І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Мови

Головне меню

Публікації співробітників відділу корекції функціональних станів людини в екстремальних умовах

 1. Качур І.В.Роль неспецифічних адаптаційних реакцій організму в визначенні здоров’я// Міжнародна науково-практична конференція «Фізичне виховання – здоров’я студентів», 21 квітня 2011 р. Донецьк: ІПІШІ «Наука і освіта», 2011.  – С. 203-205.
 2. Дроботько Д.В., Шевченко А.И., Качур І.В., Дроботько В.Ф. Неавтономное обнаружение выбросов и очистка сигналов мониторинга внутричерепного давления// Искусственный       интеллект. -  Д., 2013. - № 3. – С.495-506.  http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84981
 3. Дроботько Д.В., Качур И.В., Шевченко А.И., Дроботько В.Ф.Адаптивное фильтрование дрейфа базовой линии нестационарных и нелинейных сигналов на основе метода эмпирического разложения// «Искусственный интеллект» № 3. - 2012. – С. 385-395.  http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/57298
 4. Качур І.В.,Городник Г.А., Дроботько В.Ф., Дроботько Д.В.Система мониторинга и морфология формы нестационарных сигналов внутричерепного давления// Штучний інтелект. – 2010. - №  4. – С. 651-661.  http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/58673
 5. Качур И.В. Разработка интеллектуальной системы с биоадаптивным управлением для психофизиологической реабилитации. Материалы Международной научно-технической конференции «Искусственный интеллект. Интеллектуальные транспортные системы» (Be-Safe 2016), 25-28.05.2016г. Брест, Беларусь,  с. 23-26. – 220 с.
 6. Фомін Ф.В. «Еволюція сім’ї в контексті соціокультурних реалій сучасної України», спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, керівник Хамітов Н.В., Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2013 р.  
 7. Фомін Ф.В. Сім’я у нестабільній сучасній реальності / Ф.В. Фомін // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – К., 2012. – № 7. – С. 53-56.  
 8. Навчально-методичний посібник для фахівців, які впроваджують програми підготовки до подружнього життя /    А. Й. Буковинський, Ф. В. Фомін – К.: Україна, 2014. – 172 с.
 9. Фомін Ф.В. Сім’я у нестабільній сучасній реальності / Ф.В. Фомін // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – К., 2012. – № 7. – С. 53-56.
 10. Горго Ю.П., Дидык Л.А., Жук Д.Л. Особенности барорецепции при адаптации к слабым флуктуациям атмосферного давления. Мат. ХІ конф. з біоніки, біокібернетики та прикладної біофізики, Київ, 4-6 11. 2010 р., с. 30.
 11. Gorgo Yu.P., Peťko B. , Didyk L.A., Prigancova A. , Mamilov S.A. Slight atmospheric pressure fluctuations as a significant predictors for bioobjects meteotropic reactions. Мат. ХІ конф. з біоніки, біокібернетики та прикладної біофізики, Київ, 4-6 11. 2010 р., с. 31.
 12. Gorgo Yu.P., Mamilov S.A., Prigancova A. , Tunyi I., Vacziova M., Valach F. Interaction of geomagnetic field low frequency component and electrical potencials of a Human skin. Мат. ХІ конф. з біоніки, біокібернетики та прикладної біофізики, Київ, 4-6 11. 2010 р., с. 31-32.
 13. Ерохов Р.А., Горго Ю.П.  Температурные показатели рефлексогенных зон кожи в разных функциональных состояниях человека. Мат. ХІ конф. з біоніки, біокібернетики та прикладної біофізики, Київ, 4-6 11. 2010 р., с. 39.
 14. Лябах М.А.,Горго Ю.П. Алгоритм проведения сегментарного массажа в миофасциальных триггерных зонах у людей разного возраста. Мат. ХІ конф. з біоніки, біокібернетики та прикладної біофізики, Київ, 4-6 11. 2010 р., с. 60-61.
 15. Мамилов С.А., Сдобников Ю.Ю.,  Приганцова А., Вациова М., Валах  Ф., Горго Ю.П. Выделение низкочастотных флуктуаций магнитного поля Земли. Мат. ХІ конф. з біоніки, біокібернетики та прикладної біофізики, Київ, 4-6 11. 2010 р., с. 62.
 16. Харковлюк-Балакіна Н.В., Горго Ю.П. Інформаційна оцінка стану здоров'я та темпу старіння осіб похилого та старечого віку з активним способом життя. Мат. ХІ конф. з біоніки, біокібернетики та прикладної біофізики, Київ, 4-6 11. 2010 р., с. 86-87.
 17. Горго Ю.П., Дидык Л.А., Жук Д.Л. Прогноз и коррекция деятельности человека с учетом сверхнизкочастотных  флуктуаций атмосферного давления. Мат. 7-го межд. НПК «Человек в экстремальных условиях: клинико-физиологические, психологические и санитарно-эпидемиологические проблемы профессиональной деятельности». Москва, 26-30 10.2010, с. 302-304.
 18. Горго Ю.П., Горго Д. Ю., Осипович Т.В., Лябах М.А., Куценко Ю.В. Корекція функціональних станів людини при впливах екстремальних умов середовища. 2-я междун. НПК «Экология души», г. Ялта 23-25 04.2010, ч.2, стр.33-40.
 19. Горго Ю.П.,  Лябах М.А.Температура в активних зонах кожи при различных функциональных состояниях человека. Актуальные вопросы теоретической и прикладной биофизики, физики и химии. БФФХ-2010.т.2. Мат. YI междун. НПК, Сев-ль, 26-30.4. 2010, с.255-257.
 20. Gorgo Yu.P.,Ljabakh M.A. The peculiarities of electric poten-tial display in organ-specific points of the skin under psychophysio-logical loads. Актуальные вопросы теоретической и при-кладной биофизики, физики и химии. БФФХ-2010.т.2. Мат. YI междун. НПК, Сев-ль, 26-30.4. 2010, с.258-260.
 21. Горго Ю.П., Ю.В.Куценко, Т.В. Осіпович. Системний підхід до оцінки та використання впливів факторів середовища на функціональні стани операторів. Актуальні проблеми становлення особистості професіонала в ризиконебезпечних професіях. Мат. міжрег. наук. семінару, Київ, НУОУ, 2010. с. 79-83.
 22. Горго Ю.П., Карповіч О.М., Т.В.Осіпович. Рівні агресивної поведінки операторів та методи її корекції. Актуальні проблеми становлення особистості професіонала в ризиконебезпечних професіях. Мат. між-рег. наук. семінару, Київ, НУОУ, 2010. с. 83-87
 23. Горго Ю.П., Горго Д.Ю., Куценко Ю.В., Осипович Т.В. Влияние электромиостимуляции на эффективность параметров умственной деятельности человека. Мат. 7-го межд. НПК «Человек в экстремальных условиях: клинико-физиологические, психологические и санитарно-эпидемиологические проблемы профессиональной деятельности». Москва, 26-30 10.2010, с. 300-302.
 24. Харковлюк-Балакина Н.В., Горго Ю.П. Физиологическая оценка работоспособности человека в естественных и экстремальных условиях труда. Мат. 7-го межд. НПК «Человек в экстремальных условиях: клинико-физиологические, психологические и санитарно-эпидемиологические проблемы профессиональной деятельности». Москва, 26-30 10.2010, с. 213-214.
 25. Горго Ю.П. , Куценко Ю.В., Осипович Т.В. Корекція функціональних  станів людини в     напружених та екстремальних умовах  роботи. Вісник Запорізького національного університету. Серія фізкультура і спорт. Вип. 2(4), 2010, с. 87-90.
 26. Горго Ю.П., Лябах М.О., Буцька Л.В. Оцінки станів здоров’я спортсменів методами електропунктурної діагностики.  Вісник Запорізького національного університету. Серія фізкультура і спорт. Вип. 2(4), 2010, с. 151-158.
 27. Горго Ю.П., Лябах М.А. Влияния вариаций магнитного поля Земли на избирательную метеочувствительность человека. Вестник аритмологии, Приложение А, ІХ межд. Конгресс  "Кардиостим – 2010, Санкт-Петербург,18 –20.02. 2010, с.182, 557
 28. Горго Ю.П., Лябах М.А.Влияния сверхнизкочастотных колебаний атмосферного давления на сердечную деятельность.  Вестник аритмологии, Приложение А, ІХ межд. Конгресс  "Кардиостим – 2010, Санкт-Петербург,18 –20.02. 2010, с.177, 540.
 29. Горго Ю.П., Попадюха Ю.А., Лябах М.А., Осипович Т.В. Прогнозирование и коррекция метеозависимости человека при влияниях сверхнизкочастотных  флуктуаций атмосферного давления. Тез. и докл. междун. конф. «Интегративная медицина», 29.05. 2010, Киев, с.86-88.
 30. Осіпович Т.В.,  Горго  Ю.П. Використання психологічних методів в корекційно – реабілі-таційних та психодіагностичних процесах дитячох лікарні. Прогнозирование и коррекция метеозависимости человека при влияниях сверхнизкочастотных  флуктуаций атмосферного давления. Тез. и докл. междун. конф. «Интегративная медицина», 29.05. 2010, Киев, с.89-90.
 31. Лябах М.А., Анкин Н.Л., Горго Ю.П. Особенности реабилитации больных разного возраста после переломов вертлужной впадины. Прогнозирование и коррекция метео-зависимости человека при влияниях сверхнизкочастотных  флуктуаций атмосферного давления. Тез. и докл. междун. конф. «Интегративная медицина», 29.05. 2010, Киев, с.90-92.
 32. Didyk L.A. , Yu.P. Gorgo , J.J.J.Dirckx , I.A. Semenova , N.P. Didyk , D.S. Gorlov. The effects of slight atmospheric pressure fluctuations on the occurrence of emergency transport due to suicidal injuries.  Health, Vol.2, No.5, 448-453 (2010).
 33. Горго Ю.П.Фізіологічна кібернетика та інформатика людини (лекції). ВК «Поліграфсервіс», Київ, 2010, 99 с.
 34. Горго Ю.П. Основи біофізики,біоніки та психофізики людини в навколишньому середовищі (курс лекцій). ВК «Поліграфсервіс», Київ, 2010, 100 с.
 35. Буцька Л.В., Попадюха Ю.А., Горго Ю.П. Методи, підходи, проблеми та перспективні напрямки в оцінці та корекції функціонального стану спортсменів. XV ювілейна міжнародна науково-практична конференція «Спортивна медицина, лікувальна фізкультура та валеологія - 2010», 11-12.10 2010 р., Одеса, с. 31-37.
 36. Харковлюк – Балакіна Н.В., Ю.П. Горго. Інформаційна оцінка психофізіологічного забезпечення розумової працездатності в осіб різного віку. Тези. V національний конгрес геронтологів і геріатрів України. Київ, 12-14 10 2010 р., Проблемы старения и долголетия, т.19,  №3, 2010 г.,  С33, с.322.
 37. Liabakh M.A., Gorgo Yu.P. Peculiarity realization of segmen- ted massage in myofascial triggering areas for people of different age and sex. 27th Intern. Jerusalem Symposium on Sports Medicine, Israel, Jan 26-27, 2011, Book of Abstracts & Scientific Program, p.99
 38. Gorgo Yu.P., Didyk L.A., Dirckx J.J.J. Slight atmospheric pressure fluctuations as the external triggers of inadequate behaviour resulting in the sport injury accidents 27th Intern.Jerusalem Symposium on Sports Medicine, Israel, Jan 26-27, 2011, Book of Abstracts & Scientific Program, p. 85
 39. Горго Ю.П., Токар А.М. Акустична корекцiя уваги i серцевих ритмів операторiв при впливах мікроколивань  атмосферного тиску. Тези доп. 18 НПК «Проблеми створення, розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення», 15.04.2011, Житомир, част.2, ДСК, с.38-39.
 40. Токар А.М. , Горго Ю.П. Оцінка ефективності функціонування інформаційних систем. Тези доп. 18 НПК «Проблеми створення, розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення», 15.04.2011, Житомир, част.2, ДСК, с.36-37.
 41. Горго Ю.П.,  Куценко Ю.В., Лябах М.О.Оптимізація ефективності розумової діяльності людини при впливах електроміостимуляції. Матеріали ІІІ Всеармійської НПК «Актуальні проблеми становлення особистості професіонала в ризиконебезпечних професіях», 26 05 2011 р.,  Київ, с.  57-59.
 42. Осіпович Т.В., Горго Ю.П. Управління психоемоційною напругою у медпрацівників в складних умовах професійної діяльності. Матеріали ІІІ Всеармійської НПК «Актуальні проблеми становлення особистості професіонала в ризиконебезпечних професіях», 26 05 2011 р.,  Київ, с.  237-238.
 43. Токар А.М. , Горго Ю.П. Надійність оператора інформаційних систем та шляхи її підвищення. Матеріали ІІІ Всеармійської НПК «Актуальні проблеми становлення особистості професіонала в ризиконебезпечних професіях», 26 05 2011 р.,  Київ, с.  336-328.
 44. Харковлюк-Балакіна Н.В., Горго Д.Ю., Горго Ю.П. Діагностика професійної адаптації людини до екстремальних умов діяльності в віковому аспекті. Матеріали ІІІ Всеармійської НПК «Актуальні проблеми становлення особистості професіонала в ризиконебезпечних професіях», 26 05 2011 р.,  Київ, с.  349-352.
 45. Рагульская М.В., Руденчик Е. А., Зукакишвили Е. Г., Вишневский В.В., Горго Ю.П. Сезонные закономерности нелинейных адаптационных программ организма человека. Тезисы и доклады международной конференции «Интегративная медицина», 28.05.2011, Киев, с.72-74.
 46. Yuriy GORGO, Lyudmyla DIDYK, Yuliya KUTSENKO, Darina ZHUK. The relationship between slight atmospheric pressure fluctuations and emergency transport events for sport injury accidents.Тезисы и доклады международной конференции «Интегративная медицина», 28.05.2011, Киев, с.75-79.
 47. Осіпович Т.В., Горго Д. Ю., Горго Ю.П. Система корекції психоемоційної напруги та стресових станів медпрацівників. Тезисы и доклады международной конференции «Интегративная медицина», 28.05.2011, Киев, с.79-81.
 48. Лябах М.А., Горго Ю.П. Особенности проведения зонально-локального и сегментарного  массажа триггерных зон у людей разного возраста. Тезисы и доклады международной конференции «Интегративная медицина», 28.05.2011, Киев, с.95-96.
 49. Gorgo Yu.P.,  Peťko B., Prigancova A.  Influence of low-frequency fluctuations of atmospheric pressure on the meteotropiс reactions of bioobjects. “Global Telemedicine / eHealth Updates”, Vol. 4, April 6-8, 2011, Luxembourg. Ed. Malina Jordanova. p. 381-383.
 50. Рагульская М. В., В.Н. Обридко, Ю.П.Горго. Эволюционная адаптация биосистем к изменениям космофизических факторов и солнечной активности. Перший міжнародний семінар „Медична фізика – сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології”. Матеріали доповідей, Київ, 2011, с.115-117.
 51. Горго Ю.П., Ю.Я. Садовська .Система інформаційної обробки та оцінки електрофізіологічних сигналів. Перший міжнародний семінар „Медична фізика – сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології”. Матеріали доповідей, Київ, 2011, с. 114-115.
 52. Рагульская М.В., Горго Ю.П., Дидык Л.А. и др..Биотропное воздействие космической погоды. Коллективная монография под общей редакцией М. В. Рагульской. – Москва, Киев, 2010, 312 стр.
 53. L.Didyk, Yu. Gorgo and J.Dirckx. Air pressure fluctuations as a countermeasure to adapt to extreme conditions of space flight. ELGRA News, Bulletin of the European Low Gravity Research Association, vol. 27, Sept. 2011,Antwerp. p.184.
 54. Дидык Л.А., Горго Ю.П., Приганцова А. Слабые природные физические факторы и поведение человека: связь сверхнизкочастотных флуктуаций атмосферного давления с частотой травматических событий. IX Международная крымская конференция «Космос и биосфера», 2011. с.18-20.
 55. Didyk L.A., Gorgo Yu.P. Prigancova A. Weak natural physical factors and human behaviour: the relation of  extra-low-frequency atmospheric pressure fluctuations with the rate of injury occurrences.  IX International Crimean Conference “Cosmos and biosphere”, 2011. p. 19-20.
 56. Попадюха Ю., Глиняна О., Горго Ю. Впливи ергономічних факторів середовища на керуючі дії оператора-реабілітолога. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. Зб. наук. праць Волинського національного ун-ту імені Лесі Українки. №2 (14), 2011. с.83-87.
 57. Корінчак Л.М., Горго Ю.П. Особливості впливу фізичних та розумових навантажень на працездатність школярів та студентів. Світ медицини та біології. №3, 2011. с. 92-95.
 58. Yuriy Gorgo,Yuliya Sadovska, Lidiia Butska. Human skin potential level under affective stimulation  alexithymia and empathy traits // Lugano art therapy International Convention, Lugano (Switzerland), 11-13 Nov 2011 .  p. 39-40.
 59. Lidiia Butska,Yuriy Gorgo. Features and development prospects art therapies in Ukraine //Lugano art therapy International Convention, Lugano (Switzerland), 11-13 Nov 2011. p. 55-56.
 60. Горлов Д.С., Макарчук М.Ю., Богданов В.Б., Куценко Т.В., Харченко В.А., Горго Ю.П. Електродермальний потенціал при афективній стимуляції у осіб із різними рівнями емпатії // Біологічні студії. – 2010.- т.4, №1. – с. 63-70.
 61. Харковлюк-Балакіна Н.В., Горго Ю.П. Інформаційний підхід до психофізіологічної діагностики професійної адаптації людини в природних та екстремальних умовах працедіяльності // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. 2011. Т.24(63), № 4. Серия «Биология, химия». С. 332-341
 62. Токар А.М., Горго Ю.П. Шляхи підвищення надійності оператора інформаційних систем. Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем: збірник  наукових праць. Вип.5 / ЖВІНАУ.- Житомир, 2011. – с.53-59.
 63. Gorgo Yu.P., Sadovska Yu.Ya., Osipovych T.V. Electric potential in reflexogenic skin zones at psychophysiological loading. Вестник аритмологии, Приложение А,  Мат. Х межд. Конгресс  "Кардиостим – 2012, Санкт-Петербург,10 –18.02. 2012", с.133, 505.
 64. Горго Ю.П., Лябах М.А.. Температурная активность зон кожи как биологическая обратная связь оценки эффективности массажа. Вестник аритмологии, Прилож.А, Мат. Х межд. Конгресс  "Кардиостим – 2012", Санкт-Петербург, 10 –18.02. 2012, с.87, 331.
 65. Kharkovlyuk-Balakina  N.V., Y.P.Gorgo. Informative approach to medical-biologocal estimation of capacity in conditions of influence of  limiting factors in working environment. Book of Abstracts 2nd Inernational Conference “Nonlinear analysis and applications”  on V.S. Melnik  memory.  4–6 April, 2012, Kiev, Ukraine, NTUU “KPI”, p.49.
 66. Gorgo Yu.P., Tokar A.M. Application of theory of fuzzy logic is for evaluation of capacity of operator. Book of Abstracts 2nd Inernational Conference “Nonlinear analysis and applications”  on V.S. Melnik  memory.  4–6 April, 2012, Kiev, Ukraine, NTUU “KPI”, p.32-33.
 67. Lyudmyla Didyk, Yuriy Gorgo, Alina Prigancova, Igor Tunyi, Magdalena Vaczyova, Sergey Mamilov and Joris Dirckx. "The Effects of Atmospheric Pressure Fluctuations on Human Behaviour Related to Injury Occurrences: Study on the Background of Low and Moderate Levels of Geomagnetic Activity". ISRN Meteorology, vol. 2012,  Article ID 791524, 8 pages, 2012. doi:10.5402/2012/791524.
 68. Токар А.М., Горго Ю.П., Дідик Л.О. Спосіб корекції функціональних робочих станів людини при розумових навантаженнях. Патент на винахід № 98083. Бюлетень №7 від 10.04.2012.
 69. Горго Ю.П., Лябах М.О., Осіпович Т.В. Електричний опір ділянок шкіри людини на різних частотах струму. Материалы VII межд. симпозиума “Актуальные проблемы  биофизической медицины”, Киев, 17-20 мая 2012, с. 39-41.
 70. Дидык Л.А., Горго Ю.П., Приганцова А. Флуктуации атмосферного давления и суицидальный травматизм. Материалы VII межд. симпозиума “Актуальные проблемы  биофизической медицины”, Киев, 17-20 мая 2012, с. 45-46. 
 71. Gorgo Yu.P., Peťko B., Didyk L.A. Influence of low-frequency fluctuations of atmospheric pressure and geomagnetic field on the vital activity of bioobjects. Материалы VII межд. симпозиума “Актуальные проблемы  биофизической медицины”, Киев, 17-20 мая 2012, с. 41-43.
 72. Горго Ю.П., Токар А.М., Осіпович Т.В. Інформаційна діагностика професійної адаптації операторів в  екстремальних умовах праце діяльності. Тези допов. XIX НПК «Проблеми створення, розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення», част. 1,  ЖВІНАУ, Житомир, 19 квітня 2012, с. 115-116.
 73. Токар А.М., Горго Ю.П., Охрімчук В.В. Оцінювання працездатності операторів за допомогою теорії нечіткої логіки. Збірка тез допов. V Всеукр. НТК «Перспективи розвитку озброєння і військової техніки сухопутних військ», Львів, 15-17.05.2012, с.334-335.
 74. Gorgo Yu.P., Liabakh M.A. Possible mechanisms of beginnings and correction of the human varied reactions on magnetic storms. // Сборник тезисов Международной конференции «Влияние космической погоды на человека в космосе и на Земле», Москва, 2012, – SWN P.44, с. 164-165, www.biophys.ru/archive/iki2012/abstr-p44.htm
 75. Горго Ю.П., Осипович Т.В. Генетические аспекты слабых абиотических воздействий  среды. Фізіологічний ж., т.58, №4, 2012, с.58-59.
 76. Gorgo Yu.P., Gorgo D.Yu., Osipovych T.V. «Low-frequency fluctuations of geomagnetic field and atmospheric pressure on the human activity» Науч. тр. VI Международного конгресса «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине», ISBN 5-86456-007-3, СПб, 2012, – C.226,  www.biophys.ru/archive/congress2012/proc-p144.htm
 77. Лябах М.А., Горго Ю.П. «Биологическая обратная связь для оценки эффективности массажа по температуре активных зон кожи»//Науч. тр. VI Международного конгресса «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине», ISBN 5-86456-007-3, СПб, 2012, – C.226,  www.biophys.ru/archive/congress2012/proc-p226.htm
 78. Харковлюк-Балакіна Н.В., Горго Ю.П. Інформаційний підхід до медико-біологічної діагностики професійної адаптації людини. Матер. міжн. науково-практична конференція «Вплив медичної науки на розвиток медицини», м.Львів, 18-19 травня 2012. – с.92-95
 79. Токар А.В., Горго Ю.П. “Інформаційно-вимірювальна система оцінювання функціонального стану оператора поста радіомоніторингу” Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем: збірник наукових праць. Спецвип. 2 / Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова Національного авіаційного університету. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2012. – 220с. –ISSN 2076-1546 – С. 27-35.
 80. Didyk L.A., Delyukov A.A., Gorgo Yu.P., Semenova I.A. The influence of extralow frequency fluctuations of atmospheric pressure on voluntary attention parameters. Human Physiology 04/2012; 26(4):426-430. DOI: 10.1007/BF02760271
 81. Volodymyr B. Bogdanov,  Olena V. Bogdanova, Dmytro S.Gorlov, Yuriy P. Gorgo, Joris J.J. Dirckx, Mykola Y. Makarchuk,  Jean Schoenen, Hugo Critchley. Alexithymia and empathy predict changes in autonomic arousal during affective stimulation // Cognitive and Behavioral Neurology, vol. 26, N3, Sept 2013,  p. 121 - 132.
 82. Горго Ю.П. Энергетические уровни микроэволюции. Матеріали ХІІ  міжнародної конференції  по біоніці і прикладній біофізиці, 28-29 березня 2013 р., Київ, 2013, - с. 24.
 83. Горго Ю.П., Токарь А.Н.   Анализ электрофизиологических кривых с использованием нечетких множеств. Матеріали ХІІ  міжнародної конференції  по біоніці і прикладній біофізиці, 28-29 березня 2013 р., Київ, 2013, - с. 23.
 84. Дідик Л.О.,Шульга О.В.,Литовченко Н.П., Горго Ю.П. Вплив коливань атмосфер-ного тиску на показники рівня уваги людини // Матеріали ХІІ Міжнародної конференції з біоніки і прикладної біофізики, Київ, 2013. – С. 33.
 85. Костржицкий О.К., Горго Ю.П. Методика исследования воды в капиллярах при инфразвуковых воздействиях. Матеріали ХІІ  міжнародної конференції  по біоніці і прикладній біофізиці, 28-29 березня 2013 р., Київ, 2013, - с. 43.
 86. Осіпович Т.В., Шпита Г.В., Літовченко Н.П., Горго Ю.П.  Корекція гормональної активності циркадних біоритмів. Матеріали ХІІ  міжнародної конференції  по біоніці і прикладній біофізиці, 28-29 березня 2013 р., Київ, 2013, - с. 61.
 87. Лябах М.О., Горго Ю.П.  Використання масажу із зворотними зв’язками для  нормалізації функціональних станів людини. Матеріали ХІІ  міжнародної конф.  по біоніці і прикладній біофізиці, 28-29 березня 2013 р., Київ, 2013, - с. 53.
 88. Токар А. М., Горго Ю. П.. Автоматизована  система підвищення якості добування інформації людиною-оператором з використанням нечіткої логіки. Матеріали ХІІ  міжнародної конференції  по біоніці і прикладній біофізиці, 28-29 березня 2013 р., Київ, 2013,- с. 70.
 89. Н.В. Харковлюк-Балакіна, Ю.П. Горго. Інформаційна оцінка функціонального стану організму людини в період адаптації до умов Антарктиди. Автоматизована  система підвищення якості добування інформації людиною-оператором з використанням нечіткої логіки. Матеріали ХІІ міжнародної конференції  по біоніці і прикладній біофізиці, 28-29 березня 2013 р., Київ, 2013,- с. 72.
 90. Шульга О.В., Літовченко Н.П., Горго Ю.П. Особливості підходів до визначення індивідуальної метеочутливості людини. Матеріали ХІІ міжнародної конференції по біоніці і прикладній біофізиці, 28-29 березня 2013 р., Київ, 2013,- с. 78.
 91. Hvoždara M., Túnyi I., Prigancová A., Gorgo Yu. P., Mamilov S. A. The mathematical model of the electromagnetic field influence on the human brain. Матеріали ХІІ  міжнародної конференції по біоніці і прикладній біофізиці, 28-29 березня 2013 р., Київ, 2013,- с. 74. 
 92. Горго Ю.П., Шпита Г.О.,Шпита В.О., Осипович Т.В., Літовченко Н.П. Впливи циркадних біоритмів людини на процес лікування. Тезисы и доклады Юбилейной международной конференции «Интегративная медицина». 18 мая 2013, Киев – К.: Алтимед, 2013. – с. 118-122.
 93. Лябах М.О., Горго Ю.П. Нормалізація функціональних станів людини-оператора за допомогою самомасажу. Тезисы и доклады Юбилейной международной конференции «Интегративная медицина». 18 мая 2013, Киев – К.: Алтимед, 2013. – с. 124-128.
 94. Sharafi Reza, Bogdanov Volodymyr B., Gorlov Dmytro S., Gorgo Yuriy P. The influences of meteorological factors on the health and functional state of human Health vol.5, No.12, 2068-2076 (2013).
 95. Лябах М.А., Горго Ю.П. Температура активных зон кожи при различных функциональных состояниях человека. Международный научно-исследовательский журнал, №2 (21), 2014, часть 3.- с.92-95.
 96. Червинко А.Э., Горго Ю.П. Биомеханические особенности человека при использовании в физической реабилитации. Мат. V Міжнародної електронної науково-практичної конференції «Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання»,  21-25 квітня 2014 р., Одеса, с. 369-372.
 97. Gorgo Yu.P., Liabakh M.A.Correction of human reactions on magnetic storms through triggering  areas. VIII Международный симпозиум «Актуальные проблемы биофизической медицины», 14-17.05.2014, Киев, 2014, с.32-34.
 98. Лябах М.А.,  Горго Ю.П. Оценка эффективности массажа по температуре триггерных зон кожи с биологической обратной связью. VIII Международный симпозиум «Актуальные проблемы биофизической медицины», 14-17.05.2014, Киев, 2014, с.76-77.
 99. Лябах М.А. , Горго Ю.П.Використання масажу для корекції функціональних станів людини при розумових навантаженнях. Семейная медицина,  №2, 2014 (52), с. 37-39.
 100. Лябах М.А., Горго Ю.П. Особливості теорії і практики використання зонально-рефлекторного масажу. Проблеми екологічної та медичної генетики і  клінічної імунології, Зб. Наук. праць вип.3 (123), 2014, с. 225-230.
 101. Yuriy Gorgo, Tetyana Osipovych. Human skin potential level under affective stimulation positive trait. SGEM Conference on psychology and psychiatry, sociology and healthcare, educacion. 02-07 September, 2014, Albena Resort, Bulgaria,  book 1, vol., p.117-118.
 102. Lyudmyla Didyk, Yuriy Gorgo, Sergey Mamilov, Irina Semenova. Slight atmospheric pressure fluctuations as the risk factor promoting aggressive behaviour. 20th International Congress of Biometeorology, 28 September–2 October 2014, Cleveland, OH, USA, 5D.5, p.56.  Paper ISB 20  D-G-10, 4 p.
 103. Федорчук С.В., Горго Ю.П. Характер реакції на рухомий об’єкт за умов психоемоційного напруження у зв’язку із структурою інтелекту людини-оператора. Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VII міжн. наук. конф., КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, 7-9 жовтня 2014 р.- К.: Логос.2014. - с. 156.
 104. Лябах М.О., Горго Ю.П. Керування процесом масажу при корекції головного болю із використанням біологічного зворотного зв’язку // Медична iнформатика та iнженерiя, № 2 (26), 2014, с. 27-33.
 105. Galkin O.Yu., Metalnikova N.P., Gorgo Yu.P. Current state and future trends in development and production of poliomyelitic vaccines // Вісник Запорізького національного університету: Біологічні науки. – 2014. – №2., c. 113-120.
 106. Galkin О.Yu., Solovjova V.F., Metalnikova N.P., Dugan О.M., Gorgo Yu.P. Obtaining of monoclonal antibodies to human IgG suitable for usage in highly sensitive and specific immunoassays // Вісник Запорізького національного університету: Біологічні науки. – 2014. – №2, c. 120-129.
 107. Галкін О.Ю., Метальнікова Н.П., Горго Ю.П. Оптимізація та інтенсифікація синтезу кон’югатів білок-білок та білок-гаптен для високочутливих методів імуноаналізу // Вісник Черкаського університету. Серія: Біологічні науки. – 2014. – Вип.36(329), c. 3-11.
 108. Харковлюк-Балакіна Н. В., Горго Ю. П. Оцінка функціонального робочого стану та працездатності осіб різного віку в умовах розумових навантажень. Science Rise, т.4, № 1(4) (2014), с. 33-36.
 109. Осіпович Т.В., Горго Ю. П.,  Токар А.М. Підхід до оцінки дії «стрес-факторів»  на операторів в складних умовах діяльності. Тези доп. ХХ Всеукраїнської НПК «Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального призначення», част.1, 28.11.2014 р., Житомир. – с. 5-6. 
 110. Горго Ю.П., Токар А.М. Використання нечітких множин при оцінюванні функціональних станів операторів. Тези доп. ХХ Всеукраїнської НПК «Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального призначення», част.1, 28.11.2014 р., Житомир. – с. 201-202.
 111. Харковлюк-Балакіна Н. В., Горго Ю. П. Інформаційна оцінка та корекція забезпечення оптимальної розумової працездатності людини в умовах впливу вікової інволюції // Медична iнформатика та iнженерiя, № 4 (28), 2014, с. 69-75.