І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Мови

Головне меню

XVII Міжнародна науково-технічна конференція «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ» (AIIS'2017)

Рішення конференції Програма конференції Матеріали молодіжної школи

 

17-18 жовтня 2017 року в м. Києві на Факультеті комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка  проходила XVIІ Міжнародна науково-технічна конференція «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ» (AIIS'2017).

Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України  та партнери-організатори: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ),  Факультет комп’ютерних наук та кібернетики, Білоруський державний університет (БДУ), НДІ прикладних проблем математики та інформатики БДУ, Брестський державний технічний університет (БрДТУ), «Люблінська політехніка», Люблін, Польща, Firma “soft Xpansion GmbH & Co. KG.”, Bochum, Germany, Институт информационных и вычислительных технологий Комитета науки Министерства образования и науки  Республики Казахстан, KeyTerra Limited Liability Company, MountainView, California, USA, черговий раз зустріли науковців – однодумців щодо штучного інтелекту.

У роботі наукового заходу взяли участь 3 академіка НАН України, 5 член-кореспондентів НАН України, 10 докторів наук, 17 кандидатів наук, 11 аспірантів, студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка; представлено 21 наукових установ, вищих навчальних закладів та промислових організацій з 13 міст України, Білорусі, Польщі, Чехії, Німеччини, США, Казахстану та інших країн світу. Заочно в конференції взяли участь 35 осіб. Було заявлено 56 доповідей та 53 тези учасників Міжнародної молодіжної наукової школи.

З науковими доповідями виступили науковці з України, США, Польщі, Білорусі, Німеччини.

 

Робота конференції проходила за наступними науковими напрямами:

  1. Концептуальні, філософські та методологічні проблеми створення систем штучного інтелекту.
  2. Алгоритмічне та програмне забезпечення інтелектуальних систем.
  3. Людино-машинна взаємодія.
  4. Знання-орієнтовані системи підтримки прийняття рішень.
  5. Нейронні мережі і нейромережеві технології. Проблеми безпеки інформаційних систем.
  6. E-learning.
  7. Кіберфізичні системи.

Конференція  проходила у формі пленарного та секційних засідань, дискусій, круглого стола «Штучний інтелект: мультидисциплінарні аспекти», Молодіжної міжнародної наукової школи «Системи та засоби штучного інтелекту».

У доповідях розглядались філософські, математичні, біологічні й технічні напрями сучасних наукових досліджень щодо створення інтелектуальних мобільних роботів і систем, зокрема: потрібно впроваджувати у системи цих роботів, такі людські якості як самонавчання, свідомість, право на помилку тощо. Потрібно передбачати ситуацію коли робот зі штучним інтелектом ідентифікує людину як свого ворога, чи ні?

Директор відомого у світі Інституту проблем штучного інтелекту МОН і НАН України, професор Анатолій Шевченко запропонував також розглянути зворотну задачу: тобто, людина передбачає в роботах зі штучним інтелектом, своїх друзів й помічників, але потрібно штучному інтелекту надавати можливість не виконати поставлені йому накази і завдання, чи ні?

 

Урочисте відкриття конференції

Урочисте відкриття XVII Міжнародної науково-технічної конференції «Штучний інтелект й інтелектуальні системи», виступає директор Інституту проблем штучного інтелекту МОН і НАН України (Київ, Україна), чл. кор. НАНУ, професор Анатолій Шевченко.

Заступник голови Програмного комітету XVII Міжнародної науково-технічної конференції «Штучний інтелект й інтелектуальні системи», декан факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, чл.-кор. НАН України, професор Анісімов Анатолій Васильович.

Заступник голови Програмного комітету XVII Міжнародної науково-технічної конференції «Штучний інтелект й інтелектуальні системи» Вальдемар Вуйчек д.т.н., професор («Люблінська політехніка», Люблін, Польща).

Представник партнера-організатора Брестського державного технічного університету, член організаційного комітету XVII Міжнародної науково-технічної конференції «Штучний інтелект й інтелектуальні системи» Шуть Василій Миколайович к.т.н., доц. (Брест, Білорусь).

Вітання представника партнера-організатора KeyTerra Limited Liability Company, MountainView, California, USA, Вячеслава Ющенка.

Член Програмного комітету XVII Міжнародної науково-технічної конференції «Штучний інтелект й інтелектуальні системи» Палагін Олександр Васильович, академік НАН України (Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України).

Виступає д.б.н., професор Горго Юрій Павлович (завідувач відділу, ІПШІ).

Виступає професор Пасічник Володимир Володимирович, д.т.н., професор, проф. кафедри інформаційних систем та мереж, Національний університет «Львівська політехніка» з доповіддю «Інформаційно-технологічний супровід інклюзивного навчання в Україні».

Круглий стіл «Штучний інтелект: мультидисциплінарні аспекти» - виступає д.філос.н., професор Білокобильський Олександр Володимирович (ІПШІ, Київ, Україна).

Виступ Корнеєва Сергія Володимировича, Українсько-Польська фірма «BaltRobotics».

З доповіддю виступає зав. кафедрою теоретичної кібернетики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, д.ф.-м.н, професор Крак Юрій Васильович.

Директор Інституту проблем штучного інтелекту МОН і НАН України (Київ, Україна), чл.-кор. НАНУ, професор Анатолій Шевченко та Качур Ірина Володимирівна, к.б.н., доц. (Київ, Україна) – голова Організаційного комітету під час обговорення організаційних питань.

Учасники XVII Міжнародної науково-технічної конференції «Штучний інтелект й інтелектуальні системи». У залі: перший ряд зліва: заступник директора Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова, член-кор. НАН України, д.ф.-м.н., професор Хіміч Олександр Миколайович; завідувач відділу Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова, академік НАН України Задірака Валерій Костянтинович; другій ряд: головний науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова, академік НАН України Коваленко Ігор Миколайович.

Загальне фото учасників

Доповідь член-кор.НАН України Гупала Анатолія Михайловича «Симметрия в ДНК. Симметричный генетический код».

Виступ професора Тернопільського національного економічного університету Березького Олега Миколайовича «Гібридна інтелектуальна система аналізу біомедичних зображень».