І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Головне меню

Прийняти участь у конференції AIIS '16

 

 

Міжнародна науково-технічна конференція

 

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTELLEGENT SYSTEMS

(AIIS’2016)

 

Міжнародна наукова молодіжна школа

СИСТЕМИ ТА ЗАСОБИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

 

29 листопада – 2 грудня 2016 р., м. Київ, Україна

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ 25-РІЧЧЮ ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ МОН І НАН УКРАЇНИ

 

ОРГАНІЗАТОРИ 

Програма конференції

Від України

 • Інститут проблем штучного інтелекту (ІПШІ)

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ), Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

Від Білорусі

 • Білоруський державний університет (БДУ), НДІ прикладних проблем математики та інформатики БДУ

 • Брестський державний технічний університет (БрДТУ)

Від Польщі

 • «Люблінська політехніка», Люблін, Польща

Від Німеччини

 • Firma “soft Xpansion GmbH & Co. KG.”, Bochum, Germany

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науково-технічній конференції «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ» (AIIS’2016), яка відбудеться в м. Київ (Україна) на базі Факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

В рамках конференції буде проведена Міжнародна наукова молодіжна школа «СИСТЕМИ ТА ЗАСОБИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ».

Для участі запрошуються вчені, аспіранти, студенти, співробітники наукових установ і промислових підприємств.


 

МЕТА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Налагодження контактів та об'єднання зусиль вчених у розвитку досліджень і розробок у галузі штучного інтелекту, пріоритетних напрямів розвитку інтелектуальних інформаційних систем, інформаційно-комунікаційних технологій та їх практичної реалізації в різних сферах діяльності. Надання молодим вченим можливості апробації наукових результатів.

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, англійська, російська

Публікації мовою оригіналу.


 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ AIIS’2016

Шевченко А.І.

чл.-кор. НАН України (ІПШІ НАН України і МОН України, Київ, Україна) – голова

Анісімов А.В.

чл.-кор. НАН України (КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) – заступник голови

Вуйчек Вальдемар

доктор технічних наук, професор («Люблінська політехніка», Люблін, Польща) – заступник голови

Dr. Juri Stern

PhD, Firmasoft Xpansion GmbH & Co. KG.” (Bochum, Germany)

Ахметшина Л.Г.

д.т.н., професор (ДНУ, Дніпро, Україна)

Буза М.К.

д.т.н., професор (БДУ, Мінськ, Білорусь)

Головко В.А.

д.т.н., професор (БДТУ, Брест, Білорусь)

Горго Ю.П.

д.б.н., професор (ІПШІ, Київ, Україна)

Задірака В.К.

академік НАН України (ІК ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ, Україна)

Йосіхіко Окабе

PhD (університет Кобе, Японія)

Керол Бейлі

віце-президент корпорації Motorola (1965-1978), (США)

Крак Ю.В.

д.ф.-м.н., професор (КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна)

Ковалевський С.В.

д.т.н., професор (ДонДМА, Краматорськ, Україна)

Коваленко І.М.

академік НАН України (ІК ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ, Україна)

Литвиненко В. І. 

д.т.н., професор (ХНТУ, Херсон, Україна)

Нікітченко М.С.

д.т.н., професор (КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)

Палагін О.В.

академік НАН України (ІК ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ, Україна)

Пойта П.С.

д.т.н., професор (БрДТУ, Брест, Білорусь)

Терещенко В.М.

д.ф.-м.н., професор (КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна)

Харін Ю.С.

чл.-кор. НАН Білорусі (НДІ прикладних проблем математики та інформатики БДУ, Мінськ, Білорусь)

Хіміч О.М.

чл.-кор.НАН України (ІК ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ, Україна)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Качур І.В.

к.б.н., доц. (Київ, Україна) – голова

Звенігородський О.С.

к.т.н., доц. (Київ, Україна) – вчений секретар

Вольчина І.І.

(Київ, Україна)

Гаркуша Н.І.

к.ф.-м.н., доц. (Київ, Україна)

Єрошенко Т.В.

к.філос.н.(Київ, Україна)

Касьянюк В.С.

к.ф.-м.н., доц. (Київ, Україна)

Клименко М.С.

(Київ, Україна)

Шуть В.М.

к.т.н., доц. (Брест, Білорусь)


 

НАПРЯМИ РОБОТИ

 1. Концептуальні, філософські та методологічні проблеми створення систем штучного інтелекту.

 2. Алгоритмічне та програмне забезпечення паралельних обчислювальних інтелектуальних систем.

 3. Людино-машинні інтерфейси.

 4. Знання-орієнтовані системи підтримки прийняття рішень.

 5. Інтелектуальні робототехнічні системи.

 6. Технології e-learning.

 7. Нейронні мережі і нейромережеві технології. Проблеми безпеки інформаційних систем.

 8. Кіберфізичні системи.

 9. Інтелектуальні транспортні системи.

ОСНОВНІ ДАТИ

 • Термін подачі заявок та надання доповідей – до 10.11.2016 р.

 • Повідомлення учасників про прийняття доповідей – до 15.11.2016 р.

 • Оплата організаційного внеску – до 20.11.2016 р.

 • Розсилання запрошень після оплати оргвнеску – до 25.11.2016 р.


 

ПУБЛІКАЦІЇ

Матеріали конференції AIIS’2016 у вигляді статей, відібраних програмним комітетом та погоджених з редколегією публікуються в науково-теоретичному журналі «Штучний інтелект» (фахове видання України з фізико-математичних і технічних наук, включено в аналітичну систему рейтингу Google Scholar).

Матеріали Міжнародної наукової молодіжної школи будуть видані у вигляді збірки матеріалів.

Подати заявку на участь в конференції або молодіжній школі і текст статті/тез можна на
e-mail: aiis2015b@gmail.com або через реєстраційну форму.

Вимоги до оформлення статей

Стаття обсягом до 10 сторінок, підготовлена в текстовому редакторі Microsoft Word Office у форматі .doc, подається на папері формату А4 і в електронному варіанті. Поля сторінки А4: верхнє, нижнє, ліве – 3 см, праве – 2,5 см. Шрифт - TimesNewRomanСyr – 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і абзацним відступом 1.

Шаблон назви файлу статті: прізвище автора_AIIS_2016.doc. Приклад: Петров_AIIS_2016.doc.

Зразок оформлення статті можна скачати тут.

До статті додаються:

 1. Заявка на участь. Можна скачати тут або заповнити он-лайн.

 2. Супровідний лист на бланку організації з рекомендацією до публікації.

 3. Рецензія фахівця – доктора наук у відповідній галузі, завірена печаткою.

 4. Відомості про автора (-ів) (П.І.Б., вчений ступінь, наукове звання, місце роботи, посада, адреса, телефон, електронна пошта).

Вимоги до оформлення тез на Міжнародну наукову молодіжну школу «Системи та засоби штучного інтелекту»

Тези обсягом до 2 сторінок, підготовлені в текстовому редакторі Microsoft Word Office у форматі .doc, подаються на папері формату А4 і в електронному варіанті. Поля сторінки А4: верхнє, нижнє, ліве – 3 см, праве – 2,5 см. Шрифт - TimesNewRomanСyr – 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і абзацним відступом 1. Шаблон назви файлу: прізвище автора_AIIS_2016_s.doc. Приклад: Петров_AIIS_2016_s.doc

Зразок оформлення тез можна скачати тут.

До тез додаються:

 1. Заявка на участь. Можна скачати тут або заповнити он-лайн.

 2. Супровідний лист на бланку організації з рекомендацією до публікації (або рекомендація наукового керівника, завірена на факультеті).

 3. Відомості про автора (-ів) (П.І.Б., ВНЗ, факультет, адреса, телефон, електронна пошта).

Паперові версії супровідних матеріалів та статті, підписаної авторами, надсилаються на адресу Оргкомітету: 01001, Україна, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 11 оф. 5а ІПШІ.

Електронна та друкована версії статті мають бути аутентичними.

ФІНАНСОВІ УМОВИ

I. ОЧНА УЧАСТЬ

Організаційний внесок для всіх учасників

200 грн з ПДВ

 

Публікація статті в журналі «Штучний інтелект»

50 грн – одна сторінка

II. ЗАОЧНА УЧАСТЬ

 Публікація статті в журналі «Штучний інтелект»

50 грн – одна сторінка

IІІ. УЧАСТЬ У НАУКОВІЙ МОЛОДІЖНІЙ ШКОЛІ

Організаційний внесок для всіх учасників

100 грн

Участь у конференції можлива без доповідей з оплатою організаційного внеску.

 

Реквізити для сплати організаційного внеску: Інститут проблем штучного інтелекту

03680, м. Київ, пр. академіка Глушкова, 40

Р/с 35227206000986 УДКСУ в Голосіївському р-ні м. Києва

МФО 820172 ОКПО 02095826

Неприбуткова організація Свідоцтво №07736885, ІПН: 020958205643

 

Прохання подбати про квитки заздалегідь самостійно та повідомити про необхідність у бронюванні готелю або поселенні у гуртожитку.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

Україна, 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 11 офіс 5а, ІПШІ

Телефон для довідок:  +38(044) 248-06-23 +38(044) 278-37-59 Факс: +38(044) 278-37-59

E-mail: aiis2015b@gmail.com Сайт: http://www.ipai.net.ua

Контактні телефони:    Качур І.В. тел.+380-50-565-39-03

      Звенігородський О. С. тел. +380-50-478-42-01 E-mail: zvenigas56@gmail.com