І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Мови

Головне меню

Наукові напрями досліджень

Відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» Інститут проводить фундаментальні і прикладні дослідження, науково-технічні розробки за пріоритетним напрямом  «Інформаційні та комунікаційні технології».  Пріоритетний тематичний напрям, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942:  Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави

 • Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій
 • Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси
 • Технології та засоби розробки програмних продуктів і систем.

Протягом чверті століття в Інституті сформовано наукову школу з сучасних досліджень та проблем штучного інтелекту, що здобула визнання та сприяла становленню поколінь дослідників.

Інститут є засновником та видавцем двох наукових журналів: «Штучний інтелект» та «Наука. Релігія. Суспільство».

Інститут щороку проводить міжнародні конференції в галузі штучного інтелекту та інформаційно-комунікаційних технологій та бере активну участь у численних наукових форумах багатьох країн світу.

Основні напрями діяльності інституту:

 • Розроблення концепції і створення теорії вітчизняного інтелектуального комп'ютера нового покоління на основі знань про функціонування мозку людини;
 • Створення теоретичних основ архітектури персонального комп‘ютера із функціями штучного інтелекту;
 • Створення методів, методик аналізу та розпізнавання образів в задачах діагностики технічних і біологічних об’єктів системами штучного інтелекту;
 • Розроблення науково-теоретичних засад створення роботизованих комп’ютерно-апаратно-механічних комплексів широкого призначення;
 • Теорія і методи дослідження та побудови інтелектуальних інформаційних систем;
 • Інтелектуальні робототехнічні системи, у тому числі мобільні крокуючі роботи;
 • Створення систем розпізнавання мовленнєвих та зорових образів;
 • Розробка багатоагентних систем, у тому числі охоронні системи і системи безпеки;
 • Розроблення систем  відеоспостереження та розпізнавання об’єктів спеціального призначення;
 • Комп'ютерні системи психофізіологічної діагностики та корекції психофізіологічного стану людини, у тому числі зі зворотним зв’язком;
 • Створення природномовних iнтерфейсiв сучасних комп'ютерiв та розпізнавання мовних образів;
 • Впровадження сучасних інформаційних технологій  технологiй: у медико-бiологiчні дослiдження функцiональних можливостей мозку людини; у сферу освiти: створення iнтелектуальних iнформацiйно-навчальних систем i розробка електронних засобів навчання.
 • Надання науково-технічних послуг;
 • Проведення наукових заходів;
 • Видання наукової, науково-популярної і навчально-методичної літератури.

Із останніми науковими досягненнями Інституту проблем штучного інтелекту ви можете ознайомитись за посиланням.

 

Інститут пропонує усім зацікавленим особам,
установам, організаціям, вищим навчальним закладам,
співробітництво за напрямами
досліджень!