І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Головне меню

Новини

Congratulations to the academic staff of the Institute of Artificial Intelligence Problems with the victory in the competition of research and development projects of young scientists of the NAS of Ukraine

ВІТАЄМО співробітників ІПШІ з перемогою у конкурсі проектів НДР молодих учених НАН України

Розпорядженням Президії Національної академії наук України №385 від 26.06.15 затверджено перелік переможців конкурсу проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України.

Із повним текстом розпорядження можна ознайомитись за посиланням.

Команда молодих вчених ІПШІ у 2019-2020 рр. виконуватиме науково-дослідну роботу «Інтелектуальна система прогнозу поведінки людини на основі аналізу і розпізнавання її емоційного стану».

Науковий семінар «Розробка новітніх методів і програмно-комп’ютерних засобів на основі штучного інтелекту для діагностики неврологічних рухів людини та підтримки її нормальних станів» вчених ІПШІ та ТНТУ імені І. Пулюя

12 червня 2019 року в Інституті проблем штучного інтелекту МОН і НАН України відбувся науковий семінар на тему: «Розробка новітніх методів і програмно-комп’ютерних засобів на основі штучного інтелекту  для  діагностики   неврологічних рухів людини та підтримки її нормальних станів», в якому взяли участь науковці Інституту  вчені – колеги з Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя (д.фіз.-мат.н., професор, завідувач кафедри програмної інженерії  Петрик М.Р. та доцент кафедри програмної інженерії, к.тех.н. Михалик Д.М.).

Scientific seminar "Development of the latest methods and software on the basis of artificial intelligence for the diagnosis of human neurological movements and support of its normal states"

On June 12, 2019, the Institute of Artificial Intelligence Problems of the Ministry of Education and Science and the National Academy of Sciences of Ukraine hosted a scientific seminar on "Development of new methods and software based on artificial intelligence for diagnosing human neurological movements and maintaining normal conditions", which was attended by scientists of the Institute and scientists from Ternopil Ivan Pului National Technical University (Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Head of the Department of Software Engineering Petryk M.R.

Семінар-практикум «Інфраструктура ІКТ як основа створення цифрової економіки»

З 14 по 16 травня в Державному університеті телекомунікацій відбувся Семінар-практикум Міжнародного Союзу Електрозв’язку для країн Європи і СНГ «Інфраструктура ІКТ як основа створення цифрової економіки».

Участь у семінарі взяли представники Міжнародного Союзу Електрозв’язку, Державних регуляторних органів, Адміністрацій зв’язку, Міністерств розвитку інформаційних технологій і комунікацій, керівники міжнародних ІТ-компаній із 10 країн світу, а саме Узбекистану, Білорусі, Вірменії, Молдови, Великобританії, Японії, Індії, Азербайджану, Киргизстану, Бельгії.

Seminar-workshop "ICT infrastructure as a basis for creating a digital economy"

From May 14 to 16, the State University of Telecommunications hosted a workshop of the International Telecommunication Union for Europe and the CIS "ICT infrastructure as a basis for creating a digital economy."

The seminar was attended by representatives of the International Telecommunication Union, State Regulatory Authorities, Communications Administrations, Ministries of Information Technology and Communications, heads of international IT companies from 10 countries, namely Uzbekistan, Belarus, Armenia, Moldova, Great Britain, Japan , India, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Belgium.

XIII All-Ukrainian Festival of Science

Institute of Electric Welding of the National Academy of Sciences of Ukraine, named E.O. Paton hosted the XIII All-Ukrainian Festival of Science - an event of national importance.

ХІІІ Всеукраїнський фестиваль науки

16 травня 2019 року в Інституті електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України відбувся ХІІІ Всеукраїнський фестиваль науки – подія загальнодержавного значення.

The first scientific-practical conference "Spirituality as a component of Ukrainian statehood"

On April 9-10, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture hosted the First Scientific and Practical Conference "Spirituality as a Component of Ukrainian Statehood", dedicated to the study of the fundamental role of spirituality in the process of building a nation, state, society and personality. The conference was initiated by the Institute of Artificial Intelligence Problems of the Ministry of Education and Science and the National Academy of Sciences of Ukraine, and personally by its director, Professor Anatoliy Ivanovych Shevchenko.

Перша науково-практична конференція «Духовність як складова української державності»

9-10 квітня у Харківському національному університеті будівництва та архітектури відбулася Перша науково-практична конференція «Духовність як складова української державності», присвячена вивченню засадничої ролі духовності в процесах творення нації, держави, суспільства та особистості. Ініціатором конференції виступив Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України, та особисто його директор професор Анатолій Іванович Шевченко.

Сторінки

Підписатися на RSS - Новини