І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Головне меню

Новини

XVIII International Scientific and Technical Conference "ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTELLECTUAL SYSTEMS" (AIIS'2018)

On October 18-19, 2018, the XVIII International Scientific and Technical Conference “Artificial Intelligence and Intelligent Systems” (AIIS’2018) took place on the basis of the Faculty of Computer Science and Cybernetics of Taras Shevchenko National University of Kyiv. The event is dedicated to the 100th anniversary of the National Academy of Sciences of Ukraine.

ВІТАЄМО команду ІПШІ з участю у фіналі Конкурсу стартапів Sikorsky Challenge 2018

17-19 жовтня в Центрі Інноваційного підприємництва НТУУ "КПІ" відбувся фінал Конкурсу стартапів Sikorsky Challenge 2018.

Метою цього заходу стало  визначення найцікавіших та найактуальніших проектів у різних галузях техніки та надання авторам кращих з них допомоги в комерціалізації, створенні успішних стартап-компаній та виведенні інноваційних продуктів на національний та міжнародні ринки. Конкурс стартапів Sikorsky Challenge — це одна з найголовніших щорічних подій у сфері інноватики України. 

 

CONGRATULATIONS to the team of the Institute of Artificial Intelligence Problems with participation in the finals of the Sikorsky Challenge 2018 Startup Competition

The final of the Sikorsky Challenge 2018 Startup Competition took place on October 17-19 at the Center for Innovative Entrepreneurship of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute".

Програма XVIІI Міжнародної науково-технічної конференції AIIS'2018

Увага! Пролонговано термін подання заявок та доповідей на XVIІI Міжнародну науково-технічну конференцію ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ (AIIS'2018)

До уваги авторів: змінено вимоги до публікацій у журналі Штучний Інтелект

Журнал «Штучний інтелект» є періодичним науковим виданням, рекомендованим МОН України для опублікування основних результатів наукових досліджень за галузями «Фізико-математичні науки» та «Технічні науки» з метою висвітлення отриманих нових наукових і практичних результатів, що не публікувалися раніше у відкритій пресі.

Виставка-презентація промислової продукції та науково-технічних досягнень «Зроблено в Києві»

5 червня 2018 року в Києві, в Міжнародному виставковому центрі, відбулася виставка-презентація промислової продукції та науково-технічних досягнень «Зроблено в Києві». Організатор заходу – Київська міська державна адміністрація.

На виставці-презентації науковці мали можливості для ознайомлення, збільшення впізнаваності ІПШІ, залучення інвестицій, розвитку ділових зв’язків, в тому числі міжнародних.

ІПШІ представив свої інноваційні розробки серед новітніх технологічних розробок понад 300 столичних підприємств і науково-дослідницьких організацій.

Exhibition-presentation of industrial products and scientific and technical achievements "Made in Kiev"

On June 5, 2018 in Kyiv, at the International Exhibition Center, an exhibition-presentation of industrial products and scientific and technical achievements "Made in Kyiv" took place. The event is organized by the Kyiv City State Administration.

At the exhibition-presentation, scientists had the opportunity to get acquainted, increase the visibility of the Institute of Artificial Intelligence Problems, attract investment, develop business relations, including international ones.

15-16 травня 2018 року відбувся Всеукраїнський фестиваль інновацій

У межах заходу було проведено конкурс стартап-проектів, журі якого сформовано з представників венчурного бізнесу, бізнес-інкубаторів, асоціацій промислових підприємств. Його головна мета – популяризувати розробки вітчизняних вчених та інноваторів, а також залучити інвесторів до фінансування впровадження новітніх розробок.

Команда Інституту проблем штучного інтелекту МОН і НАН України взяла участь у фіналі Конкурсу.

On May 15-16, 2018, the All-Ukrainian Festival of Innovations took place

Within the event, a competition of startup projects was held, the jury of which was formed of representatives of venture business, business incubators, associations of industrial enterprises. Its main goal is to promote the developments of domestic scientists and innovators, as well as to attract investors to finance the implementation of the latest developments.

The team of the Institute of Artificial Intelligence Problems of the Ministry of Education and Science and the National Academy of Sciences of Ukraine took part in the finals of the Competition.

Сторінки

Підписатися на RSS - Новини