І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Мови

Головне меню

Відбувся другий семінар учасників проєкту «Стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні»

Другий семінар виконавців наукового проекту відбувся 4 червня 2020 року в онлайн-режимі. У ході роботи було сформовано попередній план роботи за проектом «Стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні».

Сформовано колектив експертів, що мають досвід у створенні штучного інтелекту, які працюють в ЗВО України, НАН України та комерційних структурах.

У другому обговоренні наукового проекту й визначенні наукових пріоритетів брали участь:

Шевченко Анатолій Іванович
(Керівник проекту, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор, директор Інституту проблем штучного інтелекту Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України)

Білокобильський Олександр Володимирович
(Відповідальний виконавець, доктор філософських наук, професор, керівник відділу філософських проблем штучного інтелекту Інституту проблем штучного інтелекту Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України)

Бодянський Євген Володимирович
(доктор технічних наук, професор кафедри штучного інтелекту Харківського національного університету радіоелектроніки)

Валеєв Віктор Віктрович
(директор Асоціації Software Ukraine)

Довбиш Анатолий Степанович
(доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп'ютерних наук, завідувач лабораторії інтелектуальних систем Сумського державного університету)

Ісаєв Ігор Олександрович
(директор представництва компанії INTELA в Україні)

Казимир Володимир Вікторович
(доктор технічних наук, професор кафедри інформаційних та комп'ютерних технологій Чернігівського національного технологічного університету)

Ковалевський Сергій Вадимович
(доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології машинобудування Донбаської державної машинобудівної академії)

Кондратенко Юрій Пантелійович
(доктор технічних наук, професор кафедри інтелектуальних інформаційних систем Чорноморського національного університету імені Петра Могили)

Кондратюк Сергій Іванович
(директор Краматорської IT-компанії QuartSoftUkraine, Донецької обл.)

Ланде Дмитро Володимирович
(доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, професор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»)

Москалев Андрій 
(генеральний директор INTEGRATED TECHNOLOGY LABORATORY LLC INTELA (США)

Рамазанов Султан Курбанович
(доктор економічних наук, доктор технічних наук, професор, Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана)

Субботін Сергій Олександрович
(доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри програмних засобів Національного університету «Запорізька політехніка»)

Терещенко Василь Миколайович
(доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичної інформатики Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

Чертов Олег Романович
(доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»)

Шаховська Наталія Богданівна
(доктор технічних наук, професор, завідувачка кафедри систем штучного інтелекту  Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій  Національного університету «Львівська політехніка»)
 

 

Участь у реалізації проекту запропоновано членам Наукової ради, зокрема секції «Інформатика та кібернетика» Міністерства освіти і науки України, які керують науковими колективами у напрямку інформатика й штучний інтелект і представляють переважну більшість закладів вищої освіти України, вченим Національної академії наук України, а також бізнесменам України. (Див. запис семінару)

 

Запис семінару «Створення стратегії розвитку штучного інтелекту в Україні» від 4 червня 2020 року

 

 

Категорія: