І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Мови

Головне меню

Конференція «Штучний інтелект і інтелектуальні системи» (AIIS '15)

          21 – 26 вересня 2015 року проведена чотирнадцята щорічна Міжнародна науково-технічна конференція «Штучний інтелект та інтелектуальні системи» (AIIS’2015). Організаторами конференції виступили: Від України  - Інститут проблем штучного інтелекту  МОН України і НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Факультет кібернетики), Бердянський державний педагогічний університет   МОН України; Від Білорусі  - Білоруський державний університет  (НДІ прикладних проблем математики та інформатики БДУ);  Від Польщі  - «Люблінська політехніка», Люблін, Польща.

Рішення конференції Матеріали конференції Публікації

Цьогоріч конференція відбулася на базі Бердянського державного педагогічного університету, м. Бердянськ Запорізької області, що є освітнім, культурним та інтелектуальним центром Північного Приазов’я

Гостинні вітання учасників конференції починалися у старовинному головному корпусі БДПУ, що розташований у центрі міста. Привітання від представників України і Білорусі дали наснагу для подальшого продуктивного насиченого темпу  конференції.

Робота конференції проходила у формі пленарних та секційних засідань, дискусій, круглих столів «Сучасні проблеми штучного інтелекту», «Інтелектуальні проблеми педагогіки».

На конференції були присутні 63 вчених, фахівців, аспірантів і студентів, що представляють 39 наукових установ, вищих навчальних закладів та промислових організацій з 15 міст України, Білорусі, Польщі, США та інших країн світу, у тому числі 2 член-кореспонденти НАН України, 23 доктори наук, 25 кандидатів наук, 12 аспірантів, студентів та магістрів. Заочно в конференції взяли участь 28 осіб.

На пленарному та секційних засіданнях конференції було заслухано 38 доповідей, порушені численні проблеми й питання сучасного стану та перспектив розвитку інформаційно-комп'ютерних технологій і систем штучного інтелекту

Голова програмного комітету конференції член-кореспондент НАН України А.І. Шевченко у доповіді «Сучасний стан та перспективи розвитку штучного інтелекту» окреслив сучасні концептуальні засади розвитку науки та бачення подальшого розвитку штучного інтелекту.

Велику зацікавленість викликала доповідь представника Білорусі -  Брестського державного технічного університету доцента Шуть В.Н. В рамках Білорусько-Італійського проекту, що виконується учасниками з Брестського державного технічного університету представлені результати створення нових інтелектуальних пристроїв (інфобусів) для застосування в умовах великого міста з метою оптимізації громадського транспорту.

Учасники конференції мали можливість поєднати плідну та насичену програму конференції  на пленарних і секційних засіданнях,  круглих столах з  пізнавальними екскурсіями Бердянським державним педагогічним університетом, містом й Бердянською затокою, ознайомитися з багатою історією Півдня України, побувати на чудовій Бердянській косі посеред неповторної заповідної краси у безмежжі сонця й лагідного Азовського моря.

Підводячи підсумки наукових дискусій наукова спільнота звернула окрему увагу на подальшій акумуляції зусиль вчених у галузі штучного інтелекту для розвитку національної науки, необхідність розширення тематики конференції введенням нових наукових напрямів роботи конференції: біокібернетичні та фізико-технічні основи інтелекту, інтелектуальні і інформаційні теорії навчання, філософські проблеми штучного інтелекту.

Конференція пройшла при високій активності та зацікавленості учасників, що надає впевненості про подальшу активізацію зусиль для виведення здобутків вчених на якісно новий рівень для процвітання нашої держави.