І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Головне меню

"Штучний iнтелект - 2006. Iнтелектуальнi та багатопроцесорнi системи - 2006"З 24 по 29 вересня в смт. Кацивелі (Крим) проходила Міжнародна науково-практична конференція «Штучний інтелект. Інтелектуальні й багатопроцесорні системи-2006», що стала традиційною. Вона, вже сьома за рахунком, зібрала на березі Чорного моря більше 200 вчених, спеціалістів, аспірантів, студентів, що представляли 110 наукових і промислових організацій та університетів з 52 міст Росії, України, Республіки Білорусь, Іспанії, Польщі та інших країн. Важливо зазначити, що у числі учасників конференції були також 2 академіка й 5 членів-кореспондентів РАН, НАНУ, НАНБ, 22 доктори наук, 33 кандидати наук, 38 аспірантів і студентів.

Робота конференції проходила в формі пленарних, секційних засідань і дискусій, під час яких було заслухано 139 докладів, порушені численні проблеми й питання стану й перспектив сучасного розвитку комп`ютерних технологій, обговорене широке коло теоретичних і прикладних проблем систем штучного інтелекту,моделювання процесів, багатопроцесорних обчислювальних систем з масовим паралелізмом, паралельних обчислень, нейросітьових, сітьових і мультиагентних технологій, інтелектуальних інформаційно-керуючих і робототехнічних систем, інтелектуальних навчальних систем, систем цифрової обробки сигналів й зображень, аналізу даних і розпізнавання образів, інформаційних технологій для роботи з природними мовами і мовленням, систем безпеки й захисту інформації.

Слід відзначити роботу 7 секцій:

- теорія й практика створення інтелектуальних систем;

- алгоритмічне забезпечення ІБС;

- апаратно-програмні засоби ІБС;

- нейросітьові технології;

- інформаційні технології для роботи з природними мовами й мовленням;

- інтелектуальні системи цифрової обробки сигналів і зображень, аналізу даних і розпізнавання образів;

- інтелектуальні інформаційно-керуючі й робототехнічні системи.

Одночасно з конференцією проводилися наукові молодіжні школи «Високопродуктивні обчислювальні системи» (ВПОС-2006) та «Нейроінформатика й системи асоціативної пам`яті» (Нейро-2006), а також Міжнародний турнір з віртуального футболу. Після закінчення конференції «Штучний інтелект. Інтелектуальні й багатопроцесорні системи-2006», що була організована за ініціативою Науково-дослідного інституту багатопроцесорних обчислювальних систем Таганрозького державного радіотехнічного університету Міністерства освіти і науки Росії, Південного наукового центру Російської академії наук, Інституту оптико-нейронних технологій Російської академії наук, Інституту проблем штучного інтелекту Національної академії наук (НАН) України й Міністерства освіти і науки (МОН) України, Білоруського державного університету при підтримці Міністерства освіти і науки Росії, Російської академії наук (РАН), Російського фонду фундаментальних досліджень (РФФД), Відділення інформатики НАН України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук Білорусі, закінчилась нагородженням переможців конкурсів і турнірів, був відзначений високий науковий, методичний та організаційний рівень проведення. Праці та інші матеріали конференції були попередньо видані у Росії у вигляді збірника матеріалів конференції (у трьох томах, загальним обсягом 63 д.с.) і в Україні у спеціальних випусках міжнародного журналу «Штучний інтелект» (№№ 3`2006, 4`2006). VIII Міжнародну науково-технічну конференцію «Інтелектуальні й багатопроцесорні системи. Штучний інтелект-2007» заплановано провести у вересні 2007 р. у с. Дивноморське, Геленджик, Росія.

 

 

 

РІШЕННЯ 

VII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ Й
БАГАТОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ - 2006»

24 вересня – 29 вересня 2006 року

сел. Кацивелі, Крим, Україна

 

Сьома Міжнародна науково-практична конференція «Штучний інтелект. Інтелектуальні й багатопроцесорні системи-2006» проходила з 24 по 29 вересня 2006 року у сел. Кацивелі, Крим, Україна. Конференція була організована за ініціативою Науково-дослідного інституту багатопроцесорних обчислювальних систем Таганрозького державного радіотехнічного університету Міністерства освіти і науки Росії, Південного наукового центру Російської академії наук, Інституту оптико-нейронних технологій Російської академії наук, Інституту проблем штучного інтелекту Національної академії наук (НАН) України й Міністерства освіти і науки (МОН) України, Білоруського державного університету при підтримці Міністерства освіти і науки Росії, Російської академії наук (РАН), Російського фонду фундаментальних досліджень (РФФД), Відділення інформатики НАН України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук Білорусі.

Робота конференції проходила в формі пленарних, секційних засідань і дискусій. Одночасно з конференцією проводилися наукові молодіжні школи «Високопродуктивні обчислювальні системи» (ВПОС-2006) та «Нейроінформатика й системи асоціативної пам`яті» (Нейро-2006), а також Міжнародний турнір з віртуального футболу.

У роботі конференції взяли участь більше 200 вчених, спеціалістів, аспірантів, студентів, що представляли 110 наукових і промислових організацій та університетів з 52 міст Росії, України, Республіки Білорусь, Іспанії, Польщі та інших країн,
у тому числі 2 академіки и 5 членів-кореспондентів РАН, НАНУ, НАНБ, 22 доктори наук, 33 кандидати наук, 38 аспірантів і студентів. 

На пленарних і секційних засіданнях конференції було заслухано 139 докладів, порушені численні проблеми й питання стану й перспектив сучасного розвитку комп`ютерних технологій.

В рамках конференції працювали сім секцій:

–       теорія й практика створення інтелектуальних систем;

–       алгоритмічне забезпечення ІБС;

–       апаратно-програмні засоби ІБС;

–       нейросітьові технології;

–       інформаційні технології для роботи з природними мовами й мовленням;

–       інтелектуальні системи цифрової обробки сигналів і зображень, аналізу даних і розпізнавання образів;

–       інтелектуальні інформаційно-керуючі й робототехнічні системи.

На пленарних і секційних засіданнях було обговорене широке коло теоретичних і прикладних проблем систем штучного інтелекту, моделювання процесів, багатопроцесорних обчислювальних систем з масовим паралелізмом, паралельних обчислень, нейросітьових, сітьових і мультиагентних технологій, інтелектуальних інформаційно-керуючих і робототехнічних систем, інтелектуальних навчальних систем, систем цифрової обробки сигналів й зображень, аналізу даних і розпізнавання образів, інформаційних технологій для роботи з природними мовами і мовленням, систем безпеки й захисту інформації.

Конференція пройшла з великою активністю й зацікавленістю учасників.

Праці та інші матеріали конференції були попередньо видані у Росії у вигляді збірника матеріалів конференції (у трьох томах, загальним обсягом 63 д.л.) і в Україні у спеціальних випусках міжнародного журналу «Штучний інтелект» (№№ 3`2006, 4`2006).

Було зазначено таке:

1.         Дослідження й розробки в галузі інтелектуальних систем і перспективних комп`ютерних технологій є дуже актуальними й у великій мірі обумовлюють основний напрямок розвитку сучасного світового наукового прогресу.

2.         У Російській Федерації, Україні, Білорусі накопичений чималий досвід й проведені значні теоретичні й прикладні дослідження у галузі інтелектуальних систем, суперкомп`ютерних і нейросітьових технологій, цифрової обробки сигналів й зображень, розпізнавання образів, є висококваліфіковані кадри вчених і спеціалістів, що дозволяє при широкому й ефективному залученні їх у наукові дослідження створювати інтелектуальні й багатопроцесорні системи, що відповідають сучасному рівню західних розробок, а за рядом параметрів навіть перевищуючі їх.

3.         Інтенсивно розвиваються дослідження в області створення нових поколінь інтелектуальних інформаційно-керуючих систем. Багато праць знайшли широке практичне застосування.

 

ЧАСТИНА, ЩО ПОСТАНОВЛЯЄ 

 

Учасники конференції прийняли рішення:

1.    Продовжувати дослідження в галузі створення штучного інтелекту, високопродуктивних обчислювальних систем і технологій інтелектуального рівня й періодично обмінюватися набутим досвідом на спільних конференціях, симпозіумах, семінарах.

2.    Програмному й організаційному комітетам Восьмої Міжнародної науково-практичної конференції «Інтелектуальні й багатопроцесорні системи. Штучний інтелект- 2007» продовжить роботу з залучення до участі в організації конференцій підприємств і фірм, що активно працюють в галузі інформаційних технологій.

3.    На підставі проведеного конкурсу кращих докладів, що представлені на конференції та наукових молодіжних школах молодими вченими й аспірантами, нагородити грошовою премією у розмірі 1000 рублів авторів доповідей:

-   Шукліна Дмитра Євгеновича (м. Харків)

-   Хорошилова Олександра Володимировича

-   Головінського Андрія Леонідовича (м. Київ)

-   Коровіна Якова Сергійовича (м. Таганрог)

– Жука Олександр Вікторовича (м. Донецьк)

– Морозова Олексія Олександровича (м. Москва)

– Миронову Марина Юріївну (м.Санкт-Петербург)

4. Кращі доповіді, відзначені на секціях конференції, рекомендувати до публікації у провідних журналах Росії, України й Білорусі, що входять до переліку затверджених ВАК цих держав.

5. У програму роботи під час організації проведення Восьмої Міжнародної науково-технічної конференції «Інтелектуальні й багатопроцесорні системи. Штучний інтелект-2007» ввести проведення «круглого столу» з питань інноваційної діяльності у сфері високих технологій.

6. Нагородити переможців міжнародного турніру з віртуального футболу грамотами від програмного комітету конференції.

7.    VIII Міжнародну науково-технічну конференцію «Інтелектуальні й багатопроцесорні системи. Штучний інтелект-2007» провести у вересні 2007 р. у сел. Дивноморське, Геленджик, Росія.

8.    Відзначити високий науковий, методичний та організаційний рівень проведення конференції ШІ-ІБС’2006.

 

Рішення підписано

 

Співголова Міжнародного

програмного комітету

з українського боку, директор ІПШІ, член-корр. НАНУ

 

А.І. Шевченко

 

 

Вчений секретар
«ШІ-ІБС’2006», к.т.н.

 

І.С. Сальников

Співголова Міжнародного

програмного комітету

з російського боку, директор НДІ МВС ТРТУ, член-корр. РАН

 

І.А. Каляєв

 

 

Вчений секретар

«ШІ-ІБС’2006», к.т.н., доцент

 

А.П. Кухаренко

Співголова Міжнародного

програмного комітету

з білоруського боку д.т.н., проф.

 

 

І.В. Совпель

 

 

Вчений секретар
«ШІ-ІБС’2006», проф.

 

М.К. Буза