І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Мови

Головне меню

XVI Ювілейна міжнародна науково-технічна конференція «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ» (AIIS'2016)

29-30 листопада 2016 року в м. Києві на Факультеті комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка  проходить XVI Ювілейна міжнародна науково-технічна конференція «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ» (AIIS'2016), присвячена 25 – річчю Інституту проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України.

Рішення конференції Матеріали конференції Публікації

Партнерами – організаторами конференції виступили Інститут проблем штучного інтелекту, Факультет комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Білоруський державний університет, НДІ прикладних проблем математики та інформатики БДУ, Брестський державний технічний університет, «Люблінська політехніка», Люблін, Польща, Firma “soft Xpansion GmbH & Co. KG (Бохум, Німеччина).

Робота конференції проходила за наступними науковими напрямами:

Концептуальні, філософські та методологічні проблеми створення систем штучного інтелекту; алгоритмічне та програмне забезпечення паралельних обчислювальних інтелектуальних систем; людино-машинні інтерфейси; знання-орієнтовані системи підтримки прийняття рішень; нейронні мережі і нейромережеві технології; проблеми безпеки інформаційних систем; кіберфізичні системи.

На пленарних та секційних засіданнях проходило обговорення широкого кола теоретичних і прикладних проблем створення систем штучного інтелекту, систем підтримки прийняття рішень, прогнозування та управління, паралельних обчислень, нейромережевих технологій, систем обробки зображень, аналізу, розуміння і синтезу природномовних текстів, розпізнавання жестів в людино-машинних інтерфейсах, управління безпілотними наземними і повітряними засобами, інформаційного забезпечення робототехнічних систем.

В рамках конференції відбувся традиційний круглий стіл «Актуальні питання штучного інтелекту та сучасної інформатики».

Конференція відбулася при високій активності зацікавленості учасників з Білорусі, Польщі, Чехії, .Казахстану.

За результатами доповідей визнані кращі доповіді секцій конференції, кращі доповіді молодих учених.

Науковим загалом з України та країн близького та далекого зарубіжжя обговорено та прийнято Рішення конференції.

Відбулося урочисте вручення сертифікатів учасника конференції присутнім.