І

н

с

т

и

т

у

т

п

р

о

б

л

е

м

ш

т

у

ч

н

о

г

о

і

н

т

е

л

е

к

т

у

Мови

Головне меню

Наукові досягнення

Шолом для корегування психофізичних станів людини (відео)

 

 

 

Інтелектуальна технологія відео ідентифікації руху