І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Головне меню

Журнал 1'1996

Науково-теоретичний журнал "Штучний інтелект" №.1'1996

Зміст

1. КОМП'ЮТЕРНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО РОЗПIЗНАВАННЯ IЗОЛЬОВАНИХ ЗОН НА ЕХОГРАМАХ МЕДИЧНОЇ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДIАГНОСТИКИ "КРУЇЗ" 
Бєлозерський Л.А., Нюнькiн К.М., Пчолкiн В.М.
2. IНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА НОВОГО ПОКОЛIННЯ 
Шевченко А.I.
3. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДIВ СПЕКТРАЛЬНОГО ОЦIНЮВАННЯ ПРИ НЕПАРАМЕТРИЧНОМУ ВИЯВЛЕННI КОНТУРIВ УЗД ЗОБРАЖЕННЬ 
Бескопильний О.В.
4. ФРЕЙМОВА ОРГАНIЗАЦIЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ НАВЧАЮЧОЇ СИСТЕМИ, ЯКА РЕАЛIЗУЄ ДIЯЛЬНIСНИЙ ПIДХIД 
Атанов Г.О., Кандрашин Г.В.
5. СЕМАНТИЧНI МЕРЕЖI СТВОРЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ 
Солодухiн Я.А.
6. СИТУАЦIЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НА ОСНОВI ЯКIСНИХ МIРКУВАНЬ 
Таран Т.А.
7. ДАННІ ТА ЗНАННЯ 
Шишков Д.П.
8. ВИМIРЮВАЧ ЕЛЕКТРОМАГНIТНОГО ВИПРОМIНЮВАННЯ КОМП'ЮТЕРIВ 
Мащенко С.В., Шевченко А.I.
9. Дискретна модель Маркова однорідного кластера 
Фельдман Л.П., Мiхайлова Т.В.
10.
Духнич Є. , Озен Є.
11. Спеціалізований комп’ютерний банк знань з органічної хімії і його розробка на основі онтології 
Артем'эва И.Л., Рештаненко Н.В.
12. Методи керування розпалалелюванням обчислень у системі конфлюентних продукцій 
Артем'эва И.Л., Тютюнник М.Б.