І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Мови

Головне меню

Про журнал

Засновники

Національна академія наук України  (Відділення інформатики)

Інститут проблем штучного інтелекту МОН та НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №1803 від 20.11.1995 р., ISSN 1561-5359

Журнал «Штучний інтелект» видається з 1995 р., зареєстрований у ISSN International Centre (International Standart Serial Number).

Є періодичним науковим виданням, рекомендованим МОН України для опублікування основних результатів наукових досліджень за галузями «Фізико-математичні науки» та «Технічні науки» з метою висвітлення отриманих нових наукових і практичних результатів, що не публікувалися раніше у відкритій пресі.

Журнал індексується пошуковою системою Google Scholar.

Електронна копія журналу розміщується на сайті ІПШІ  http://www.ipai.net.ua

Науково-теоретичний журнал «Штучний інтелект» виходить 4 рази на рік.

 

До розгляду приймаються  рукописи за науковими напрямами:

 1. Концептуально-теоретичні проблеми штучного інтелекту і моделювання.
 2. Біокібернетичні та фізичні основи інтелекту.
 3. Мехатроніка та робототехніка.
 4. Інтелектуальні технології в комунікаційних системах.
 5. Інтелектуальні системи навчання.
 6. Природномовні системи.
 7. Системи розпізнавання і сприйняття образів.
 8. Програмно-технічні засоби інтелектуальних систем.
 9. Інтелектуальні технології прийняття рішень.
 10. Теорія та засоби обчислювального інтелекту.
 11. Прикладні інтелектуальні технології та системи.
 12. Повідомлення, дискусії, листи до редакції.

 

Робочі мови: українська, англійська, російська. 

 

Редколегія До відома авторів Контакти Архів випусків