І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Головне меню

Новини

NOTICE! The editorial board of the scientific-theoretical journal "Artificial Intelligence" informs that "AI" is indexed by such scientometric databases

The editorial board of the scientific-theoretical journal "Artificial Intelligence" informs that "AI" is indexed by the following scientometric databases:

 

УВАГА! Редакція науково-теоретичного журналу "Штучний інтелект" інформує, що "ШІ" індексується такими наукометричними базами

Редакція науково-теоретичного журналу "Штучний інтелект" інформує, що "ШІ" індексується такими наукометричними базами:

 

Програма XVIІ Міжнародної науково-технічної конференції AIIS'2017

Інтерв'ю директора ІПШІ МОН і НАН України Анатолія Шевченка на каналі ICTV у програмі "Факти тижня: 100 хвилин з Оксаною Соколовою"

Interview of the Director of the Institute of Artificial Intelligence Problems of the MES and the NAS of Ukraine Anatoliy Shevchenko on the ICTV channel in the program "Facts of the week: 100 minutes with Oksana Sokolova"

Подовжено до 02.10.2017 прийом матеріалів на конференцію AIIS '2017

Employees of the Institute of Artificial Intelligence Problems took part in the First Annual Global Summit on Cyber Security GCS 2017

On June 14-15, 2017, the staff of the Institute of Artificial Intelligence took part in the First Annual Global Cyber Security Summit (GCS), which was held at the Congress and Exhibition Center "Parkovy". GCS was an unprecedented international event and was fully supported by a number of governmental and institutional organizations in Ukraine (the Committee on Informatization and Communications of the Verkhovna Rada of Ukraine, the Office of the National Security and Defense Council of Ukraine, the National Bank of Ukraine).

Співробітники Інституту проблем штучного інтелекту взяли участь у Першому щорічному Глобальному саміті з кібербезпеки GCS 2017

Співробітники Інституту проблем штучного інтелекту  14-15 червня 2017 р. взяли участь у Першому щорічному Глобальному саміті з кібербезпеки (GCS), який проходив у КВЦ «Парковий». GCS постав безпрецедентною подією міжнародного рівня і був всебічно підтриманий низкою урядових і інституційних організацій в Україні (комітет інформатизації та зв’язку Верховної Ради України, Апарат Ради національної безпеки і оборони України, Національний банк України).   

Editorial board of the scientific-theoretical journal "Science. Religion. Society "changed its address.

Dear colleagues!

 

Editorial board of the scientific-theoretical journal "Science. Religion. Society" changed its address.

New address: st. Mala Zhytomyrska,11/5, office 5, 01001, Kyiv.

We invite scholars who are interested in the problems of philosophy and history.

We offer to place scientific articles in the journal "Science. Religion. Society".

The main purpose of the journal is to cover the following issues:

Редакція науково-теоретичного журналу «Наука. Релігія. Суспільство» змінила адресу.

Вельмишановні колеги!

 

Редакція науково-теоретичного журналу «Наука. Релігія. Суспільство» змінила адресу.

Нова адреса: вул. Мала Житомирська, буд. 11/5, оф. 5, 01001, м. Київ.

Запрошуємо до співпраці науковців, які цікавляться проблемами філософії та історії.
Пропонуємо розміщувати наукові статті в журналі «Наука. Релігія. Суспільство».

Головна мета журналу висвітлити на сучасному рівні наступні питання:

Сторінки

Підписатися на RSS - Новини