І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Мови

Головне меню

Редколегія

ЗАСНОВНИКИ ЖУРНАЛУ

Національна академія наук України,

                     Інститут проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України

 

Заснований у 1995 році

 

РЕДАКЦІЙНА  КОЛЕГІЯ

 

Головний  редактор

А.І. ШЕВЧЕНКО,  член-кор. НАН України, професор, доктор технічних наук

 

Члени редакційної колегії

В.П. БОЮН, член-кор. НАН України

Ю.П. ГОРГО,  д.б.н., професор

А.М. ГУПАЛ, член-кор. НАН України

О.М. КІСЕЛЬОВА, член-кор. НАН України

І.М. КОВАЛЕНКО, академік НАНУ

Ю.В. КРАК, д.ф.-м.н., професор

М.Ю. КУЗНЄЦОВ, член-кор. НАН України

О.В. ПАЛАГІН, академік  НАН України

В.А. ПЕПЕЛЯЄВ, д.ф.-м.н., с.н.с.

П.С. СТЕЦЮК, д.ф.-м.н., с.н.с.

О.М. ХІМІЧ, член-кор. НАН України

Г.Г. ЧЕТВЕРИКОВ, д.т.н., професор

РОМАН КУЦ, професор, Єльський університет (Нью-Гейвен, США)

ВАЛЬДЕМАР ВУЙЧЕК, професор,

Люблінська політехніка

(Люблін, Польща)

 

 

 

© Інститут проблем штучного інтелекту

МОН України і НАН України