І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Головне меню

Рішення XVII міжнародної науково-технічнрї конференції «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ» (AIIS'2017)

Учасниками конференції було зазначено наступне:

Області застосування штучного інтелекту необмежені і спільно з математичними та інформаційними засобами дозволяють отримати вирішальні конкурентні переваги в сучасному світі. Застосування інтелектуальних систем та засобів у соціально значимих прикладних завданнях дозволяє вже зараз досягати принципово кращого результату: завдання, пов’язані з інклюзивною освітою, соціальною адаптацією людей з особливими потребами, діагностичні системи, застосування інтелектуальних систем і медицині, задачах посилення обороноздатності та безпеки країни, технічних системах діагностики.

Незважаючи на стрімкий розвиток штучного інтелекту у світі, відсутня його цілісна міждисциплінарна наукова теорія.  В результаті виявляється неможливим чітко визначити предмети дослідження фундаментальних і прикладних розробок і сконцентрувати ресурси для їх успішної реалізації.

Проведені круглий стіл, наукові дискусії та обговорення доповідей свідчать про необхідність нових концептуальних підходів до штучного інтелекту з підключенням до понятійного апарату у даній галузі дефініцій з медико-біологічних, психологічних, філософських наук.

Не викликають розбіжностей загальнонаукові, філософські підходи до вивчення та дослідження штучного інтелекту, та його ролі в подальшому розвитку соціальної сфери.

Учасники конференції одностайно відзначили розпорошеність українських національних наукових шкіл і необхідність концентрації зусиль на вирішення зазначених проблем і досягнення суттєвих інноваційних здобутків у галузі штучного інтелекту. В Україні відсутній єдиний ідеологічний центр штучного інтелекту, на базі якого б можна було б координувати, концентрувати та узагальнювати нагальні фундаментальні та прикладні завдання сьогодення з даної проблематики.

Цьогорічна конференція показала на фоні стійкого зростання до застосування штучного інтелекту, розширення галузей досліджень у мультидисциплінарних наукових пошуках та наявність високопрофесійних вчених, фахівців і педагогів, перспективної молоді та здібних студентів.

Головною метою на майбутнє конференції є представляти і об'єднувати наукові та педагогічні школи з проблематики штучного інтелекту в національних та міжнародних рамках і форматах.

Також одним з головних лейтмотивів конференції учасники визначили активну участь у здобутті державного фінансування досліджень і розробок з штучного інтелекту і залученні  провідних світових вчених і фахівців.  Посилити міжнародну співпрацю для досягнення високого рівня фундаментальних та прикладних результатів.

Відзначено також кращі доповіді учасників конференції, молодих учених.

Відзначено високий науковий, методичний та організаційний рівень проведеної конференції.

Під час урочистого закриття конференції відбулося вручення сертифікатів учасника конференції присутнім.