І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Мови

Головне меню

Конференцiя "Інтелектуальні і багатопроцесорні системи - Штучний iнтелект - 2001"


З 1 по 6 жовтня 2001 року в с. Дивноморське Геленджикського району Краснодарського краю (Росія) проходила II Міжнародна наукова конференція "Інтелектуальні та багатопроцесорні системи - Штучний інтелект - 2001". Конференція ІБС-ШІ'2001 проводилася в кращому пансіонаті відомого приморського курорту Геленджик - лікувально-оздоровчому комплексі "Голубая даль". Пансіонат розташований на березі мальовничої бухти Чорного моря з відмінним сонячним пляжем у селищі Дивноморське. Це дивовижне місце являє собою чудовий парк зі справжнім гаєм піцундської сосни.

Найважливішою метою конференції було забезпечити можливість творцям систем штучного інтелекту та розроблювачам багатопроцесорних систем і нейрокомп`ютерів обмінятися думками, розвинути наявні концепції та стратегії застосування багатопроцесорних обчислювальних систем в інтелектуальних системах, уточнити найбільш перспективні шляхи фундаментальних і прикладних досліджень у даній області та визначити напрямки практичних впроваджень інтелектуальних багатопроцесорних систем із масовим паралелізмом і архітектурою, що програмується, адаптується під структуру розв'язуваної задачі в різних сферах людської діяльності.

На конференцію також були запрошені потенційні замовники інтелектуальних та багатопроцесорних систем, інтелектуальних роботів та інтелектуальних систем нового покоління. Спектр наукових задач, розглянутих на конференції, охоплює концептуальні проблеми створення штучного інтелекту, фундаментальні та прикладні задачі ІБС, створення та впровадження інтелектуальних роботів, а також питання комп'ютеризації природних мов.

 

Минув рік з моменту проведення конференції "Штучний інтелект- 2000" (с. Кацiвелі, Україна), на якій обговорювалися проблеми створення систем штучного інтелекту. Керуючись рішенням цієї конференції, учасники конференції ІБС-ШІ`2001 вже на новому рівні розглянули актуальні проблеми, пов'язані зі створенням "розумних" машин, настільки необхідних в різних галузях людської діяльності.

Ця конференція, як і попередня, - це результат спільного співробітництва наукових організацій Росії та України, тісна взаємодія яких благотворно позначається на зміцненні наукових і людських зв'язків вчених обох країн. 

Надіслали свої наукові доповіді та повідомлення на науковий форум учені Китаю, Іспанії, Кіпру, Латвії, Литви.

 


Підсумком роботи було прийняте на конференції рішення, що затвердили та підписали видатні вчені України та Росії.


 

РIШЕННЯ
II МIЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦIЇ
"ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ І БАГАТОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ - 2001"
"ШТУЧНИЙ IНТЕЛЕКТ - 2001"
1- 6 ЖОВТНЯ 2001 року
с. Дивноморське (Геленджик, Росія)

Друга Міжнародна наукова конференція "Інтелектуальні і багатопроцесорні системи - Штучний інтелект - 2001" проходила з 1 по 6 жовтня 2001 року в с. Дивноморське, Геленджикського району Краснодарського краю, Росія. Вона була організована за ініціативою Науково–дослідного інституту багатопроцесорних обчислювальних систем Таганрозького державного радіотехнічного університету Міністерства освіти Росії (директор Каляєв І.А.) і Донецького державного інституту штучного інтелекту Національної академії наук (НАН) України та Міністерства освіти і науки України (ректор Шевченко А.І.) при підтримці Міністерства промисловості, науки і технологій Російської Федерації, Російської академії наук (РАН), Російського фонду фундаментальних досліджень (РФФД), Відділення інформатики НАН України, Міністерства освіти і науки України. Робота конференції проходила у формі пленарних, секційних засідань та дискусій. Одночасно з роботою конференції була організована Наукова молодіжна школа "Інтелектуальні робототехнічні системи" (ІРС-2001), а також виставка досягнень у галузі програмно-апаратних засобів створення інтелектуальних комп'ютерних технологій, інтелектуальних робототехнічних систем і Перший міжнародний турнір з віртуального футболу.

У роботі конференції взяли участь понад 110 вчених, що представили 68 наукових та промислових організацій і університетів Росії, України, Китаю, Латвії, серед яких відомі вчені: академік РАН Каляєв Анатолій Васильович (Науково-дослідний інститут багатопроцесорних обчислювальних систем Таганрозького державного радіотехнічного університету, Росія); академік РАН Охоцимський Дмитро Євгенович (Інститут прикладної математики ім. М.В. Келдиша РАН, Росія); професор Каляєв Ігор Анатолійович (Науково-дослідний інститут багатопроцесорних обчислювальних систем Таганрозького державного радіотехнічного університету, Росія); професор Шевченко Анатолій Іванович, (Донецький державний інститут штучного інтелекту, Україна); професор Галушкін Олександр Іванович (Науковий центр нейрокомп’ютерів, Росія); професор Лі Джилін (Зейнангський університет, Китай); професор Павловський Володимир Євгенович (Московський державний університет, Росія); професор Смелянський Руслан Леонідович (Московський державний університет, Росія); професор Мальцев Петро Павлович (Секція прикладних проблем РАН, Росія), професор Юревич Євген Іванович (Центральний науково-дослідний інститут робототехніки і кібернетики, Росія); професор Васильєв Володимир Іванович (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем, Україна); професор Коваль Валерій Миколайович (Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова, Україна); професор Шелепов Владислав Юрійович (Донецький державний інститут штучного інтелекту, Україна) і багато інших, а також аспіранти, молоді вчені, студенти, які представили наукові організації та університетські центри Росії, України, Китаю, Латвії й виступили на конференції з доповідями, що містять нові наукові та прикладні результати.

На пленарних і секційних засіданнях конференції було заслухано 82 доповіді, порушено численні проблеми й питання становища та перспектив сучасного розвитку комп'ютерних технологій високого рівня інтелектуальності.

Тематика секцій, що працювали:

 • - "Концептуальні проблеми створення систем штучного інтелекту";
 • - "Алгоритмічне і програмне забезпечення ІБС"
 • ;
  • - "Системи технічного зору, обробки зображень та інформації";
  • - "Фундаментальні основи ІБС";
  • - "Концептуальні проблеми створення інтелектуальних роботів і мультиагентних систем";
  • - "Інтелектуальні системи планування дій, прийняття рішень і керування";
  • - "Нейрокомп'ютери і технології нейромереж";
  • - "Мікророботи, мікросистеми і біороботи";

  На пленарних і секційних засіданнях було обговорено широке коло концептуальних питань фундаментальних і прикладних проблем штучного інтелекту, багатопроцесорних обчислювальних систем з масовим паралелізмом, паралельних обчислювань, нейрокомп'ютерів і нейропроцесорних мереж, нових поколінь роботів та робототехнічних систем. Проведено аналіз визначень термінів "інтелект", "штучний інтелект", "свідомість", "штучна свідомість", у результаті якого встановлено, що інтелект необхідно розглядати як сукупність універсальних процедур, що дозволяє на свідомому рівні будувати конкретні алгоритми вирішення часткових творчих задач.

  Конференція пройшла з високою активністю й великою зацікавленістю учасників.

  Праці та інші матеріали конференції були попередньо видані у вигляді тез і спеціального випуску Міжнародного журналу "Штучний інтелект" (No 3'2001, Україна).

  Було відзначено наступне:

  1. Дослідження й розробки в області штучного інтелекту, інтелектуальних систем і комп'ютерних технологій є актуальними і визначають значною мiрою основний напрямок сучасного світового наукового прогресу.
  2. У Російській Федерації, Україні, Китаї накопичені великий досвід і значний обсяг теоретичних і прикладних досліджень в області штучного інтелекту, мається склад висококваліфікованих кадрів вчених і фахівців, які володіють великим науковим потенціалом. Завдяки широкому й ефективному залученню їх до наукових досліджень, можна істотно просунутися вперед і ліквідувати наявне відставання від передових у технологічному відношенні країн.
  3. Варто звернути увагу на створення нової концептуальної основи інтелектуальних засобів нових поколінь багатопроцесорних, інформаційних і робототехнічних систем, що володіють технічним слухом, зором, можливостями навчання розпізнаванню образів, широкими фізичними можливостями рухів.
  4. Наявні в цей час теоретичні й експериментальні результати досліджень дозволяють створити вже в найближчі роки промислові зразки високопаралельних багатопроцесорних обчислювальних систем, що перевищують своїми параметрами існуючі закордонні аналоги.
  ПОСТАНОВЧА ЧАСТИНА

  Учасники конференцiї прийняли рiшення:

  1. Продовжувати дослідження в області систем штучного інтелекту і технологій, удосконалення комп'ютерної техніки, періодично обмінюватися досягнутим досвідом і результатами досліджень на спільних конференціях, симпозіумах, семінарах. Доцільно продовжувати удосконалювання термінологічного і поняттєвого апарата наукових досліджень, пов'язаних зi створенням систем штучного інтелекту.
  2. Звернутися в національні академії Росії, України, Китаю і національні міністерства науки з пропозицією розробити, на підставі констатації і висновків конференції, спеціальні програми досліджень актуальних питань проблематики цієї конференції з питань штучного інтелекту. Результати представити до вищих інстанцій з метою можливого фінансування їх як державно важливих національних наукових програм.
  3. Вийти з пропозицією в національні міністерства освіти країн-учасниць конференції щодо вживання заходів по вдосконаленню існуючих навчальних програм, пов'язаних з інтелектуальними інформаційними технологіями, інтелектуальними інформаційними засобами і системами, інтелектуальними робототехнічними засобами і системами, засобами сучасної обчислювальної техніки і штучного інтелекту.
  4. Програмний комітет, на підставі проведеного конкурсу кращих доповідей, поданих молодими вченими й аспірантами, ухвалює нагородити аспіранта Донецького державного інституту штучного інтелекту Федорова Євгена Євгеновича грошовою премією 1000 руб. і аспіранта Таганрозького державного радіотехнічного університету Шматка Олексія Володимировича грошовою премією 1000 руб.
  5. З огляду на зростаючий інтерес учених до проблем штучного інтелекту, у програму III Міжнародної конференції "Штучний інтелект - 2002" додатково внести дві секції:
   • Оптимізація математичних обчислень,
   • Інтелектуальні алгоритми гри роботів у футбол у віртуальному середовищі.
  6. З огляду на державну важливість наукових досліджень в області штучного інтелекту і досвід, отриманий при проведенні I і II Міжнародних конференцій "Штучний інтелект - 2000", "Інтелектуальні і багатопроцесорні системи - 2001", продовжити щорічне проведення конференцій по черзі в Росії та в Україні. III Міжнародну конференцію "Штучний інтелект - 2002" провести у вересні 2002 року в с. Кацiвелі, Крим (Україна).
  7. Відзначити високий науковий і організаційний рівень проведення наукової конференції ІМС - 2001.

   

  Голова Мiжнародного Програмного комiтету акад. РАН А.В. Каляєв
  Заступник голови Мiжнародного Програмного комiтету з боку Росiї директор НД_ БОС ТРТУ д.т.н., проф. И.А. Каляев
  Учений секретар НДI БОС ТРТУ к.т.н., доцент А.П. Кухаренко
  Заступник голови Мiжнародного Програмного комiтету з боку України ректор ДонДIШI д.т.н., проф. А.I. Шевченко
  Проректор ДонДIШI з нових комп'ютерних технологiй С.Б. Iванова