І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Мови

Головне меню

Третій семінар «Створення стратегії розвитку штучного інтелекту в Україні»

Перший семінар виконавців наукового проекту відбувся 9 липня 2020 року в онлайн-режимі. Під час проведення семінару було зазначено, що більшість розвинутих країн світу проводять інтенсивні наукові дослідження у напрямку штучного інтелекту. 

У ході семінару розглянуто пропозиції щодо проведення подяльшої роботи в рамках проєкту а також відбулась дискусія на тему визначення об'єкту наукового дослідження.

 

Фрагменти семінару «Створення стратегії розвитку штучного інтелекту в Україні» від 9 липня 2020 року

 

 

Категорія: