І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Головне меню

Перший семінар виконавців наукового проекту «Створення стратегії розвитку штучного інтелекту в Україні»

Україна планує повернутися в коло країн, у яких частина надходжень до державного бюджету буде не від продажу сировини, а від продажу конкурентоздатних інформаційних технологій, зокрема систем зі штучним інтелектом. Штучний інтелект обраний найбільш перспективним напрямком проведення фундаментальних, науково-технічних й науково-експериментальних досліджень. На початку 2020 року стартував державний науковий проект «Створення стратегії розвитку штучного інтелекту в Україні».

Проект передбачає:
• визначення застосованої в проекті термінології, зокрема терміну «Штучний інтелект»;
• визначення нового конкурентоздатного продукту на світовому ринку у напрямку «Штучний інтелект»;
• визначення наукового й професорсько – викладацького складу українських університетів і науково-дослідних інститутів в Україні;
• аналіз результатів попередніх наукових досліджень світової науки;
• відродження впевненості вчених у можливості створення в Україні машин нової генерації зі штучним інтелектом;
• визначення необхідного фінансового забезпечення;
• аналіз географічного розташування науковців;
• визначення конкретної сфери впровадження результатів проведених наукових досліджень.

Сформовано колектив експертів, що мають досвід у створенні штучного інтелекту, які працюють в ЗВО України, НАН України та комерційних структурах.

Перший семінар виконавців наукового проекту відбувся 22 травня 2020 року в онлайн-режимі. За часи незалежності в Україні - це перший фундаментальний проект, результати якого спрямовані на підкорення ринку систем зі штучним інтелектом. Під час проведення семінару було зазначено, що більшість розвинутих країн світу проводять інтенсивні наукові дослідження у напрямку штучного інтелекту. Задача ще не вирішена. Країна, яка перша створить системи, які будуть мати штучний інтелект, що є результатом роботи штучної свідомості, тобто маючі спроможність з інформації генерувати знання, буде мати пріоритет у світі.

У першому обговоренні наукового проекту й визначенні наукових пріоритетів брали участь:

Шевченко Анатолій - керівник проекту, директор Інституту проблем штучного інтелекту НАН України і МОН України, член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор;

Білокобильський Олександр – відповідальний виконавець проекту, керівник відділу філософських проблем штучного інтелекту Інституту проблем штучного інтелекту НАН України і МОН України, д.філос.н., професор;

Бодянський Євген - професор кафедри штучного інтелекту Харківського національного університету радіоелектроніки, д.т.н.;

Єрошенко Тетяна – учений секретар Інституту проблем штучного інтелекту НАН України і МОН України, к.філос.н.;

Казимир Володимир - професор кафедри інформаційних та комп'ютерних технологій Чернігівського національного технологічного університету, д.т.н.;

Ковалевський Сергій - завідувач кафедри технології машинобудування Донбаської державної машинобудівної академії, д.т.н., професор;

Кондратенко Юрій - професор кафедри інтелектуальних інформаційних систем Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н.;

Клименко Микита – адміністратор, науковий співробітник Інституту проблем штучного інтелекту НАН України і МОН України;

Ланде Дмитро – завідувач відділу Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, професор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», д.т.н., професор;

Терещенко Василь – завідувач кафедри математичної інформатики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.ф.-м.н., професор;

Чертов Олег – завідувач кафедри прикладної математики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», д.т.н., професор;

Шаховська Наталія – завідувачка кафедри систем штучного інтелекту Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., професор.

Участь у реалізації проекту запропоновано членам Наукової ради, зокрема секції «Інформатика та кібернетика» Міністерства освіти і науки України, які керують науковими колективами у напрямку інформатика й штучний інтелект і представляють переважну більшість закладів вищої освіти України, вченим Національної академії наук України, а також бізнесменам України. (Див. фрагменти семінару)

 

Фрагменти семінару «Створення стратегії розвитку штучного інтелекту в Україні» від 22 травня 2020 року

 

 

Категорія: