І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Головне меню

Новини

Artificial intelligence scientists and famous athletes joined forces at the scientific conference

Artificial intelligence and sports are friends!

Вчені у напрямку штучного інтелекту та відомі спортсмени об'єднали свої зусилля на науковій конференції

Штучний інтелект і спорт - друзі!

To the participants and guests of the XIX scientific and technical conference "Artificial Intelligence and Intelligent Systems" (AIIS'2019)

Grand opening of the conference on October 16 at 10.00

(Ukraine, Kyiv, Academician Glushkov Avenue, building 4-d, Faculty of Computer Technology and Cybernetics, Taras Shevchenko National University of Kyiv)

 

Dear participants and guests of the Conference!

 

Учасникам та гостям ХІХ науково-технічної конференції «Штучний інтелект та інтелектуальні системи» (AIIS’2019)

Урочисте відкриття конференції 16 жовтня о 10.00

(Україна, м. Київ, проспект академіка Глушкова, будинок 4-д, Факультет комп’ютерних технологій та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

 

Шановні учасники та гості Конференції!

 

CONGRATULATIONS to Anatoliy Shevchenko on getting awarded the Order of Merit,1st degree

Director of the Institute of Artificial Intelligence Problems of the Ministry of Education and Science of Ukraine and the National Academy of Sciences of Ukraine, head of the All-Ukrainian public organization "Ukrainian Registered Cossacks", corresponding member of the NAS of Ukraine - full Cavalier of the Order of Merit (Order of Merit I, II, III degree).

ВІТАЄМО Анатолія Івановича Шевченка, з нагородженням його високою державною відзнакою - Орденом За заслуги 1 ступеня

Директор Інституту проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України, керівник Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво», член-кореспондент НАН України - повний кавалер державної нагороди - ордену «За заслуги» (орден «За заслуги» І, ІІ, ІІІ ступеня).

Election of the director of the Institute of Artificial Intelligence Problems under MES and NAS of Ukraine

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE ANNOUNCEMENT OF THE COMPETITION

FOR THE POSITION OF A DIRECTOR OF

THE INSTITUTE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE PROBLEMS

 

Обрання директора Інституту проблем штучного інтелекту МОН та НАН України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА
ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

 

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають науковий ступінь доктора філософії або докторський ступінь, досвід роботи дослідником та (або) науково-викладацьким працівником не менше 10 років та досвідом управління в галузі освіти та науки не менше трьох років.

Розпочато прийом матеріалів на XIX Міжнародну науково-технічну конференцію ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ (AIIS’2019)

XIX Міжнародна науково-технічна конференція

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTELLIGENT SYSTEMS

AIIS’2019

Міжнародна наукова молодіжна школа
СИСТЕМИ ТА ЗАСОБИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

15 – 18 жовтня 2019 р., м. Київ, Україна

Submission of the materials for the XIX International Scientific and Technical Conference ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTELLECTUAL SYSTEMS (AIIS’2019)

XIX International Scientific and Technical Conference 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTELLIGENT SYSTEMS

AIIS’2019

International Scientific Youth School
SYSTEMS AND MEANS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

October 15 - 18, 2019, Kyiv, Ukraine

Сторінки

Підписатися на RSS - Новини