І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Головне меню

Прийняти участь у конференції AIIS '17

 

 

XVIІ Міжнародна науково-технічна конференція

 

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTELLEGENT SYSTEMS

(AIIS’2017)

 

Міжнародна наукова молодіжна школа

СИСТЕМИ ТА ЗАСОБИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

 

17 – 19 жовтня 2017 р., м. Київ, Україна

 

ОРГАНІЗАТОРИ


Онлайн заявка на участь у конференції Онлайн заявка на участь у молодіжній школі

Від України                                                                               

 • Інститут проблем штучного інтелекту (ІПШІ)
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ),  Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

Від Білорусі                                                                               

 • Білоруський державний університет (БДУ), НДІ прикладних проблем математики та інформатики БДУ  
 • Брестський державний технічний університет (БрДТУ)

Від Польщі                                                                                

 • «Люблінська політехніка», Люблін, Польща

Від Німеччини                                                                           

 • Firma “soft Xpansion GmbH & Co. KG.”, Bochum, Germany

Від Республіки Казахстан

 • Институт информационных и вычислительных технологий Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан

Від США

 • KeyTerra Limited Liability Company, MountainView, California, USA

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо взяти участь у роботі XVIІ Міжнародної науково-технічної конференції «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ» (AIIS’2017), що відбудеться в м. Київ на базі факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

В рамках конференції буде проведена Міжнародна наукова молодіжна школа «СИСТЕМИ ТА ЗАСОБИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ».


 

МЕТА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Налагодження контактів та об'єднання зусиль вчених у розвитку досліджень і розробок у галузі штучного інтелекту, пріоритетних напрямів розвитку інтелектуальних інформаційних систем, інформаційно-комунікаційних технологій та їх практичної реалізації в різних сферах діяльності. Надання молодим вченим можливості апробації наукових результатів.

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, англійська, російська

Публікації мовою оригіналу.


 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ AIIS’2017

 

Шевченко А.І.

чл.-кор. НАН України (ІПШІ НАН України і МОН України, Київ, Україна) – голова

Анісімов А.В.

чл.-кор. НАН України (КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) – заступник голови

Вуйчек Вальдемар

д.т.н., професор («Люблінська політехніка», Люблін, Польща) – заступник голови

Dr. Juri Stern

PhD, Firma “soft Xpansion GmbH & Co. KG.” (Bochum, Germany)

Ахметшина Л.Г.

д.т.н., професор (ДНУ, Дніпро, Україна)

Буза М.К.

д.т.н., професор (БДУ, Мінськ, Білорусь)

Головко В.А.

д.т.н., професор  (БрДТУ, Брест, Білорусь)

Горго Ю.П.

д.б.н., професор (ІПШІ, Київ, Україна)

Задірака В.К.

академік НАН України (ІК ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ, Україна)

Йосіхіко Окабе

д.е.н., професор (університет Кобе Гакуїн, Японія)

Керол Бейлі

віце-президент корпорації Motorola (1965-1978), (США)

Калімолдаєв М.Н.

академік НАН Республіки Казахстан (Інститут інформаційних і обчислю-вальних технологій, Алмати, Республіка Казахстан)

Крак Ю.В.

д.ф.-м.н., професор (КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна)

Ковалевський С.В.

д.т.н., професор (ДонДМА, Краматорськ, Україна)

Коваленко І.М.

академік НАН України (ІК ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ, Україна)

Литвиненко В. І. 

д.т.н., професор (ХНТУ, Херсон, Україна)

Палагін О.В.

академік НАН України (ІК ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ, Україна)

Пойта П.С.

д.т.н., професор  (БрДТУ, Брест, Білорусь)

Терещенко В.М.

д.ф.-м.н., професор (КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна)

Харін Ю.С.

чл.-кор. НАН Білорусі (НДІ прикладних проблем математики та інформатики  БДУ, Мінськ, Білорусь)

Хіміч О.М.

чл.-кор.НАН України (ІК ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ, Україна)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Качур І.В.

к.б.н., доц. (Київ, Україна) – голова

Звенігородський О.С.

к.т.н., доц. (Київ, Україна) – вчений секретар

Вольчина І.І.

(Київ, Україна)

Гаркуша Н.І.

к.е.н.(Київ, Україна)

Касьянюк В.С.

к.ф.-м.н. (Київ, Україна)

Клименко М.С.

(Київ, Україна)

Шуть В.М.

к.т.н., доц. (Брест, Білорусь)


 

НАПРЯМИ РОБОТИ

 1. Концептуальні, філософські та методологічні проблеми створення систем штучного інтелекту.

 2. Алгоритмічне та програмне забезпечення інтелектуальних систем.

 3. Людино-машинна взаэмодія.

 4. Знання-орієнтовані системи підтримки прийняття рішень.

 5. Інтелектуальні робототехнічні системи.

 6. Технології e-learning.

 7. Нейронні мережі і нейромережеві технології. Проблеми безпеки інформаційних систем.

 8. Кіберфізичні системи.

ОСНОВНІ ДАТИ

 • Подання заявок та доповідей – до 02.10.2017 р.

 • Повідомлення учасників про прийняття доповідей – до 02.10.2016 р.

 • Оплата організаційного внеску – до 05.10.2016 р.

 • Розсилання запрошень (за вимогою) – до 10.10.2016 р.


 

ПУБЛІКАЦІЇ

Матеріали конференції AIIS’2017 у вигляді статей, відібраних програмним комітетом та погоджених з редколегією публікуються в науково-теоретичному журналі «Штучний інтелект» (фахове видання України з фізико-математичних і технічних наук).

Матеріали Міжнародної наукової молодіжної школи будуть видані у вигляді збірки матеріалів.

Подати заявку на участь в конференції або молодіжній школі і текст статті/тез можна на
e-mail: aiis2015b@gmail.com або через реєстраційну форму.

Вимоги до оформлення статей

Стаття обсягом до 10 сторінок, підготовлена в текстовому редакторі Microsoft Word Office у форматі .doc, подається на папері формату А4 і в електронному варіанті. Поля сторінки А4: верхнє, нижнє, ліве – 3 см, праве – 2,5 см. Шрифт - TimesNewRomanСyr – 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і абзацним відступом 1.

Шаблон назви файлу статті: прізвище автора латиною_AIIS_2017.doc. Приклад: Shevchenko_AIIS_2017.doc.

Зразок оформлення статті можна завантажити тут.

До статті додаються:

 1. Заявка на участь. Можна завантажити тут або заповнити он-лайн.

 2. Супровідний лист на бланку організації з рекомендацією до публікації.

 3. Рецензія фахівця – доктора наук у відповідній галузі, завірена печаткою.

 4. Відомості про автора (-ів) (П.І.Б., вчений ступінь, наукове звання, місце роботи, посада, адреса, телефон, електронна пошта).

Вимоги до оформлення тез на Міжнародну наукову молодіжну школу «Системи та засоби штучного інтелекту»

Тези обсягом до 2 сторінок, підготовлені в текстовому редакторі Microsoft Word Office у форматі .doc, подаються на папері формату А4 і в електронному варіанті. Поля сторінки А4: верхнє, нижнє, ліве – 3 см, праве – 2,5 см. Шрифт - TimesNewRomanСyr – 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і абзацним відступом 1. Шаблон назви файлу: прізвище автора_AIIS_M.doc.  Приклад: Shevchenko_AIIS_M.doc

Зразок оформлення тез можна завантажити тут.

До тез додаються:

 1. Заявка на участь. Можна завантажити тут або заповнити он-лайн.

 2. Супровідний лист на бланку організації з рекомендацією до публікації (або рекомендація наукового керівника, завірена на факультеті).

 3. Відомості про автора (-ів) (П.І.Б., ВНЗ, факультет, адреса, телефон, електронна пошта).

Паперові версії супровідних матеріалів та статті, підписаної авторами, надсилаються на адресу Оргкомітету: 01001, Україна, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 11 оф. 5а ІПШІ.

Електронна та друкована версії статті мають бути аутентичними.

ФІНАНСОВІ УМОВИ

I. ОЧНА УЧАСТЬ

Організаційний внесок для всіх учасників

200 грн з ПДВ

 

Публікація статті в журналі «Штучний інтелект»

50 грн – одна сторінка

II. ЗАОЧНА УЧАСТЬ

 Публікація статті в журналі «Штучний інтелект»

50 грн – одна сторінка

IІІ. УЧАСТЬ У НАУКОВІЙ МОЛОДІЖНІЙ ШКОЛІ

Організаційний внесок для всіх учасників

100 грн

Участь у конференції можлива без доповідей з оплатою організаційного внеску.

 

Реквізити для сплати організаційного внеску: Інститут проблем штучного інтелекту

03680, м. Київ, пр. академіка Глушкова, 40

Р/с 31251206100986                     УДКСУ в Голосіївському р-ні м. Києва

МФО 820172  ОКПО 02095826

Неприбуткова організація Свідоцтво №07736885, ІПН: 020958205643

 

Прохання подбати про квитки заздалегідь самостійно та повідомити про необхідність у бронюванні готелю або поселенні у гуртожитку.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

Україна, 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 11 офіс 5а, ІПШІ

Телефон для довідок:  +38(044) 248-06-23 +38(044) 278-37-59 Факс: +38(044) 278-37-59

E-mail: aiis2015b@gmail.com Сайт: http://www.ipai.net.ua

Контактні телефони:    Качур І.В. тел.+380-50-565-39-03

      Звенігородський О. С. тел. +380-50-478-42-01