І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Головне меню

Перша науково-практична конференція «Духовність як складова української державності»

9-10 квітня у Харківському національному університеті будівництва та архітектури відбулася Перша науково-практична конференція «Духовність як складова української державності», присвячена вивченню засадничої ролі духовності в процесах творення нації, держави, суспільства та особистості. Ініціатором конференції виступив Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України, та особисто його директор професор Анатолій Іванович Шевченко.

Міждисциплінарну спрямованість наукових зборів забезпечувало широке коло фахівців з різних галузей наукової та практичної діяльності – серед організаторів конференції були Харківська обласна державна адміністрація, Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний аерокосмічний університету імені М. Є. Жуковського «ХАІ», Всеукраїнська громадська організація «Українське реєстрове козацтво», Громадська організація ГШ СКВ «Академія військово-історичних наук і козацтва», Громадська організація «Окремий науково-освітній центр Українського козацтва імені Г.С. Сковороди», Громадська наукова організація «Харківський науково-дослідний інститут козацтва.

 

 

 

 

До оргкомітету Конференції надійшло понад 250 наукових праць. Під час її проведення науковці та професорсько-викладацький склад технічних і гуманітарних закладів вищої освіти України й закордонних країн, відомі богослови й релігієзнавці України здійснили понад 100 наукових доповідей. Основною метою міжнародної конференції стало створення методичних рекомендацій, які будуть запропоновані Міністерству освіти і науки України для затвердження та, згодом, можуть використовуватися учителями шкіл, ліцеїв, коледжів, професійних училищ тощо, щодо підвищення духовного рівня молоді. 

Учасники конференції, серед яких було багато керівників вищих закладів освіти та їх підрозділів, звернулись з подякою до її натхненника – керівника Українського реєстрового козацтва, директора Інституту проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України, професор Анатолій Шевченко та висловили надію, що Перша конференція стане початком нової традиції і вже згодом науковці зберуться на Другу та подальші конференції щодо проблеми духовності.

 

 

Секційне засідання

 

Програмний та оргкомітет конференції.

 

Категорія: