І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Головне меню

Новини

On May 15-16, 2018, the All-Ukrainian Festival of Innovations took place

Within the event, a competition of startup projects was held, the jury of which was formed of representatives of venture business, business incubators, associations of industrial enterprises. Its main goal is to promote the developments of domestic scientists and innovators, as well as to attract investors to finance the implementation of the latest developments.

The team of the Institute of Artificial Intelligence Problems of the Ministry of Education and Science and the National Academy of Sciences of Ukraine took part in the finals of the Competition.

15-16 травня 2018 року відбувся Всеукраїнський фестиваль інновацій

У межах заходу було проведено конкурс стартап-проектів, журі якого сформовано з представників венчурного бізнесу, бізнес-інкубаторів, асоціацій промислових підприємств. Його головна мета – популяризувати розробки вітчизняних вчених та інноваторів, а також залучити інвесторів до фінансування впровадження новітніх розробок.

Команда Інституту проблем штучного інтелекту МОН і НАН України взяла участь у фіналі Конкурсу.

The team of the Institute of Artificial Intelligence Problems of the Ministry of Education and Science and the National Academy of Sciences of Ukraine took part in the finals of the Startup Competition within the All-Ukrainian Festival of Innovations

As part of the All-Ukrainian Festival of Innovations, which took place at the Ministry of Education and Science of Ukraine, on May 15-16, 2018, the final of the Startup Competition was held.

240 applications were submitted for participation in the competition, most of which were from universities - 165. 40 projects were selected for the semifinals, and 20 for the finals.

Команда Інституту проблем штучного інтелекту МОН і НАН України взяла участь у фіналі Конкурсу стартапів в рамках Всеукраїнського фестивалю інновацій

В рамках Всеукраїнського фестивалю інновацій, який тривав в Міністерстві освіти і науки України, впродовж 15-16 травня 2018 року, проводився фінал Конкурсу стартапів.

Загалом на участь у конкурсі було подано 240 заявок, з яких найбільше від вишів – 165. До півфіналу відібрали 40 проектів, а в фінал – 20.

Фінал змагань пройшов 16 травня 2018 року, в приміщенні Міністерства освіти і науки України. Найкращі стартапи визначали в двох номінаціях: «Економічно спрямовані інновації» та «Соціально спрямовані інновації».

Регіональна конференція Міжнародного союзу електрозв’язку для країн Європи та СНД «Цифровое будущее на основе 4G/5G»

14-15 травня 2018 року в Державному університеті телекомунікацій проходила Регіональна конференція Міжнародного союзу електрозв’язку для країн Європи та СНД «Цифровое будущее на основе 4G/5G», що була організована Бюро розвитку електрозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку у співроітництві з Державним університетом телекомунікацій Міністерства освіти і науки України.

Конференція призначалася для представників міністерств, відомств, регуляторів, телекомунікаційних операторів, розробників програмного забезпечення та всіх зацікавлених.

Regional Conference of the International Telecommunication Union for Europe and the CIS "Digital Future Based on 4G / 5G"

On May 14-15, 2018, the State University of Telecommunications hosted the Regional Conference of the International Telecommunication Union for Europe and the CIS "Digital Future Based on 4G / 5G", organized by the Telecommunication Development Bureau of the International Telecommunication Union in cooperation with the State Telecommunication Union. University of Telecommunications of the Ministry of Education and Science of Ukraine.

The Institute of Artificial Intelligence Problems took part in the IX International Medical Forum "Innovations in Medicine - Health of the Nation"

April 25-27, 2018, Exhibition Center "KyivExpoPlaza", Kyiv

The Institute of Artificial Intelligence Problems of the Ministry of Education and Science and the National Academy of Sciences of Ukraine participated in the IX International Medical Forum "Innovations in Medicine - Health of the Nation", in the presentation of innovative developments at the International Health Exhibition "MEDICAEXPO".

ІПШІ прийняв участь у IX Міжнародному медичному форумі «Інновації в медицині – здоров’я нації»

25-27 квітня 2018 р., Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза», м. Київ

Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України брав участь у IX Міжнародному медичному форумі «Інновації в медицині – здоров’я нації», в презентації інноваційних розробок  у Міжнародній виставці охорони здоров’я «MEDICAEXPO». 

Підсумкова рада проректорів з наукової роботи ВНЗ України та директорів науково-дослідних інститутів МОН України

Двадцять другого грудня у приміщенні Міністерства освіти і науки України відбулась підсумкова рада проректорів з наукової роботи ВНЗ України та директорів науково-дослідних інститутів МОН України. Інститут проблем штучного інтелекту представляв директор інституту професор Шевченко.

Міністр освіти і науки України Лілія Михайлівна Гриневич у своїй ґрунтовній доповіді підкреслила, що з наступного року акцент діяльності науки буде переформатований на досягнення конкретних прикладних результатів й комерціалізацію наукового продукту.

Final Council of Vice-Rectors for Research of Ukrainian Universities and Directors of Research Institutes of the Ministry of Education and Science of Ukraine

On December 22, the Ministry of Education and Science of Ukraine hosted the final council of vice-rectors for scientific work of Ukrainian universities and directors of research institutes of the Ministry of Education and Science of Ukraine. The Institute of Artificial Intelligence Problems was represented by the director of the institute, Professor Shevchenko.

Сторінки

Підписатися на RSS - Новини