливість не виконати поставлені йому накази і завдання, чи ні?

Учасниками конференції було зазначено наступне:

Області застосування штучного інтелекту необмежені і спільно з математичними та інформаційними засобами дозволяють отримати вирішальні конкурентні переваги в сучасному світі. Застосування інтелектуальних систем та засобів у соціально значимих прикладних завданнях дозволяє вже зараз досягати принципово кращого результату: завдання, пов’язані з інклюзивною освітою, соціальною адаптацією людей з особливими потребами, діагностичні системи, застосування інтелектуальних систем і медицині, задачах посилення обороноздатності та безпеки країни, технічних системах діагностики.

Незважаючи на стрімкий розвиток штучного інтелекту у світі, відсутня його цілісна міждисциплінарна наукова теорія.  В результаті виявляється неможливим чітко визначити предмети дослідження фундаментальних і прикладних розробок і сконцентрувати ресурси для їх успішної реалізації.

Проведені круглий стіл, наукові дискусії та обговорення доповідей свідчать про необхідність нових концептуальних підходів до штучного інтелекту з підключенням до понятійного апарату у даній галузі дефініцій з медико-біологічних, психологічних, філософських наук.

Не викликають розбіжностей загальнонаукові, філософські підходи до вивчення та дослідження штучного інтелекту, та його ролі в подальшому розвитку соціальної сфери.

Учасники конференції одностайно відзначили розпорошеність українських національних наукових шкіл і необхідність концентрації зусиль на вирішення зазначених проблем і досягнення суттєвих інноваційних здобутків у галузі штучного інтелекту. В Україні відсутній єдиний ідеологічний центр штучного інтелекту, на базі якого б можна було б координувати, концентрувати та узагальнювати нагальні фундаментальні та прикладні завдання сьогодення з даної проблематики.

Цьогорічна конференція показала на фоні стійкого зростання до застосування штучного інтелекту, розширення галузей досліджень у мультидисциплінарних наукових пошуках та наявність високопрофесійних вчених, фахівців і педагогів, перспективної молоді та здібних студентів.

Головною метою на майбутнє конференції є представляти і об'єднувати наукові та педагогічні школи з проблематики штучного інтелекту в національних та міжнародних рамках і форматах.

Також одним з головних лейтмотивів конференції учасники визначили активну участь у здобутті державного фінансування досліджень і розробок з штучного інтелекту і залученні  провідних світових вчених і фахівців.  Посилити міжнародну співпрацю для досягнення високого рівня фундаментальних та прикладних результатів.

Відзначено також кращі доповіді учасників конференції, молодих учених.

Відзначено високий науковий, методичний та організаційний рівень проведеної конференції.

Під час урочистого закриття конференції відбулося вручення сертифікатів учасника конференції присутнім.

 

Урочисте відкриття конференції

Урочисте відкриття XVII Міжнародної науково-технічної конференції «Штучний інтелект й інтелектуальні системи», виступає директор Інституту проблем штучного інтелекту МОН і НАН України (Київ, Україна), чл. кор. НАНУ, професор Анатолій Шевченко.

Заступник голови Програмного комітету XVII Міжнародної науково-технічної конференції «Штучний інтелект й інтелектуальні системи», декан факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, чл.-кор. НАН України, професор Анісімов Анатолій Васильович.

Заступник голови Програмного комітету XVII Міжнародної науково-технічної конференції «Штучний інтелект й інтелектуальні системи» Вальдемар Вуйчек д.т.н., професор («Люблінська політехніка», Люблін, Польща).

Представник партнера-організатора Брестського державного технічного університету, член організаційного комітету XVII Міжнародної науково-технічної конференції «Штучний інтелект й інтелектуальні системи» Шуть Василій Миколайович к.т.н., доц. (Брест, Білорусь).

Вітання представника партнера-організатора KeyTerra Limited Liability Company, MountainView, California, USA, Вячеслава Ющенка.

Член Програмного комітету XVII Міжнародної науково-технічної конференції «Штучний інтелект й інтелектуальні системи» Палагін Олександр Васильович, академік НАН України (Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України).

Виступає д.б.н., професор Горго Юрій Павлович (завідувач відділу, ІПШІ).

Виступає професор Пасічник Володимир Володимирович, д.т.н., професор, проф. кафедри інформаційних систем та мереж, Національний університет «Львівська політехніка» з доповіддю «Інформаційно-технологічний супровід інклюзивного навчання в Україні».

Круглий стіл «Штучний інтелект: мультидисциплінарні аспекти» - виступає д.філос.н., професор Білокобильський Олександр Володимирович (ІПШІ, Київ, Україна).

Виступ Корнеєва Сергія Володимировича, Українсько-Польська фірма «BaltRobotics».

З доповіддю виступає зав. кафедрою теоретичної кібернетики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, д.ф.-м.н, професор Крак Юрій Васильович.

Директор Інституту проблем штучного інтелекту МОН і НАН України (Київ, Україна), чл.-кор. НАНУ, професор Анатолій Шевченко та Качур Ірина Володимирівна, к.б.н., доц. (Київ, Україна) – голова Організаційного комітету під час обговорення організаційних питань.

Учасники XVII Міжнародної науково-технічної конференції «Штучний інтелект й інтелектуальні системи». У залі: перший ряд зліва: заступник директора Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова, член-кор. НАН України, д.ф.-м.н., професор Хіміч Олександр Миколайович; завідувач відділу Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова, академік НАН України Задірака Валерій Костянтинович; другій ряд: головний науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова, академік НАН України Коваленко Ігор Миколайович.

Загальне фото учасників

Доповідь член-кор.НАН України Гупала Анатолія Михайловича «Симметрия в ДНК. Симметричный генетический код».

Виступ професора Тернопільського національного економічного університету Березького Олега Миколайовича «Гібридна інтелектуальна система аналізу біомедичних зображень».

Категорія: